НОВИНИ

9 август 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТНОВО ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

„На училище с желание“ е новият проект финансиран от МОН. Сумата от 9997 лева ще бъдe изразходвана за осъвременяване на образователната среда. Ще се обзаведе и оборудва кабинет за дейности по интереси за учениците от 5. до 7. клас. Децата ще могат да развият интересите си, мислите и въображението си. Тук всяко дете ще намери своето място и ще може да работи и твори с помощта на опитни учители. Такова обучение ще съдейства за активно участие в образователно-възпитателния процес, уплътняване на свободното време, стимулиране на учениците за постигане на по-високи резултати в образоването и възпитанието им.

 

18 юни 2017

ПРИКЛЮЧИ ШЕСТАТА РАБОТНА СРЕЩА
по проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +

В периода от 1. до 7. юни 2017 г. се състоя шестата, последна работна среща на територията на община Берковица, проведена в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Домакин на срещата бе община Берковица, партньор по проекта. Координатор по проекта е община Елбльог, Полша. Десетчленната полска делегация бе представена от полицейски служители, учители и представители на общинска администрация Елбльог, участващи като партньорски институции по проекта.
В програмата беше включена визита на Общинска администрация Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление на МВР Берковица. На 02.06.2017 г. полската делегация посети Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“, гр. Берковица - партньори по проекта. С богата програма, подготвена от учениците и техните възпитатели бяха посрещнати гостите от община Елбльог. В училищата гостите имаха възможността за пореден път да обменят опит и добри практики със своите колеги, както и да се насладят на красивите танци, песни, демонстрации и презентации, представени от учениците.
На 06.06.2017 г. полската делегация посети общинска администрация Берковица, където г-н Радослав Найденов, зам.кмет на община Берковица връчи на всички участници в мобилността сертификати за участие, подписани от инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица. Деца от предучилищна група към Детска градина „Малина“ посрещнаха гостите в общината с питка и мед по стара българска традиция и изпълниха песни, стихотверение и танц. Делегацията получи по едно българско и полско знаме в знак на успешно дългогодишно сътрудничество и бъдещи съвместни дейности по проекти. На работната среща присъства екипът по проекта и представители на институциите, участващи в проекта. След това полската делегация посети Районно управление на МВР Берковица, където бяха посрещнати от Главен инспектор Бисер Йончев, началник на Управлението. Полицейските служители от община Елбльог разгледаха полицейското управление в Берковица и обсъдиха със своите колеги възможността за бъдещи съвместни проекти в сферата на безопасно училище.
На работните срещи партньорите успяха да проведат дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации. Също така на срещите беше обсъдено изпълнението на заложените в проекта дейности и цели и бяха отчетени постигнатите резултати.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

16 юни 2017

ИЗПИТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕД ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

На 08.06.2017 г. в спортната зала в гр. Берковица се проведе изпит за управление на велосипед и пътна безопасност, организиран във връзка с проведено обучение по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. В предвидените дейности по проекта е обучение на ученици от Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“ по управление на велосипед и пътна безопасност.
Изпитът по управление на велосипед се проведе от г-жа Цветана Петкова – лектор и треньор по колоездене. Всички ученици преминаха успешно изпита и получиха сертификат за успешно преминало обучение по управление на велосипед и пътна безопасност. На мероприятието присъстваха Паулина Харалампиева – ръководител на проекта, Анелия Якимова – финансов мениджър на проекта, Георги Иванов – началник група „ОП“ към Районно управление на МВР Берковица и учители.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

11 март 2017

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ „ЗНАЙКО“

За поредна година ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица участваха днес, 11.03.2017 година, в Националното състезание по информационни технологии „Знайко“.
Първокласничката Зорница Денкова и второкласниците Браян Бинков и Тома Митов създадоха прекрасни пролетни рисунки с програма Paint, а третокласничката Цветина Здравкова - видеоклип на тема „Моята България“ с помощта на Photo story. В категория „Програмист“ четвъртокласничката Александра Василева и петокласничката Теа Дамянова програмираха чрез Scratch и приложиха своите умения, създавайки анимации за пролетта.
Шестокласничките Карла Асенова и Теди Тодорова - екип „Приятели“ – изработиха презентация с анимация и текстов файл на тема „Приключения в гората“.
Пожелаваме на възпитаниците на г-жа Катя Статкова и г-жа Петя Христова  успех в състезанието и в усвояването на знания в света на необятните информационни технологии!

 

17 февруари 2017

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Обучение по оказване на първа долекарска помощ се проведе на 15.02.2017 г. във Второ основно училище „Христо Смирненски“, гр. Берковица. Обучението е организирано в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочена към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации”, финансиран по програма „Еразъм+”, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и добри практики”, Договор  № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Лектор на обучението бе г-жа Брънкина, ръководител на Общински клуб на  Български младежки Червен Кръст. Също така в обучението се включиха и доброволците от БМЧК Петя Христова, Катерина Еленкова и Мария Ангелова. БМЧК е най-голямата доброволна младежка организация в Република България, неразделна част от Българския Червен кръст.
Обучени бяха 10 учители и 25 ученици от 4-ти и 5-ти клас, които са включени в двугодишния проект. Присъстваха полицейски служители на Районно управление на МВР гр. Берковица -  Георги Иванов, началник група „Охранителна полиция”,  Николай Стоянов - Полицейски инспектор  и представители на Общинска администрация Берковица.
Обучението бе организирано от екипа по проекта. След проведеното обучение учениците получиха подаръци със светлоотразителни елементи, като жилетки, шапки, раници, ключодържатели, стикери, гривни, чадъри, ленти и други предмети, необходими за тяхната безопасност на пътя. В рамките на проекта са закупени и по един ключодържател и една гривна за всеки един ученик от Второ основно училище „Христо Смирненски”, което е партньор по проекта. Светлоотразителните предмети са закупени с цел подобряване на безопасността на учениците на пътя, когато те играят на улицата, на път до училище и обратно, при каране на велосипед, кънки, скейтборд и др. и при използване на МПС за обществен превоз. Дейността изцяло кореспондира със основната цел на проекта, а именно да подобрим безопасността на учениците в гр. Берковица не само на пътя, но и в случай на извънредна кризисна ситуация.


 

26 януари 2017

ЗАЕДНО УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ

Децата ни учат и се забавляват в новообзаведена класна стая. Благодарение на спечелен проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" - модул "Подкрепа на целодневното обучение" учениците имат възможност да се докоснат до много енциклопедии, помагала, книги, карти и игри, които осмислят и разнообразяват дните им. Забавляват се и учат в модерна и уютна обстановка.


 

30 октомври 2016

УЧЕНИК ОТ 2.ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ" С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА"

Александър Маламов от 2.ОУ "Хр.Смирненски" с ръководител г-жа Поля Димитрова е един от победителите в тазгодишния национален ученически конкурс с организатор Българо-американска кредитна банка. Конкурсът има за цел да провокира детското въображение и познания за околната среда, чрез създаване на проекто–дизайн за еко-табела. Тази година темата беше "Растенията на моя роден край" и Александър участва с проекта "Дъбът на Йордан Радичков". От 880 индивидуални проекта, изпратени от 142 училища, проектът на Александър се класира сред първите четири. Той спечели следните награди: една индивидуална награда, един мултимедиен проектор за училището и три броя еко-табели за Община Берковица.
На 26 октомври 2016 г. в кабинета на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов Александър бе награден от г-н Антон Асенов, представетил на Българо-американската кредитна банка. Сред гостите на инициативата бяха и г-жа Ванина Миланова и г-н Люсиен Велчев представители на агенция "Реал-Спорт". Специални грамоти от Антон Асенов получиха и кмета инж. Милчо Доцов, и г-жа Виктория Недкова, директор на 2. ОУ "Христо Смирненски". Трите еко-табели, които са предоставени на общината ще бъдат поставени съответно във 2.ОУ, на пл. "Радичков" и в парк "Здравец". Кметът поздрави г-жа Поля Димитрова и г-жа Недкова и пожела подобни успехи на учениците ни и занапред.
В края на срещата г-н Доцов отново благодари на всички за полезната инициатива, която с проекта на младия талант Александър прослави Берковица. 

 

04 октомври 2016

ЕДНАКВИ МЕЧТИ, ЕДНАКВИ УСПЕХИ

Екипът по проект "Еднакви мечти, еднакви успехи" към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ успешно подписа договор за дейностите по проекта.
Проектът е насочен към развиване на дейности, гарантиращи равен достъп до качествено образование за децата и учениците. Основната му цел е свързана със създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за подобряване на образователното и социално интегриране на деца и ученици от етнически малцинства.
С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:
Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците.
Съхраняване и развитие на културната идентичност.
Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

 

 

26 септември 2016

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- ПАРТНЬОР В СПЕЧЕЛЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

2.ОУ „Хр.Смирненски“ е партньор на  кметство  Котеновци в проект за образователно развитие на селските райони. Проектът е финансиран от Търговско-промишлената палата във Враца по програма Europe Aid/134863/C/ACT/Multi на Европейската комисия, в изпълнение на проект „Rural DEAL Agenda – EYD 2015“ (План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост).
Планираните дейности предвиждат образователно развитие и знания за придобиване на умения в отговорно отношение към околната среда.
Поведението ни като личности и отношението ни към света около нас са от решаващо значение за устойчивото развитие на нашата общност. Освен това предаването на традициите на следващото поколение изгражда ориентирани и мотивирани хора. Затова и в проекта са включени дейности като тъкане на станове и плетене, които ще се провеждат в нашето училище.


 

19 септември 2016

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВТОРО ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ обявяви резултатите от Конкурсна процедура 33.15-2016 „ЕДНАКВИ МЕЧТИ, ЕДНАКВИ УСПЕХИ“ - нов проект за учениците на Второ ОУ “Христо Смирненски“ на стойност 29 383,25 лева. Това е четвърти спечелен проект за 2015 и 2016 година, който ще продължи 22 месеца и ще финансира равен достъп до качествено образование.
Проектът е насочен към развиване на дейности, гарантиращи равен достъп до качествено образование за децата и учениците. Основната цел на проекта  е свързана със създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за подобряване на образователното и социално интегриране на деца и ученици от ромски произход и техните семейства. С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:
• Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства
• Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците
• Съхраняване и развитие на културната идентичност
• Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система. 

31 август 2016

НОВ ПРОЕКТ ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Крачка в посока иновативно училище е авторски проект на дизайнера Борислав Борисов – нов кабинет по история.

 

25 август 2016

ПОРЕДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

В периода от 14 юли до 20 юли  се проведе петата международна работна среща в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Единадесетчленна делегация от община Елбльог (Координатор по проекта), Република Полша, посети Община Берковица (Партньор по проекта) и двата екипа успяха да обменят опит и добри практики в сферата на пътната безопасност и кризисните ситуации. Полската делегация беше представена от служители на участващите в проекта институции, а именно: Общинска администрация Елбльог, Дирекция на полицията Елбльог, Основно училище №14 и Технически колеж, гр. Елбльог. От българска страна в работните срещи участие взеха представители на  Общинска администрация Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление на МВР, гр. Берковица. Всички заедно обмениха опит и добри практики, проведоха дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации.
На дата 15 юли 2016 г. се проведе официално посещение на Районно управление на МВР, гр. Берковица, където главен инспектор Бисер Йончев, Началник на полицейското управление в Берковица, посрещна гостите и отговори на всички въпроси относно действащите програми за превенция по безопасност на движението и работата на полицията в случай на кризисна ситуация. Старши полицейски инспектор Георги Иванов, Началник Група „Охранителна полиция“ представи презентация на гостите и ги запозна с действащото законодателство и структура на полицията. Ученици от Детска полицейска академия присъстваха на част от работната среща, като също така участваха в презентирането на наличното оборудване и материали, с които разполага полицейското управление. Също така делегацията посети Сектор „Кинология и престъпления срещу животните“, Група Берковица към Главна Дирекция „Национална полиция“, където инспектор Мария Христова ги запозна с работата по обучението на кучетата. Гостите успяха да видят подготовката на кучетата да намират наркотични вещества в автомобил, за задържане на престъпник и демонстрации за послушание на кучетата.
На дата 18 юли полската делегация и представители на общинска администрация гр. Берковица гостуваха на Областна администрация гр. Монтана, където бяха официално посрещнати от г-н Ивайло Петров, Областен управител и г-жа Нина Петкова, зам. Областен управител. Областният управител поздрави присъстващите и пожела успех на проекта и ползотворно сътрудничество между партньорите и институциите. Участниците в делегацията бяха запознати с административното устройство на област Монтана, структурата и задачите на Областния щаб за защита при бедствия, с културното и историческо наследство в региона. След това екипите проведоха среща с директора на ОД МВР Монтана ст. комисар Ивайло Антонов и с комисар Денис Хилмиев, началник отдел „Охранителна полиция”. Обсъдени бяха превенцията и механизма на извършване на телефонните измами, активността на извършване на престъпления от малцинствените групи, методите на превенция на престъпленията в малките населени места, чиито жертви са възрастните и самотноживеещите хора. Комисар Хилмиев посочи, че превантивната полицейска дейност ще бъде подпомогната от разработвания в момента областен план за превенция на престъпността, в който с планирани дейности участват всички структури на държавната и общинската администрация. По време на срещата бяха коментирани превантивни дейности по програмата „Полицията в близост до обществото”, превенцията на разпространение на наркотици в учебните заведения и пътната обстановка в региона. В рамките на визитата полската делегация наблюдава полицейска операция по безопасност на движението, проведена с превантивна цел по метода „широкообхватен контрол” от Пътна полиция в гр. Монтана. В акцията участваха учениците от Детското полицейско управление на Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ Берковица, които раздадоха брошури със съвети към водачите за безопасно шофиране по време на лятната ваканция. Гостите посетиха също и Центъра за професионална квалификация на ГД „ПБЗН” в гр. Монтана и неговите бази, където бяха направени демонстрации - на деконтаминация /почистване от замърсяване след авария/ и спасителна дейност по алпийски способ. Екипите се запознаха и с учебните полигони за тренировка за отстраняване на химически аварии и извършване на спасителни действия при ж.п. и автокатастрофи, земетресения, наводнения и други бедствия.
На дата 19 юли в сградата на общинска администрация Берковица всички участници в работната визита по проекта получиха сертификати за участие от инж. Милчо Доцов, Кмет на община Берковица. Г-н Доцов поздрави всички участници и пожела успешно реализиране на проекта. Кметът на община Берковица благодари на екипа, участващ в проекта и отправи пожелание за още съвместни проекти с община Елбльог не само в сферата на образованието, но и в сферата на културата. Децата от детска градина „Малина“ посрещнаха гостите с питка и мед и ги поздравиха с две прекрасни изпълнения.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

24 август 2016

СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

Приключи първата международна работна среща на екипите за управление на проекта по проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +

От 29 май до 01 юни  Община Берковица беше домакин на първата международна работна среща на екипите за управление на проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Координатор по проекта е община Елбльог, Полша. В седемчленния екип от полска страна са включени полицаи, учители и представители на общинска администрация Елбльог, участващи като партньорски институции по проекта. От българска страна в екипа участват представители на  Общинска администрация Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление „Полиция“ гр. Берковица.
На работните срещи партньорите успяха да проведат дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации. Обсъдиха се предприетите мерки и мониторинг на резултатите от проекта за учебната 2015/2016 година и бяха разпределени задачите, които екипът по проекта ще трябва да реализира през следващата година. Изготвената от екипа на Община Берковица презентация запозна гостите с инициативите проведени в рамките на проекта и отчете, че реализирането на поставените от проекта цели и задачи допринася за формиране на по-адекватно поведение на децата и учениците като участници в движението, на нов вид култура в управлението на БДП на общинско ниво, в училищата и в семейството, за общото намаляване броя на ПТП и последиците от тях.
Подготвените от ръководителите на екипи анкети провериха знанията на всеки член на екипа, свързани с реализирането на дейностите, заложени по проекта. Направена беше и оценка на осъществените до момента дейности.
По време на визитата се състоя среща с Председателя на Общински съвет,  Берковица – д-р Илиян Тимчев, който поздрави гостите с „Добре дошли“ и Г-жа Ася Велиславова зам.-кмет на Община Берковица, която благодари за ползотворното сътрудничество и тържествено връчи сертификатите на екипите за управление на проекта.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

14 август 2016

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" – СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Второ основно училище "Христо Смирненски" спечели проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" 2016 г., модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" в начален етап.
Училището е на пето място от 34 одобрени проектни предложения.
Целите на проекта са свързани с повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, както и модернизиране и обзавеждане на стая за дейности по интереси.
 

04 август 2016

ЗАПОЧНА АРТ ФЕСТ – БЕРКОВИЦА

На 3 август 2016 г. стартира съвместният проект, инициатива на II OУ "Христо Смирненски" и АРТ ФЕСТ Берковица, Пленер за деца по изобразително изкуство с методическа насоченост.
Пленерът ще се състои всяка сряда от месец август от 10:00 ч. в двора на училището.

Поканени са ученици от всички възрасти от целия град, участието е безплатно!...
 

14 юни 2016

ОТНОВО НА ВЪРХА

Следобедният петъчен дъжд и сладостната умора от другарската вечер на 7 и 8 клас не изплашиха туристите на 2ОУ "Хр.Смирненки". В събота сутринта на 11 юни 27 малки и по-големи ученици и 9 учители потеглиха на поход, за да покорят в настоящата 2016 година 2016-метровия красавец връх Ком. По време на почивките разговаряха със своите учители, за растителните и животинските видове в нашия Балкан, браха връхчета за боров мед. Какво по-подходящо място за декламиране на Вазовото стихотверение "На Ком" от самия връх Ком. А след кратка беседа за преклонението на Вазов пред берковската природа, всички запяха песента "Малинарка", гледайки с орлов поглед омайната красота на родината ни.
Слизането винаги предизвиква тъга, защото само там, на върха, човек се чувства пречистен и облагороден.
След хубавото хапване и кратките игри всички се прибраха уморени, но щастливи и удовлетворени от хубавия ден.
 

08 юни 2016

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР. БЕРКОВИЦА С  ДАРЕНИЕ ОТ ХОЛАНДИЯ

В началото на месец юни 2. ОУ „Христо Смирненски” получи дарение от холандското семейство Stuifzand-Lolova – интерактивна дъска с необходимия софтуер и проектор, с която ще бъде обезпечена възможността да бъде продължено системното иновативно и интерактивно образование на подрастващите в училището.
Педагогическата колегия благодари на семейство Stuifzand-Lolova и го очаква в края на месец юли, когато то ще гостува на родителите на г-жа Petya Stuifzand-Lolova.
 

03 май 2016

ВЕЛИКДЕН ИДВА

Великден наближава и вече се усеща празнично настроение. Ученици разкриха умения при използване на различни техники за боядисване и украсяване на великденски яйца.
Боядисване на Великденски яйца от най-малките - децата в ПГ под ръководството на г-жа Миронова
 

03 май 2016

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

Интересно и забавно премина поредното обучение на децата, участващи в ДПУ.
Всички вложиха максимални усилия при стрелбата в мишена с въздушен пистолет и въздушна пушка, затова и резултатите бяха отлични.
Двудневният престой на хижа "Ком" донесе и много приятни емоции - разходки сред красивата природа, игри и танци. Децата и техните ръководители - Силвия Миронова, Галя Витанова и Катя Статкова се прибраха у дома заредени с положителна енергия, която ще е в полза за успешното завършване на учебната година.
 

03 май 2016

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИК ОТ 2. ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. БЕРКОВИЦА В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

За пореден път ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ печелят награди от Националното състезание по информационни технологии "ИТ Знайко". Тази година то се проведе в Рибарица, в периода 15-17 април.
Ученичката Христа Юлиянова от 7. клас, ръководена от своя преподавател Петя Христова, представи отлично проекта си „Машина на времето“. Освен в областта на информационните технологии Христа се показа и като блестящ декламатор на руска проза. Тя достойно защити името на училището и града.
Часовете и извънкласните занимания по ИТ, в резултат на които се създават нови, съвременни личности, от много години са приоритет в обучението в нашето училище.
 

28 април 2016

ТРЕТА РАБОТНА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ…“

Приключи третата работна среща на партньорите, проведена в община Елбльог, република Полша, организирана в рамките на проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Десетчленна делегация от община Берковица, представена от служители на общинска администрация, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, посетиха община Елбльог за втори път в рамките на предвидените дейности по проекта. Българската делегация имаше възможността да посети общината, полицейското управление и двете училища, местни партньори по проекта в гр. Елбльог и така да обмени опит и добри практики със своите полски колеги. В периода от 19 април до 25 април 2016 г. партньорите по проекта проведоха панелни дискусии на теми свързани с безопаснотта на учениците в училище и на пътя и програми за сътрудничество между местната власт и полицията, насочени към училищата и образователните институции. Част от дебатираните панелни дискусии бяха на теми: "Видове аварийни ситуации, които могат да възникнат в училищата, както и начините за работа с тях - пожар, наводнение", „Координация на работа между службите за безопасност в случай на извънредни ситуации: Пожарна, Полиция, Спешна медицинска помощ“, „Видове аварийни ситуации, които могат да възникнат в училищата, както и начините за работа с тях - терористични заплахи, терористи влизат в сграда на училище“, „Oрганизация на процеса на евакуация“, „Кибернасилие“. По време на визитата в Основно училище №6, гр. Елбльог, българската делегация стана свидетел на учения за евакуация при пожар, а в Техническия колеж учителите имаха възможността да се запознаят с програми и процедури в случай на кибернасилие, които бяха подробно представени от полските им колеги. Делегацията посети също така и Полицейското управление на гр. Елбльог, където бяха разгледани подробно процедурите, които предприемат полските полицаи за осигуряване на безопасност на учениците на пътя. В общината всички партньори получиха сертификати за участие от Кмета на община Елбльог.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

25 април 2016

ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ”

В изпълнение на дейностите по проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. се провеждат обучения на учителите, включени в проекта. В проекта са включени 10 учители от  Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и 10 учители от Второ основно училище „Христо Смирненски“, местни партньори по проекта.  По утвърден график от Началника на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, полицейски служители провеждат обучения към учителите веднъж месечно, като дейностите са стартирали от началото на учебната година. Темите, които се дебатират и разглеждат в детайли са свързани с безопасността на движението  и безопасността в случай на извънредни ситуации в училище. Обученията се очаква да продължат до края на месец юни тази година. След което за новата учебна 2016/2017 година ще бъде изготвен нов график на обученията.
Проектът е насочен основно към повишаване на ефективността на образованието и превенцията. Проектът включва създаването на здравословна, безопасна и приятелска среда в училище, изграждане на капацитет за безопасна работа на учениците и подобряване на компетентността на учителите и засилено сътрудничество между лицата, лотговарящи за сигурността, работещи в областта на образованието и обучението на деца и младежи.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

21 април 2016

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ"

В рамките на проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. се провеждат обучения и семинари, насочени към учениците, включени в проекта от Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“, местни партньори по проекта. Три пъти месечно по утвърден график от Началника на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, полицейски служител провежда обучения към учениците на теми, свързани с безопасността на движението  и безопасността в случай на извънредни ситуации в училище. Броят на учениците, участващи в проекта и от двете училища начислява 50 души, като това са предимно ученици от трети и четвърти клас. Обученията се провеждат не само на територията на училището, а и в други институции, като Полиция, Пожарна  и Школата за обучение на водачи на служебни кучета в гр. Берковица.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

6 април 2016

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

„Учениците от първи клас във второ основно училище „Христо Смирненски“ с радост ви уведомяват, че могат да четат и пишат – и с тях шега не бива!“

С много любов и аплодисменти директорът на училището г-жа Виктория Недкова, учители и семействата на първокласниците посрещнаха празника на буквите заедно с ученолюбивите деца на г-жа Надя Тимчева. Първокласниците заслужиха своите награди – книжки с приказки и много лакомства.
Децата идват на този свят с усмивка детска, любознателни и питащи за всичко. А ние, техните родители и учители трябва да им дадем любов, знание и подкрепа, за да може утре светът, да бъде техен!
 

6 април 2016

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

На 30.03.2016 г. децата от Детско полицейско управление посетиха Районна служба "Пожарна безопасност" гр. Берковица. Там учениците се запознаха с пожарогасителните и спасителни действия при аварийно-възстановителни дейности. Голям интерес бе специализираната техника, с която разполага службата.

 

1 април 2016

ИЗБРАН Е ДИЗАЙН НА ЛОГО

В периода от 11ти до 28ти януари 2016 г. в община Берковица и община Елбльог, Република Полша се проведе конкурс за избор на дизайн на лого, което да се превърне в международен символ на проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. В конкурса участие взеха ученици от Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“, местни партньори по проекта. По предварително изработени критерии и съобразно условията за участие в конкурса, от предложените компютърни графики, комисията избра проекта за лого, изготвено от ученичката Александра Весиславова Костова от IV клас при Първо ОУ „Никола Вапцаров“. В община Елбльог комисията избра за най-добра компютърна графика проекта на Malgorzate Kazimierska и Alicje Rogoz, ученички при Технически колеж в гр. Елбльог. Международно жури от двете общини, партньори по проекта избраха за официално лого на проекта работата на Malgorzate Kazimierska и Alicje Rogoz от община Елбльог, Република Полша.


 

1 април 2016

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ

На 22 март 2016 бе даден стартът на Седмицата във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица под надслов: "Нашите баби разказват... приказки".
Във 2а и 2б клас беше проведено много оспорвано литературно четене, където бяха излъчени най-добрите четци на български приказки.
На 23 март литературно четене продължи в 3 клас. Децата четоха приказки за Хитър Петър и бяха оценявани по 4 компонента: бързина, гладкост, артистичност и разбиране на текста. Двама от участниците получиха еднакъв брой точки и се стигна до двубой.
"ПАЗЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!" - с този призив бе поставено началото на литературното четене в 4 клас.
На 25.03.2016 г се потопихме в един красив свят, изпълнен с много приказни герои - принцове и принцеси, Снежната кралица, Баба Яга, Котаракът в чизми, Неродена мома, Зоро, Пипи Дългото Чорапче, пеперуди и феи, магьосници и елфи и още много други любими герои оживяха пред очите ни. Костюмите бяха изработени с много въображение и старание от сръчните майки и учителки, които бяха не по-малко ентусиазирани от своите деца и ученици.
28 март постави края на традиционната в нашето училище Седмица на творческите изяви, преминала като своеобразен празник за всички нас – деца, родители и учители.
Директорът Виктория Недкова връчи грамоти и предметни награди на победителите в съответните направления:
Най-добър четец – Мариам Бадах (2. клас), Ивелин Радослвов (3.клас), Александра Александрова (4. клас);
Литературен конкурс - Елица Георгиев и Елена Александрова (2. клас), Карла Асенова, Теди Тодорова, Божидар Арсенов и Лора Живкова (5. клас), Натали Тодорова, Наталия Иванова и Жулиета Костова (6. клас), Моника Цветкова, Любослава Иванова, Дани Николаев, Христа Иванова (7. клас), Теодора Живкова и Александра Ганова (8. клас), Вилиян (3. клас) и Александър (7. клас);
Карнавален герой – Александър Асенов, Катя Димчова, Пламена Атанасова и Емилия Александрова (ПГ).
За най-добра рисунка: Теди Тихомирова, Гергана Любенова и Мария Каменова (5. клас), Калия Стефанова и  Теа Йорданова (4. клас), Тома Весков (1. клас)
 

1 април 2016

НАШИТЕ УЧЕНИЦИ - НАШАТА ГОРДОСТ

Отново повод за гордост с постиженията на нашите ученици на математическо състезание "Европейско кенгуру"!

Злати Григоров Петров (6. клас) - ПЪРВО МЯСТО
Христа Юлиянова Иванова (7.клас) - ПЪРВО МЯСТО
Божидар Николаев Христов (4.клас) - ВТОРО МЯСТО
Мариан Марианов Иванов (4.клас) - ВТОРО МЯСТО
Явор Цветомиров Парашкиво (8.клас) - ВТОРО МЯСТО
Габриел Мариев Захариев (8.клас) - ТРЕТО МЯСТО
Моника Добромирова Йоцова (7.клас) - ТРЕТО МЯСТО
Днес те получиха своите грамоти за постигнатите високи резултати. Браво!

 

24 март 2016

КАКВО Е ВАНДАЛИЗЪМ И КАК ДА СЕ БОРИМ С НЕГО

Днес пред ученици бе изнесена лекция на тема "Какво е вандализъм и как да се борим с него". Инспектор Пламен Панайотов, инспектор Детска педагогическа стая, разясни кои хулигански прояви са с висока степен на обществена опасност.

 

24 март 2016

"IT ЗНАЙКО"

На 19.03.2016 г. ученици от 2 до 7 клас при ІІ ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица, участваха в областен кръг на състезание IT Знайко. Всеки участник създаде самостоятелно свой проект по поставена тема. Крайният продукт бе оформен като презентация, текстов документ или видеоклип в допустими софтуерни технологии.
На участниците – успех!

 

23 февруари 2016

ПОМНИМ ТЕ, АПОСТОЛЕ !!!

По повод 143 години от смъртта на Васил Левски се проведе тържествен рецитал на стихове, посветени на Апостола. Ученици от 7.  клас показаха умения на талантливи декламатори. С едноминутно мълчание всички почетохме паметта на българина, завещал ни безпределната си любов към Отечеството и отдал живота си на него.


 

16 февруари 2016

ДОБРИ ПРАКТИКИ

От 12 до 18 януари се проведе втората работна среща за обмяна на добри практики по проекта "Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции", финансиран по програма Еразъм+.
При посещението на десетчленната българска делегация в община Елбльог, Република Полша бяха две наши учителки: Силвия Миронова - учител ПГ и Лилия Антонова - преподавател начална степен.
На работните срещи бяха проведени дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението на децата, на действия в извънредни кризисни ситуации. Получени бяха и сертификати.


16 февруари 2016

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ШКОЛАТА ЗА КУЧЕТА

Детското полицейско управление посети елитната школа за обучение на служебни кучета и водачи в гр. Берковица. Нашите възпитаници наблюдаваха и се запознаха с дресировка на кучета на реални терени с имитиране на реални ситуации. Обучението за откриване на наркотици и взривни вещества се провежда само в нашия град. Атракция за учениците бяха малките тримесечни кученца. Децата споделиха, че са изпитали много радостни емоции при това посещение.


15 февруари 2016

КРАСОТАТА НА ВОДАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАШИ УЧЕНИЦИ

На 2. февруари в цял свят се отбелязва Световният ден на влажните зони. На този ден си припомняме необходимостта да сме отговорни към водата, към себе си и към застрашения екологичен баланс на цялата планета. Нашите ученици Александър Маламов от 8 клас и Жулиета Костова от 6 клас изразиха своето отношение по тази тема в прекрасни рисунки.


22 ноември 2015

ТРЕТО МЯСТО ЗА НАШИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
Младите журналисти от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класираха на 3. място в осмото издание на Националния конкурс „Стоян Михайловски“. Екипът, който списва училищния вестник „Ведбал“, участва за поредна година в конкурса. Майсторите на словото спечелиха поощрителна награда през 2012 година, втора награда през 2013 година, а тази година заеха третото място и се наредиха до клубове по журналистика и гимназии от Русе, Пловдив, Стара Загора и Троян.
От няколко години вестник „Ведбал“ присъства активно в училищния живот. Ежемесечното издание информира читателите си за мероприятията и инициативите, състояли се в учебното заведение, и за многобройните състезания и конкурси, в които учениците участват и печелят награди. Малките журналисти провеждат интервюта, пишат стихове и разкази, участват в обновяването на електронния вариант на вестника с адрес www.vedbal.dir.bg, изработват брошури, фотографират. 
Успех и в бъдещи конкурси!


19 ноември 2015

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДПУ

На 17.11.2015 г. се проведе първото за тази учебна година занятие на учениците от Детското полицейско управление в нашето училище. Децата наблюдаваха с интерес демонстрациите за действие при масови безредици с пълно бойно снаряжение, а след това влязоха в ролята на полицаи и показаха как се неутрализират нападатели.16 ноември 2015

НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

За поредна година ученици от нашето училище участват и печелят награди от Международния конкурс „Аз обичам Черно море“, организиран от МОН, РИО Бургас, Община Несебър, Национален дворец на децата и ОДК Несебър. 
Отличените в надпреварата деца получиха диплом за успешното представяне и предметни награди. Имената на победителите, както и най-добрите творби, бяха публикувани в специално издание, което получиха и нашите участници.
Състезанието е част от програмата на община Несебър за отбелязване на 31 октомври – Международния ден на Черно море, и има за цел да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море и крайбрежието, важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинена от човешката дейност, и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

ПОЕЗИЯ – 2. ГРУПА (5. – 8. КЛАС)
ІІI място - Карла Красимирова Асенова - V клас, „Морски сън”
ІV място - Теди Тихомирова Тодорова - V клас, „Морето”
ІV място – Натали Мирославова Тодорова - VI клас, „Песента на морето”
ІV място – Росица Бойкова Бориславова – VI клас, „Морски идеи”
Грамота - Гергана Тимова - VI клас, "Море"


11 ноември 2015

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПОЛША НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

На 10 и 11 ноември 2015 година ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски” се изявиха в разнообразни мероприятия, свързани с посрещането на официални гости от Полша, дошли на посещение в нашия град. Визитата на полската делегация е с цел сътрудничество между Община Берковица и Община Елбльог, съгласноизпълнение на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местнатавласт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+.
В Детски център „Камбанка” децата, участници в Детската полицейска академия, положиха клетва като доброволци.
Официалното посещение на гостите от Полша в нашето училище се състоя на 11.11.2015 г. Заедно с партньори от РПУ Берковица и ОД наМВР Монтана и представители на местната администрация, полската делегация бе тържествено посрещната от учители и ученици с пита и шарена сол, както повелява българският обичай. Поднесена им бе и китка здравец.
В знак на уважение посетителите получиха ръчно изработени, от децата от СИП Приложни изкуства, хартиени цветя и картички. С песен на полски език ги поздрави дете от втори клас. За приятното настроение на всички се погрижиха и малките танцьори от СИП Народни танци, които представиха българска ръченица.


09 ноември 2015

ФУТБОЛНА СРЕЩА

В продължение на един месец в нашето училище се проведоха футболни срещи между отборите на класовете от прогимназиален етап. На финала се състезаваха футболистите от 5.б и 7.б клас. В оспорваната игра седмокласниците победиха и получиха купа, медали и топка.05 ноември 2015

ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 4.Б КЛАС

Открит урок по математика представи днес г-жа Катя Статкова – преподавател на 4.б клас в нашето училище. 
На събитието присъстваха пом.-директорът Грациела Ангелова и много учители.
Урокът се поведе чрез софтуерната система Envision и включваше различни методи за обучение – беседа, дискусия, ролева игра, презентация. 
Четвъртокласниците активно участваха в учебния процес и показаха своите знания за намиране на неизвестен умалител, изчисляваха и обясняваха математически термини. 
Всички ученици се състезаваха да приложат своите умения, за да постигнат най-добър резултат. 
Накрая децата получиха поздравления за отличното си представяне.


05 ноември 2015

СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

В периода 26 – 31 октомври 2015 година се състоя седмица на мобилността под надслов „Избери. Промени. Комбинирай.“ В инициативата активно се включиха и ученици от нашето училище. 
Третокласниците и четвъртокласниците се състезаваха като решаваха тестови задачи по БДП. Отборът на 4.а клас - Зорница, Божидар, Галя и Елица, зае 1. място. На 2. място се нареди отборът на 4.б клас - Анимира, Мертина, Майкъл и Петко. Трети останаха третокласниците Радослав Джонов, Радослав Михайлов, Александра Николаева и Георги Джонов.
Второкласниците се включиха в различни занимателни игри, свързани с безопасността на движение по пътищата.
В конкурса за рисунка на тема „Придвижвам се разумно“ се включиха много малки художници от училището ни. В областния град Монтана, след прецизен подбор, бяха изпратени творбите на Жулиета Мирославова и Александър Маламов.
Учениците от ПГ и 1. клас представиха безопасно поведение при качване и слизане от спрял автобус. Посетиха различни кръстовища в града, където показаха, че знаят правилата за движение по пътищата и умеят да ги спазват.


05 ноември 2015

НИЕ УЧИМ И ТВОРИМ!

И тази година участниците от СИП Приложни изкуства продължават да ни радват с прекрасни творби, изработени с много любов и вдъхновение.
По време на обучението си децата създават великолепни картички, изработени с помощта на квилинг техника, апликации, стъклопис, мартеници, украса на керамични съдове и коледни украшения.
03 ноември 2015

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Народните будители! Хилядите знайни или незнайни безименни книжовници, зографи и учители, които от век във век, с измъчени тела и души, са правили така, че историята да диша…” 
С тези думи започна тържеството във Второ основно училище „Христо Смирненски” - Берковица, посветено на Деня на народните будители. Главният учител Надя Тимчева представи презентация за историята на този ден, като проследи в стихове и проза имената на онези български будители, които всеки българин трябва да знае и помни. 
Дълбок поклон на учителя, на писателя, на художника и артиста, на публициста, на всички, които не се предават в битката за българщината, за да съществува, въпреки всичко, българският дух. 
Това бе родолюбивият и признателен дух, който витаеше между учениците на 2. ОУ на този само български празник.


03 ноември 2015

ВОЛЕЙБОЛНИ СРЕЩИ

След оспорваните волейболни срещи между класовете от 5. до 8. клас за финал се класираха 7.а и 6.а клас. Седмокласниците победиха шестокласниците с 3:0 гейма и получиха купа и торта.

29 септември 2015

ПРАЗНИК НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Повече от половин век Второ основно училище празнува своя празник на рождената дата на Христо Смирненски – 30 септември.
Днес, в навечерието на празника, сърдечен поздрав към всички отправи директорът на училището г-жа В. Недкова. Тържествени и развълнувани, учениците от 7.а клас с ръководител Валя Крумова представиха кратка литературна програма. Незабравимите образи от картините на големия град в стиховете на твореца докоснаха душите и сърцата на ученици и учители.
За поредна година 2. ОУ „Христо Смирненски“ събра талантливите деца от Берковица. Днешният есенен ден даде възможност на много ученици да участват в обучителния пленер на тема: “Вълшебните багри на есента”, който се проведе в училището. В инициативата, организирана по повод празника, се включиха деца от 7 до 14 години от училищата в нашия град. Под вещото ръководство на учителите, младите художници създадоха прекрасни есенни творби. Работата на децата беше съпроводена от нежна лирична музика и есенни изображения.
Професионално жури в състав: Председател: Валентин Герасимов – художник, и членове: Валентин Пешков и Методи Шейнов, излъчи победителите:
Първа възрастова група (7 – 10 години)
Първо място: Вилиян Борисов –  2. ОУ „Христо Смирненски“
Второ място: Александра Стоянова –  2. ОУ „Христо Смирненски“
Трето място: Не се присъди
Втора възрастова група (11 – 14 години)
Първо място: Ромина Георгиева – 3. ОУ „Иван Вазов“
Второ място: Иванина Мирославова – 3. ОУ „Иван Вазов“
Трето място: Вероника Стефанова – 2. ОУ „Христо Смирненски“
Трето място: Бояна Георгиева - 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“
Всички участници получиха поощрителни грамоти.
В рамките на празника бяха проведени  и щафетни игри между ППГ и 1. клас, футболна среща и топка над въже между четвъртите класове.
Поколения ще прекрачват прага на училището с чувство на преклонение, обич и признателност към „слънчевото дете на българската поезия “Христо Смирненски“.28 септември 2015

СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

По повод Патронния празник на нашето училище на 24 септември 2015 година бяха проведени щафетни игри между ППГ и 1. клас. Децата се включиха с желание и хъс в състезанието.
В петък, 25 септември 2015 година, се състоя  футболна среща и топка над въже между четвъртите класове. Учениците демонстрираха своите умения и по-добрите победиха.


25 септември 2015

ПЛЕНЕР "ВЪЛШЕБНИТЕ БАГРИ НА ЕСЕНТА"

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. БЕРКОВИЦА
ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ
В ОБУЧИТЕЛЕН ПЛЕНЕР ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:
“Вълшебните багри на есента”

Пленерът ще се проведе на 29.09.2015 г. от 12.00 часа
във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица.
В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 14 години, разделени в две възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години.
         Организаторите предоставят на участниците рисувателен лист. Останалите материали за работа се осигуряват от децата в зависимост от използваната техниката /по избор/.
На участниците ще бъде подсигурена подкрепяща закуска.
Компетентно жури ще излъчи победителите.
Повече подробности по организацията и провеждането на пленера може да получите на телефон: 0879068191 – Методи Шейнов.

Моля, потвърдете участието си на горепосочения телефон!

 


15 септември 2015

НОВАТА УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

Днес Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица отново гостоприемно отвори врати за своите ученици. Слънчевото септемврийско утро бе озарено от весели усмивки и жадни за знание очи. 
Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г-жа В. Недкова – директор на училището. Зам.- кметът на Община Берковица г-жа Г. Антонова прочете поздравителен адрес от кмета на Община Берковица г-жа Д. Каменова. Гости на празника бяха още инж. Ю. Иванов – председател на ОбС Берковица, отец Захари и г-жа Гр. Ангелова – помощник-директор във 2. ОУ „Хр. Смирненски”. Водосвет за здраве и успешно начало на новата учебна година извърши отец Захари.
Духовият оркестър към училището и към Читалище „Иван Вазов - 1872“ с ръководител Иван Павлов поздрави присъстващите с музикално изпълнение, а вокална група „Усмивка” с ръководител Б. Костадинова забавлява всички с прекрасни песни. Учениците от 5.б клас Теди, Карла, Цвети, Божидар и Кристиян представиха рецитал. Първокласниците Калоян и Ирена с трепет рецитираха стихове. Бели, зелени и червени балони, подредени във формата на българския трибагреник, бяха пуснати от учениците от 4.а клас. 
Най-малките ни ученици – първокласниците, с вълнение прекрачиха за първи път свещения праг на родното училище и за първи път чуха школския звънец. 
Класният им ръководител г-жа Н. Тимчева им пожела от сърце да бъдат здрави, весели и щастливи! Този златен есенен ден да отвори света пред техните любопитни очи и да ги приобщи към съкровищата на родната и световната култура!

Успешна нова учебна 2015 / 2016 година, мили ученици!
И нека вашите многоцветни дарования да множат богатството на българските успехи по целия свят!


 


11 септември 2015

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Уважаеми родители!
Скъпи ученици!
Тържественото откриване на новата учебна 2015/2016 година във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица ще започне в 8:30 часа на 15.09.2015 година.
Заповядайте!


 

16 юни 2015

ПРИКЛЮЧИ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

С тържество приключи учебната 2014/2015 година за учениците от прогимназиална степен в нашето училище. 
Седмокласниците Александрия, Теодора и Стилиян и осмокласничките Цветелина и Цецка представиха кратка литературна програма. 
Директорът на учебното заведение В. Недкова поздрави отличниците, подари им книги и им връчи грамоти. Г- жа Недкова официално връчи на осмокласниците свидетелствата за завършено основно образование и им пожела да носят и пазят духа на патрона на училището, да се гордеят, че са възпитаници на Второ основно училище „Христо Смирненски“, да градят с отговорност и плам достойното бъдеще на нашата родината. 
Учениците от 7. клас получиха удостоверенията си за успешно завършен седми клас, а Виктория Костова от 7.а клас пожела на всички здраве, щастие и бъдещи успехи. Седмокласници и осмокласници дариха всички преподаватели с китка здравец – да са здрави, все така отговорни, грижовни и всеотдайни.
Накрая осмокласниците връчиха на всеки клас свитък с послания, които учениците да следват.
 

12 юни 2015

ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

Открит урок по математика представи г-жа Петя Христова – преподавател във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица. 
На събитието присъстваха директорът на училището Виктория Недкова, пом.-директорът Грациела Ангелова и много учители.
Урокът се поведе чрез софтуерната система Envision и включваше различни методи за обучение – беседа, дискусия, ролева игра, презентация. 
Шестокласниците активно участваха в учебния процес и показаха своите знания за валчестите и ръбестите тела, изчисляваха обем и височина, обясняваха математически термини. 
Всички ученици се състезаваха да приложат своите умения, за да постигнат най-добър резултат. 
Накрая децата получиха поздравления и награди за отличното си представяне.
 

01 юни 2015

БЪДЕЩИТЕ НИ ПЕТОКЛАСНИЦИ ПОЛУЧИХА СВИДЕТЕЛСТВАТА СИ

Четвъртокласниците от нашето училище получиха свидетелствата си за завършен начален етап на основното образование пред Националната Априловска гимназия в град Габрово. 
Там те се запознаха с историята на училището, посетиха Националния музей на образованието, който се помещава в нейната сграда, усетиха духа на Възраждането.
Във възрожденската класна стая децата благодариха на любимите си учители г-жа Тимчева и г-н Шейнов за професионализма, всеотдайността, отговорността, грижата, обичта и топлината, с които са ги обграждали през четирите учебни години.
Класните ръководители пожелаха на бъдещите петокласници да бъдат здрави и много щастливи, да постигат успехи и да не се предават пред трудностите. С мъничко тъга, че се разделят с прекрасните си ученици, но и с радост, че те израстват и продължават напред, учителите ги поздравиха за прекрасните резултати на НВО, където децата постигнаха отличен успех, и за призовите места в многобройните национални конкурси и състезания в областта на литературата, изобразителното изкуство и спорта.
Всички бяха щастливи, че са заедно, че са единни и задружни. 
А през септември г-жа Тимчева и г-н Шейнов ще посрещнат своите първокласници, за които ще се грижат, ще обучават и ще възпитават отново с много любов и топлина.
 

29 май 2015

ТЪРЖЕСТВА

Учениците в ПИГ 1, ПИГ 2 и ПИГ 3-4 клас по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" активно се включиха в тържествата по повод приключване на учебната 2014/2015 година. 
Доволни, горди и щастливи бяха децата от постигнатите резултати през изминалата година. Те рецитираха стихове, пяха песни, танцуваха фолклорни танци и изпълняваха театрални етюди, за да покажат знания и умения, усвоени не само по време на учебните занятия, но и в часовете по самоподготовка и в дейностите по интереси заедно със своите класни ръководители Р. Крумова, Д. Красимирова, Г. Витанова, К. Статкова, А. Заркова, Л. Антонова, Н. Тимчева, М. Шейнов и възпитателите Д. Петрова, Е. Иванова и П. Здравкова.
Весела ваканция, мили деца!
 

28 май 2015

ПРАЗНИК В 1. А КЛАС

Приключи учебната 2014/2015 година за учениците от 1. а клас с класен ръководител Р. Крумова.
Тържеството, по случай завършването на първокласниците, се проведе в Детски център „Камбанка“ и събра много родители, учители и ученици. Децата рецитираха, пяха и танцуваха. С вълнение и гордост те показаха колко много са научили през изминалата учебна година. Получаването на свидетелствата за завършен 1. клас се превърна в истински празник за бъдещите второкласници. Те се радваха на постиженията си и искрено се забавляваха. 
Весела ваканция, скъпи деца!
 

27 май 2015

ЗДРАВЕЙ, ПЪРВИ КЛАС!

Учебната година приключи за децата от Подготвителната група в нашето училище. 
Бъдещите първокласници пяха и рецитираха, броиха и смятаха, за да покажат на гостите – родители и учители, колко много знаят. 
Весела ваканция, мили деца! Очакваме ви на 15 септември, когато с трепет и вълнение ще прекрачите отново прага на училището, но вече като първокласници.
 

26 май 2015

ПРАЗНИК В 1. Б КЛАС

С вечерно радиопредаване „Здравей, ваканция!“ приключи учебната 2014/2015 година за учениците от 1. б клас с класен ръководител Д. Красимирова. Тържеството, по случай завършването на първокласниците, се проведе в Детски център „Камбанка“ и събра много родители, учители и ученици. Получаването на свидетелствата за завършен 1. клас се превърна в истински празник за децата. Те се радваха на постиженията си и искрено се забавляваха. 
Весела ваканция, скъпи деца!
 

22 май 2015

„ВСИЧКИ БУКВИ ЗНАЯ, ВЕЧЕ СЪМ ГОЛЯМ И В БИБЛИОТЕКАТА ЧЕТА САМ“

„Всички букви зная, вече съм голям и в библиотеката чета сам”. Под това мото премина посещението на първокласниците от Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица и класните им ръководителки г-жа Р. Крумова и г-жа Д. Красимирова в Библиотека "Йордан Радичков" - Берковица. 
Децата разгледаха отдела с детски произведения. Научиха как могат да станат читатели и как да заемат книги, които да четат у дома. Получиха от своите ръководителки списък с книжките за летен прочит. Запознаха се и с „Молбата на книгата“ – как да я четат и как дая пазят.
С вълнение и нетърпение бъдещите второкласници очакваха посещението си в читалнята. Там децата с желание четоха любими приказки и показаха знания и умения, постигнати през учебната година. 
Весело лято и до нови срещи в библиотеката, деца!
 

18 май 2015

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ИТ СЪСТЕЗАНИЕ

Седмокласникът Дани Кръстев се представи достойно в Националното състезание по информационни технологии „Знайко“. На 15, 16 и 17 май 2015 година в Пампорово той се състезава със свои връстници от цялата страна. Темата, която ученикът избра за своя проект, бе съхраняване на природното богатство на нашия край. В работата си Дани засегна проблема за опазването на горите от изсичане.
Седмокласникът се включи активно в различните състезателни игри, организирани за участниците – карнавал, стрелба, хоро, и демонстрира своите умения по музика в „Шоуто на талантите“.
 

09 май 2015

70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

На 9 май 2015 година ученици от Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица положиха цветя и се поклониха пред паметника на загиналите във войните за национално обединение и освобождение на България. По повод 70-годишнината от победата над хитлерофашизма и края на Втората световна война Христа Юлиянова рецитира стихотворението "Хотят ли русские войны", а Александрия Русимова представи спомените на Цветелина Василева за нейния дядо Иван Димитров - ветеран от Втората световна война.
 

08 май 2015

70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Ученици от Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица, колективен член на СВВБ, се включиха в тържественото отбелязване на 70-годишнината от победата над хитлерофашизма и края на Втората световна война, което се проведе на 08 май 2015 година в град Монтана. Те представиха спомени на участници във войната, както и исторически факти от военните действия на българската армия. 
За активното си участие в дейността на СВВБ - Община Берковица, учениците получиха парични и материални награди, а училището бе отличено с плакет и грамота за своя колективен принос за съхраняване ценностите на нашия народ и опазване на българския дух и традиции.
 

08 май 2015

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Четвъртокласничката Карла Асенова се класира на първо място в Националния конкурс за написване на есе, приказка, разказ или стихотворение по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев на тема: „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”, организиран от МОН и НДД. Тя зае почетното място със стихотворението «В света на приказките». 
Конкурсът цели да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека; вяра в победата на доброто и справедливото.
С участието си в състезанието децата научават повече за сладкодумния разказвач на приказки и навлизат в неговия вълшебен творчески свят.
 

04 май 2015

НАШИТЕ МУЗИКАНТИ С НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ 
С награда за дебют се върнаха учениците от нашето училище, които са включени в духовия оркестър с диригент и ръководител Иван Павлов. Музикантите участваха в Осмия национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави, който се проведе тази неделя в град Вършец.
 

28 април 2015

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАЛИ СЕ НА ПРИЗОВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Вчера, 27 април 2015 година, Виктория Недкова – Директор на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица, поздрави учениците заели призови места в двата национални конкурса, свързани с Великден. 
В Националния конкурс „Възкресение Христово“ четвъртокласничката Теди Тодорова и петокласничката Деница Славкова заеха първо място, Анелия Георгиева от 6. клас се класира на второ място, а Карла Асенова (4. клас) и Натали Тодорова (5. клас) получиха поощрителни награди. 
За 1. място в Националния конкурс за православна поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“ Теди получи златен медал, грамота и книга.


 

27 април 2015

МЕДАЛ И ГРАМОТА ЗА ТЕДИ ТОДОРОВА

Медал, грамота и книга получи четвъртокласничката Теди Тодорова от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица за отличното си представяне в Националния конкурс за православна поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“. Тя зае първо място в раздел Поезия, възрастова група 1-4 клас.
Конкурсът се  провежда за трета поредна година, а организатори са МОН, РИО – Бургас, НДД, Община Бургас, ОДК – Бургас и Сливенската митрополия.
Целта на състезанието е да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието и да стимулира тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
 

27 април 2015

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ

В три поредни дни, от 24 април 2015 година до 26 април 2015 година, в Рибарица се проведе Националното състезание по информационни технологии „Знайко“. Участие в него взе четвъртокласничката Теди Тодорова от нашето училище. Тя се включи в надпреварата, след като на Областния кръг през месец март постигна отличен резултат и се класира за национално участие.
В Рибарица тя се представи отлично, за което получи грамота и награда. 

26 април 2015

ПРИЗОВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Четвъртокласничките Теди Тихомирова и Карла Асенова, петокласничките Деница Славкова и Натали Тодорова и шестокласничката Анелия Георгиева заеха призови места в Националния конкурс „Възкресение Христово“, организиран от св. Синод на БПЦ - БП.
Днес, 26 април 2015 година, в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” се състоя церемонията по  награждаването на победителите в конкурса. Тържеството бе оглавено и ръководено от председателя на Културно-просветния отдел при Св. Синод Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил.
След отслужената архиерейска литургия бяха връчени наградите - грамоти,  подаръци и ваучери за закупуване на книги. Във възрастова група 1-4 клас Теди се класира на 1. място със стихотворението „Възкресение е днес“, а Карла получи поощрителна награда за стихотворението си „Възкресение“. Отново в раздел Поезия, във възрастова група 5-8 клас, Деница зае 1. място с творбата си „Великден“, а Анелия се нареди на 2. място със стихотворението „Великден е!“. Натали получи поощрителна награда за „Великденско утро“.
Конкурсът се провежда под ръководството на Ловчанския митрополит Гавриил и културно-просветния отдел на св. Синод на БПЦ - БП. Целта на състезанието е да  стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на християнското изкуство и православната духовност, да утвърждава любовта им към Православната църква и вяра, да разширява познанията им за православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха и да поощрява интереса им към съхраняване на българските традиции в отбелязването на празника.
 

25 април 2015

"ВРЕМЕ Е ДА ДАДЕМ ПРИМЕР"

С поход до Хайдушките водопади бе отбелязан 22 април – Ден на Земята, чието мото тази година е "Време е да дадем пример".
Там, сред природата, сред благоуханния мирис на зелено, сред ромона на бистрите поточета и шума на буйните води на Берковска река, децата от нашето училище се присъединиха към призива за опазване на планетата Земя и съхраняване на живота й.
 

22 април 2015

ДЕН НА ЗЕМЯТА

Днес учениците от ПИГ 3-4 клас се включиха в отбелязването на 22 април – Ден на Земята. Децата изработиха табло, припомниха си правилата за разделно събиране на отпадъци и призоваха за по-голяма отговорност при използването на природните ресурси.

 

19 април 2015

НОВИ УСПЕХИ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ "ЗНАЙКО" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Четвъртокласничката Теди Тихомирова и седмокласникът Дани Ивайлов от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класираха за участие в Националното състезание по информационни технологии „Знайко“, организирано от Сдружение "Образование и технологии" – Бургас. 
В Областното състезание през месец март 2015 година учениците участваха с авторски проекти, с които впечатлиха журито, и то им отреди челни места и участие в Националния кръг. 
На 24 април 2015 година, Теди заминава за Рибарица, където в три поредни дни ще се състезава с деца от цяла България. Надпреварата между учениците от 5-8 клас, в която ще участва Дани, ще се състои в курорта Пампорово от 15 до 17 май тази година.
Основната цел на състезанието е да предостави възможност на учениците от 1. до 8. клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.
Желаем на Теди и Дани успешно представяне!
 

18 април 2015

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЦИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Третокласничките Елица Тараланска и Галина Василева и седмокласничката Виктория Костова спечелиха бронзови медали от Международното състезание „Математика без граници“. Ученичките имат шанс да се състезават във финалния кръг, който ще се проведе през месец юни в град Несебър.
Турнирът се провежда в 3 кръга – есенен, зимен и пролетен, и в него участват ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи. Покана за участие във финалния кръг, който се провежда в България, получават учениците с най-голям сбор от точки, получени в два от трите кръга.
Всеки кръг от турнира включва решаване на тест с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор, и 10 - със свободен отговор. 

09 април 2015

ПРИЗОВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Деца от нашето училище се класираха на челни места в Националния конкурс "Възкресение Христово" - 2015, организиран от св. Синод на БПЦ - БП. Конкурсът се провежда под ръководството на ловченския митрополит Гавраил и културно-просветния отдел на св. Синод на БПЦ - БП.

Целта на състезанието е да  стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на християнското изкуство и православната духовност, да утвърждава любовта им към Православната църква и вяра, да разширява познанията им за православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха и да поощрява интереса им към съхраняване на българските традиции в отбелязването на празника.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” – 2015
ПОЕЗИЯ
ІІ-ра възрастова група – 1-4 клас
ПЪРВО МЯСТО:
Теди Тихомирова Тодорова (4 клас, 11 год.) - „Възкресение е днес“ - 2 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Карла Красимирова Асенова (4 клас, 10 год.) - „Възкресение“ - 2 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица
ІІІ-та възрастова група – 5-8 клас
ПЪРВО МЯСТО:
Деница Димитрова Славкова (5 клас, 11 год.) - „Великден“ - 2 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица
ВТОРО МЯСТО:
Анелия Рениева Георгиева (6 клас, 12 год.) - „Великден е!“ - 2 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Натали Мирославова Тодорова (5 клас, 11 год.) - „Великденско утро“ - 2 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица
 

06 април 2015

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕН

Четвъртокласничката Теди Тодорова се класира на 1. място в Националния конкурс за православна поезия и проза "Христос возкресе - радост донесе". Стихотворението ѝ "Возкресение е днес" зае челното място във възрастова група 1-4 клас.

Конкурсът се провежда за трета, поредна, година и има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.

Возкресение е днес

Вест прекрасна се разнесе.
Отдалече долетя.
Златно слънцето напече.
Кукувицата запя.
Рано сутрин аз ще стана.
Ей, че хубав е денят!
Сякаш още от зарана,
Е изпълнен с мир светът.
Ние всички ще запеем
И молитви ще редим.
Ех, че меден звън се лее!
Ех, че хубав е денят!
Ден, в който всеки пее.
Небето весело се смее.
Ей, Великден е сега!
Стават, стават чудеса!
 

31 март 2015

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В 1.А КЛАС
Днес, 31 март 2015 година, се проведе Празник на буквите в 1.а клас. С игри, песни и стихотворения децата показаха, че вече могат да пишат и четат.

Класен ръководител на първокласниците е г-жа Рени Крумова. 

31 март 2015

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В 1.Б КЛАС
Вчера, 30 март 2015 година, в прекрасно украсена зала децата от 1.б клас с класен ръководител Д. Красимирова отпразнуваха своя първи голям празник - "В царството на буквите". 
Гости на тържеството бяха г-жа Анелия Якимова – Главен експерт „Образование“ към ОбА – Берковица и Виктория Недкова - Директор на 2. ОУ " Хр. Смирненски" - Берковица. 
Пред присъстващите на празника учениците представиха приказката "Защо угасна слънцето", пяха песни и танцуваха. Класната ръководителка поздрави първокласниците за блестящото им представяне и им пожела да бъдат все така любознателни и трудолюбиви, здрави и щастливи. 
Тържеството завърши с изненада от родителите - вкусна торта, а децата получиха заслужени награди - грамоти и книжки с приказки.
Г-жа Красимирова благодари на родителите за подкрепата, вниманието и доверието, както към училището, така и към нея като класен ръководител.
 

27 март 2015

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ - НАГРАЖДАВАНЕ

Петъчният ден постави края на традиционната във Второ основно училище „Христо Смирненски” Седмица на творческите изяви, преминала като своеобразен празник за всички нас – деца, родители и учители.
С разнообразни средства на изкуството и под различна форма младите таланти показаха своите умения да творят, да фантазират и да преодоляват предизвикателства.
Грамоти и предметни награди директорът Виктория Недкова връчи на победителите в съответните направления: Най-добър четец – Ивелин и Радослав (2. клас), Теа и Анимира (3. клас), Мария Димитрова и Теди (4. клас); Епистоларен конкурс - Христа и Валери (6. клас), Джулия, Нанси и Златина (7. клас); Състезание по български език и литература – Боряна, Вероника и Моника Добромирова  (6. клас), Виктория, Диляна и Стилиян (7. клас); Конкурс за рисунка - Шана (1. клас), Вилиян (3. клас) и Александър (7. клас); Карнавален герой – Калия (3. клас) и Нанси (7. клас).
Директорът на училището връчи плакети с логото на учебното заведение на шестокласничките Христа Иванова и Моника Добромирова и на ученичките от 7.а клас Виктория Костова, Александрия Русимова, Диляна Анатолиева, Нанси Арсенова, Симона  Красимирова и Паолина Василева за активно участие и добро представяне в Областните кръгове на олимпиадите по различните предмети.
 

27 март 2015

ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ХРИСТА ИВАНОВА

От 35 участници в Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ шестима са получили отлични оценки. Една от тях, Отличен 5.75, е на Христа Юлиянова Иванова от 6. а клас на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица. Най-масово участие в олимпиадата имат седмокласниците от 2.ОУ, които заеха съответно 5., 6. и 7. място.
За първа година училищното ръководство присъжда плакет с логото на учебното заведение за най-активно участие и добро представяне в Областните кръгове на олимпиадите по различните предмети.
Честити награди на шестокласничките Христа Иванова и Моника Добромирова и на ученичките от 7.а клас Виктория Костова, Александрия Русимова, Диляна Анатолиева, Нанси Арсенова, Симона  Красимирова и Паолина Василева.
Желаем им успех в бъдещи състезания!
 

26 март 2015

КАРНАВАЛ НА ЛЮБИМИ ФАНТАСТИЧНИ ПРИКАЗНИ И ФИЛМОВИ ГЕРОИ
Най-емоционалният и чакан момент от Седмицата на творческите изяви бе проведеният днес в салона на училището карнавал. Тридесет и седем деца представиха своите любими фантастични герои не само с костюми, в които бяха вложили много творческа фантазия, но и с култови реплики на героя. Пред зрителите оживяха Златното момиче, Баба Яга, ДяволчетоФют, Котаракът в чизми, Пипи Дългото чорапче, Спящата красавица, Червената шапчица, Снежанка, Алиса, Костенурката нинджа и още много обичани от децата герои. Най-много се вълнуваха гостите на карнавала – децата от предучилищните групи на детските градини „Звънче“, „Пролетна дъга“ и „Малина“. 
 

25 март 2015

СЪСТЕЗАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Поредната проява в рамките на Седмицата на творческите изяви са проведените днес две състезания по БЕЛ. Своята езикова подготовка и грамотност показаха учениците от 6.а и 7.а клас в открит урок пред останалите ученици от прогимназиален етап. 
В рамките на един учебен час отборите трябваше да се справят с редактиране на текст, да покажат умения за анализ и разбиране на текст, да работят с тестови задачи. Вниманието на аудиторията беангажирано с презентацията на отделните кръгове от състезанието. Макар да не липсваше състезателен дух, целта на тези открити практики е преди всичко образователна. Освен граматически и правописни задачи, с които отборите се справиха много добре, учениците имаха възможност да чуят творби на Петя Дубарова, изпълнени с много въздействаща емоция от талантливиученици. Бяха прочетени и писма на участници в епистоларния конкурс на тема „Светът, в който искам за израсна“. На състезанията присъстваха директорът на училището и преподаватели.
 

24 март 2015

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ

На 23 март 2015 с литературни четения бе даден стартът на Седмицата във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица под надслов „Фантастиката и фантазното в моя живот“, която се провежда в навечерието на Международния ден на детската книга. 
Децата от подготвителната група с интерес слушаха приказката „Принцът и костенурката“, а малките художници от 1. клас създадоха илюстрации на любими фантастични приказни герои. Оспорвано бе литературното четене във 2.а и 2.б клас, където бяха излъчени най-добрите четци на „Патиланско царство“ като непознат текст. Днес литературните четения продължиха втрети и четвърти клас.
Прекрасни рисунки украсиха къта за ученическо творчество от предварително обявения конкурс на тема „Моята среща с извънземни“.
В училището цари творчески дух и настроение. Предстоят още много интересни изяви, а победителите с нетърпение чакат своите награди в края на творческата седмица.
 

23 март 2015

СВЕТЪТ, В КОЙТО ИСКАМ ДА ИЗРАСНА
Под този надслов беше обявен епистоларен литературен конкурс във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица. Той е част от Седмицата на творческите изяви, която традиционно се провежда в училището по повод 2 април – Международен ден на детската книга.
Осемнадесет момичета и момчета от прогимназиален етап написаха писмо до приятели и познати, до политици, до хора на науката, до извънземни и космически приятели, до татко и баба, до мама от името на неродения й син. 
Темата провокира не само творческия талант на децата, но и задвижи техните мечти и желания за един по-добър свят, в който искат да израснат. Съвсем откровено и по детски искрено учениците споделят размисли за актуалните проблеми на деня, от които не желаят да избягат, а виждат себе си като строители на утрешния хубав ден. Това създава усещане за оптимизъм и надежда и у нас, възрастните.
Всички писма са изнесени върху литературно табло във фоайето на училището, а най-добрите ще бъдат наградени в края на творческата седмица и изпратени за участие в Национален конкурс на Българските пощи.
 

21 март 2015

СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ

Слънчевото затъмнение e астрономично явление, при което Слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател, скрито от диска на Луната. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия.
Хиляди хора по света впериха поглед в небето, за да видят слънчевото затъмнение. Явлението започна над Атлантическия океан, като Луната закри напълно звездата ни над някои откъснати острови, а над Европа, Африка и Азия затъмнението бе само частично.
И деца от нашето училище също наблюдаваха това природно явление с телескоп и с маска.
 

19 март 2015

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Награждаване на учениците, участвали и класирани в 1. кръг (февруари 2015 година) и Областния кръг (14 март 2015 година) на Националното състезание по информационни технологии "Знайко". 

15 март 2015

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

Уважаеми родители,
Празникът на буквите в 1.б клас ще се състои на 30 март 2015 година от 17.30 часа във Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица.
 

14 март 2015

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ

Днес, 14 март 2015 година, се проведе Областният кръг на Националното състезание по информационни технологии "Знайко".
Двадесет и двама ученици от нашето училище от 2. до 7. клас се включиха в надпреварата. Децата трябваше да работят с програми според характера на продукта, който искат да създадат. Допустими бяха програмите от офис-пакета на Майкрософт, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint. 
Второкласниците твориха на тема "Весели игри", а децата от 3 до 6 клас създаваха приказни пъзели. Темата, по която работиха седмокласниците, бе "Тийн свят – за по-добър свят".
 

14 март 2015

ПЪРВО МЯСТО В ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАДМИНТОН

Днес, 14 март 2015 година, в град Монтана се състоя Областното първенство по бадминтон за момчета и момичета – 5-7 клас. 
Отборът на момчетата от нашето училище - Стилиян Димитров, Цветомил Митев, Алекс Тодоров и Иван Савов, постигна убедителна победа над състезателите от областния град с 3/1 победи и се класира на 1. място. 
Първо място зае и отборът на момичетата - Диляна Йоцова, Моника Йоцова, Боряна Цветкова, Ванеса Кирилова и Вероника Стефанова, който победи бадминтонистките на Монтана също с 3/1 победи.
Момчетата и момичетата от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класират за Зоналното първенство, което ще се проведе в град Оряхово през месец април 2015 година.
 

12 март 2015

ПО ПОВОД 2 АПРИЛ –
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА

О Б Я В Я В А М Е

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ
ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - БЕРКОВИЦА
ПОД НАДСЛОВ „ФАНТАСТИКАТА И ФАНТАЗНОТО В МОЯ ЖИВОТ“
23.03.2015 – 27.03.2015

 1.   Литературно четене в ПГ – „Моята любима фантастична приказка“.
 2. Литературно четене в начален етап с текстове от „Патиланско царство“
 3. Литературен конкурс за учениците от прогимназиален етап за написване на писмо на тема: Светът, в който искам да израсна
 4. Конкурс за рисунка на тема: Моята среща с извънземни
 5. Карнавал на любими приказни и/или филмови фантастични герои
 6. Състезания по БЕЛ
П Р О Г Р А М А

23.03.2015 г. (понеделник)

 • 12.15  - 12.50 ч. – Художествено ателие в 1. клас. Създаване на илюстрации по любими фантастични приказни герои (техника и материали – по избор).
 • 12.15  - 12.50 ч. – Литературно четене в ПГ – „Моята любима фантастична приказка“.
 • 12.15  - 12.50 ч. – Литературно четене – 2.а и 2.б клас.
 • Изготвяне на табло с творбите от обявения литературен конкурс.
 • Оформяне кът с ученическо творчество от обявения конкурс за рисунка.

24.03.2015 г. (вторник)

 • 12.20 – 13.00 ч. - Литературно четене – 3.а и 3.б клас.
 • 12.20 – 13.00 ч. - Литературно четене – 4. клас.

25.03.2015 г. (сряда)

 • Състезание по БЕЛ в 7.а клас пред 7.б  и 8. клас в рамките на 2. учебен час.
 • Състезание по БЕЛ в 6.а клас пред 5. и 6.б клас в рамките на 3. учебен час.

26.03.2015 г. (четвъртък)

 • 12.30 – 14.00 ч. - Карнавал на любими приказни и/или филмови фантастични герои – ПГ – 8. клас.
 • 14.00 – 14.15 ч. – Награждаване на  победителите от карнавала.

27.03.2015 г. (петък)

9.30 – 10.00 ч. - Награждаване на победителите от конкурса за рисунка, литературното четене и конкурса за творческо писане.
 

10 март 2015

ИЗЛОЖБА

От днес, 10 март 2015 година, до 27 март 2015 година в столичната галерия Credo Bonum е изложена селектирана колекция от проекти еко-табели на ученици, участници в Националния конкурс "Зелена вселена". 
Рисунките на нашите ученици Гроздан Асенов Борисов - 7.а клас, Елица Момчилова Тараланска от 3.а клас и Лилия Иванова Иванова - 8. клас също са част от тази колекция.
Авторите ще получат грамоти, удостоверяващи участието на творбите им в изложбата.
 

06 март 2015

ПРЕКРАСЕН ПРАЗНИК В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА 8 МАРТ

В навечерието на предстоящия празник  8 март третокласниците поздравиха своите майки и баби с песни, стихове и съчинения за мама.
Гости на тържеството бяха г-жа  В. Недкова - Директор на Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица, г-н Р. Найденов - Зам. кмет на Община Берковица, г-жа А. Якимова - Гл. експерт „Образование” в Община Берковица, г-жа Н. Сашова  - преподавател по английски език в начален етап и г-жа Е. Русинова – преподавател по ФВС 1 - 4 клас.
Преподавателите на учениците г-жа Г. Витанова и г-жа К. Статкова бяха подготвили забавни състезателни игри – „Познай своето дете”, „Направи бързо, вкусно и здравословно меню”, „Заший копчето”, в които се включиха родители и деца. Победителите в надпреварата получиха грамоти.
Накрая присъстващите на мероприятието опитаха вкусните ястия, истински кулинарни шедьоври, приготвени с много любов и вдъхновение от майките и бабите на третокласниците. 

04 март 2015

Национален портал за кариерно ориентиране на  учениците

Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че е отворен за работа Националния портал за кариерно ориентиране на  учениците.
На следния адрес можете да се запознаете със съдържанието и менютата на портала.
 

26 февруари 2015

НАГРАЖДАВАНЕ НА ОТЛИЧЕНИТЕ В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА НА ТЕМА "МОЯ БЪЛГАРИЯ"

Днес, 26 февруари 2015 година, в ДЦ "Камбанка" се състоя награждаването на отличените ученици в конкурса за рисунка "Моя България", организиран от Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица по повод 137 години от Освобождението на България от османско робство.
Гости на мероприятието бяха Радослав Найденов - Зам.-кмет на Община Берковица, К. Василева - Директор на 1. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Берковица, В. Недкова - Директор на 2. ОУ "Христо Смирненски" - Берковица и Гр. Ангелова - Пом.-директор на 2. ОУ "Христо Смирненски" - Берковица. Събитието уважиха учители, ученицииродители. 
Седмокласниците Александрия, Виктория, Теодора, Дани и Стилиан представиха в стихове Шипченската епопея и 3. март като велика дата в историята на България.
Г-жа Недкова приветства участниците в конкурса и им пожела бъдещи успехи.
Зам.-кметът Радослав Найденов поздрави малките художници и заедно с директора г-жа ВикторияНедкова връчиха наградите, дипломите и грамотите за участие.
 

26 февруари 2015

ИЗПЪЛНЕН С РОДОЛЮБИВ ДУХ ПРАЗНИК

За да имаме бъдеще като българи, трябва да знаем и тачим светлите дати от нашата история. 
За да имаме бъдеще, трябва да опазим децата си от грозното и пошлото на днешния ден и да възпитаваме и съхраняваме родолюбивото чувство в душите им. 
Днес, на 26 февруари 2015 година, в нашето училище учениците от 7. клас организираха малък, но емоционален празник. Седмокласниците Александрия, Теодора, Стилиан, Дани и Виктория представиха в стихове Шипченската епопея и 3. март като велика дата в историята на България. Под съпровода на български възрожденски песниг-жа Ирена Борисова говори за величието на националния ни празник. 
Така душите на всички се изпълниха с чувство на почит към българщината, която ни е толкова необходима в днешно време.
 

25 февруари 2015

НЕ НА ТОРМОЗА, ДА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО!

Световния ден за борба срещу училищния тормоз отбелязаха вчера учениците от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. 
Гости на мероприятието бяха Владислава Запрянова – представител на Училищния съвет, младши полицейски инспектор Цветков и Филонка Горанова – секретар на МКБППМН.
Всички ученици, хванати за ръце, образуваха сърце и извикаха със силен глас „НЕ на тормоза, ДА на приятелството".
Шестокласничките Моника Милен и Вероника Мирославова запознаха присъстващите с инициативата, която тръгва от далечна Канада, но се подкрепя от децата по целия свят. Именно затова учениците бяха облечени с дрехи в розов цвят.
Гости, учители и членове на Училищния парламент проведоха беседа, на която обсъдиха проблеми, свързани с агресивните прояви между подрастващите. Всички се обединиха около мнението, че отношенията в училище трябва да се градят на основата на уважението, обичта, взаимната помощ и приятелски подадената ръка.
 

25 февруари 2015

ПЪРВО МЯСТО В СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП

Отборът на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Злати Петров – 5. клас, Моника Милен – 6. клас, Дани Ивайлов – 7. клас, Стилиан Валентинов – 7. клас,  се класира на първо място в Общинския кръг на Националната викторината по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, която се проведе на 24 февруари 2015 г. в Детски център „Камбанка“. Организатори на състезанието са Община Берковица  и отдел „Образование”.
Участие в състезанието  взеха 5 отбора от училищата на територията на Община Берковица. Отборите са съставени от четирима състезатели – по един от 5, 6, 7 и 8 клас. Викторината  се проведе в 3 етапа. Първият от тях е решаване на листовка с 20 въпроса. Всички състезатели от отбора решават заедно листовката с въпроси от познавателните структури, отразени в учебните програми по БДП. Времето за решаване е 20 минути. За всеки правилен отговор се дават 5 точки. Вторият етап включва отговор на 8 въпроса. Последният кръг включва сглобяване на 4 пътни знака.
Специална комисия, в състав: Председател – Димитър Генов и членове – Коста Рангелов, Цветана Петкова и Радослав Найденов, зам.-кмет, оценяваше представянето на отборите.
Викторината е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2014/2015 г. в направление „Наука и техника”. Целта на провеждането й е проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя.
Отборът на нашето училище ще представя Община Берковица в областното ученическо състезание по БДП на25 февруари 2015

НАГРАЖДАВАНЕ НА ОТЛИЧЕНИТЕ В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА „МОЯ БЪЛГАРИЯ”, ОРГАНИЗИРАН ОТ 2. ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - БЕРКОВИЦА

Във връзка с отбелязването на 137 години от Освобождението на България от османско робство Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица организира конкурс за рисунка на тема „Моя България”, в който се включиха деца и ученици от детските градини и училищата от Община Берковица.
Нарочно сформирано жури в състав: Валентин Герасимов – председател,  Методи Шейнов и Галя Витанова - членове, определи най-добрите творби.
Класиране:
Първа възрастова група (6 години):
1.място - Памела Псалтирова  - ЦДГ „Пролетна дъга” - Берковица
2.място Вероника Илиева - ЦДГ „Пролетна дъга” - Берковица
Възрастова група 1-4 клас:
1.място  - Йоана Русимова – 4. клас, 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Берковица
2.място  - Биляна Витанова – 3. клас, 2. ОУ „Хр. Смирненски” – Берковица
3.място  - Мелани Ценова – 4. клас, 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Берковица
Поощрителни награди:
Вилиян Борисов – 3. клас, 2. ОУ „Хр. Смирненски” – Берковица
Славина Калинова – 4. клас, 3. ОУ „Иван Вазов” – Берковица
Магда Емилова – 3. клас, 4. ОУ „Г. С. Раковски” – Берковица
Възрастова група 5-8 клас:
1.място - Жулиета Костова – 5. клас,  2. ОУ „Хр. Смирненски” – Берковица
2.място -  Ася Александрова – 5. клас, 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Берковица
3.място - Катрин Петрова – 7. клас, ОУ „Г. С. Раковски” – Бързия
Поощрителни награди: 
Александрия Русимова – 7. клас, 2. ОУ „Хр. Смирненски” – Берковица
Стилиан Димитров – 7. клас, 2. ОУ „Хр. Смирненски” – Берковица
Деница Тодорова – 6. клас, 3. ОУ „Иван Вазов” – Берковица
Организаторите канят всички участници в конкурса да присъстват на награждаването, което ще се състои на 26 февруари 2015 година от 14,00 часа в ДЦ „Камбанка”, където малките художници ще получат грамоти за участие, дипломи и награди.
 

19 февруари 2015

ПОЧИТ ПРЕД ПАМЕТТА НА ЛЕВСКИ

За да се преклонят пред пламенното дело на Васил Левски, учениците от полуинтернатните групи по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" в нашето училище изработиха табла с информация за дома и рода, за съхранените вещи, писма и програмни документи на Апостола на свободата и създадоха рисунки с неговия лик. 
В дейностите по интереси на учениците бе предложен филм за Дякона, чрез който присъстващите се докоснаха до духовния мир и великото дело на най-великия син на България, а петокласничката Диана Павлинова представи презентация, в която разказа за бащината къща, родния град и възрожденската атмосфера, в която се е родил и израснал безсмъртният Апостол на българската свобода. 
На децата от ПИГ 1. клас, ПИГ 2. клас и ПИГ 3-4 клас бяха раздадени работни листове с въпроси, свързани с живота и делото на Левски. 

19 февруари 2015

ПРИЗОВИ МЕСТА В ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Днес, 19 февруари 2015 година, пред паметника на Васил Левски в нашия град бяха наградени отличените участници в конкурса за есе и стихотворение на тема „Животът на Васил Левски“, организиран от Литературен клуб „Бъдеще“, в който се включиха и ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица. 
В раздел „Поезия“, във възрастова група 5-7 клас, стихотворението на шестокласника Илиян Ангелов „Честта му никога не ще погазим“ се класира на 1. място, а стихотворението на седмокласничката Теодора Андреева „Пред теб се чувствам дребна“ на 3. място. В раздел „Проза“, в същата възрастова група, Александрия Константинова от 7. клас зае 2. място с есето си „Име на светец“. Отново в раздел „Поезия“, възрастова група 8-12 клас,стихотворението на осмокласничката Петя Петрова се класира на 3. място. 
Преклонение и признателност пред делото на Апостола бе основен акцент в творбите на учениците от нашето училище. Възторжени и пламенни бяха есетата и стихотворенията и на Моника Милен, Моника Добромирова, Христа Юлиянова, Анелия Георгиева, Вероника Стефанова, Любослава Иванова, Дани Кръстев, Виктория Костова, Джулия Недкова. Ето едни от най-силните думи в техните слова:
„Няма друга личност от нашата история, която да е толкова чиста и свята. И в сърцето на всеки българин винаги трябва да има една, макар и малка частичка, искрена благодарност и преклонение пред Васил Левски – Апостола на свободата.
Нека нито един от нас никога да не забравя името на великия българин Васил Левски! Нека сегордеем, че сме българи! И да бъдем негови достойни наследници.“
Горди сме, че учениците Божидар - 4.б клас, Мария - 4.а клас, Габриела - 4.а клас и Ивета от 3. б клас, участници в Детското театрално студио "Николай Фол" при Читалище "Иван Вазов - 1872" с ръководител Мария Илийевска, почетоха днес паметта на Апостола заедно с гражданите на Берковица.
 

19 февруари 2015

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕД УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
Тишина и благоговение пред портрета на Апостола. Всички ученици седят с устремен поглед към неговия образ. Децата творци, вдъхновени от живота и подвига на най-великия българин, четат своите есета и стихотворения. Един толкова вълнуващ и покоряващ миг от живота на нашето училище. И си казваме – има надежда за България, има надежда за бъдещето на България.
За цели 15 минути нито едно движение, нито една нарушаваща тишината дума. Чуват се само словата на Христа, Моника Цветкова, Моника Добромирова, Любослава и Вероника от 6.а клас, на Анелия и Илиян от 6.б клас, на Александрия, Виктория, Теодора и Джулия от 7.а клас и на Петя от 8. клас, които в стихове и проза изразяват своите мисли, чувства и дълбока почит на днешното младо поколение към Апостола на свободата. Това става на фона на чудесна презентация, която в снимки и картини проследява живота и делото на Васил Левски. Затова и удовлетворението е така голямо, когато след прочетените слова учениците научават, че днес в 15.00 часа пред паметника на Левски ще получат грамоти и награди от Литературен клуб „Бъдеще” в нашия град. Вълнението се повишава, когато всички разбират, че нашето училище ще получи грамота и медал за отлично и най-масово участие в „Третия международен конкурс за Левски”. 

31 януари 2015

ПРИЗОВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

За поредна година деца от нашето училище участват и печелят призови места в Националното състезание по информационни технологии „Знайко“.
В 1. кръг на тазгодишното издание екипът петокласници Виктория, Деница и Злати се класира на 3. място с 940 точки от максималните 1000. Учениците се включиха в надпреварата с извънреден брой на вестник „Ведбал“, специално изработен за състезанието, който можете да видите на адрес: http://www.2ou-berk.com/Word/ekip_ZlatiDenicaViktoriq_Berkovitsa5.pdf.
Четвъртокласничката Карла Асенова се класира в група Б. Тя представи проект на тема „Кукери“ и постигна резултат от 530 точки.
За блестящото си представяне децата ще получат грамоти и награди, както и право да участват в областния кръг през пролетта.
 

27 януари 2015

МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ДЕН НА ХОЛОКОСТА

1Днес светът отбелязва Международния възпоменателен ден на Холокоста. На 1 ноември 2005 година ООН обявява официално в резолюция 27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста.
Ето защо ученици от нашето училище изработиха табла на тази тема, а седмокласниците Александрия и Стилиян запознаха учениците от учебното заведение със събитията, случили се по време на войната. 

16 януари 2015

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ 3 - 4 КЛАС

Интересни и забавни са заниманията в дейностите по интереси в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебнияпроцес”. В тези часове децата придобиват навици, изграждат умения,получават полезни знания. На 16 януари 2015 година третокласниците и четвъртокласниците с ръководител Петранка Здравкова показаха майсторство и талант при приготвянето на сандвичи. С много въображение те изработиха прекрасни кулинарни творби. Госпожа Здравкова запозна децата с правилата преди работа с хранителни продукти и представи историята на сандвича. 

19 декември 2014

СИП РЕЛИГИЯ С ПОЗДРАВ ЗА КОЛЕДА

В навечерието на Коледните празници участниците в СИП Религия – 4.б клас, при 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица представиха кратка литературна програма пред учители и ученици. Под умелото ръководство на г-жа Надя Тимчева децата разказаха в стихове историята за Христовото рождество. Няколко дни по-рано децата изработиха макет на Дева Мария със Спасителя и украсиха коледната елха. В нашето училище от години се изучава СИП Религия – Православие. По време на обучението учениците от начален етап с интерес и любов се запознават с Библията и житията на светците.
 

19 декември 2014

ПОЗДРАВ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица, колективен член на СВВБ, поздравиха възрастните хора от Дома за стари хора в нашия град по случай наближаващата Коледа.
Петокласници и шестокласници от клуб "Родолюбец" представиха литературно-музикална програма, с която пожелаха на присъстващите здраве и светли Коледни и Новогодишни празници.
Децата подариха коледни сувенири, изработени от тях специално за случая, а Дядо Коледа ги зарадва с лакомства.
 

16 декември 2014

ВТОРО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Шестокласничката Анелия Рениева зае 2. място в Четвъртия национален конкурс за православна поезия и проза "Рождество на Спасителя" 2014 в надпревара с над 2000 участници от цялата страна.
За трета година ученици от нашето училище участват с разкази и стихотворения и печелят призови места.
Конкурсът  има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира творческата им изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
Желаем на нашите учениците успех в бъдещи конкурси!
 

15 декември 2014

Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица Ви кани на Коледен базар под мотото: ”Еко Коледа – от ръцете на децата“

Дата: 19.12.2014 година

Място: Общински пазар – Берковица

Подарете не просто подарък, а лично послание към близките! Зарадвайте любимите си хора с ръчно изработени еко подаръци - украси, декорации, сурвачки, картички, създадени със стил и вдъхновение от естествени и рециклирани материали. С много любов учениците от ПИГ по проект за Целодневна организация на учебния процес във Второ основно училище ”Христо Смирненски”, под ръководството на своите възпитатели, са изработили прекрасни творби за незабравимо коледно настроение.

Да направим заедно празничните дни по-шарени и неповторими!

Заповядайте!
 

05 декември 2014

137 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЕРКОВИЦА

 Учениците от нашето училище се включиха активно в мероприятията за 137-годишнината от Освобождението на Берковица. Начело на тържественото шествие от пл. Радичков до паметника на загиналите в Руско-турската война бяха четвъртокласниците, облечени с четнически униформи, Божидар, Александър, Димитър и Теодор. Съпроводени под звуците на детски духов оркестър към Второ основно училище „Христо Смирненски“, децата поднесоха венци пред паметника на загиналите за Освобождението на Берковица. Зам.-кметът Радослав Найденов награди победителите в конкурса за рисунка на тема „Берковица от Освобождението до днес“. На първо място се класира Вилиян Велиславов от 3. клас, второ място зае третокласничката Биляна Росенова, а на трето място се нареди четвъртокласничката Гергана Любенова. Специалната награда получи петокласничката Жулиета Костова.
Нашите ученици, колективен член на СВВБ, положиха венец и се поклониха пред паметника на загиналите на 4. 12.1877 г. Отдадоха заслужена почит на поборника Георги Кръстев, чиито паметник се намира в двора на църквата „Рождество Богородично”. 

26 ноември 2014

ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЕДАЛИ ОТ ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ

Участниците от Детското полицейско управление към Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица се включиха в състезание под мотото "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат", което се  проведе  на 25 ноември от 18 часа в спортна зала "Младост" в Монтана.
45 възпитаници на детските полицейски академии в Монтана, Лом и Берковица мериха сили в три кръга - полицейска лична защита, стрелкова подготовка и щафетни игри. В надпреварата активно се включиха и родители. Малките полицаи участваха и в конкурс за есе на тема "Вредата от алкохола".
Децата получиха предметни награди и грамоти, а победителите - медали.
Мероприятието бе съпътствано с демонстрации на служебни полицейски кучета, техники по полицейска лична защита и изпълнения на химни на детските полицейски управления.


 

24 ноември 2014

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

В седмицата за възпоменание на жертвите от пътни инциденти в нашето училище се проведе състезание по БДП. В надпреварата се включиха ученици от 5. до 8. клас. 
Децата редиха пъзели с пътни знаци и решаваха тестови задачи. 
Второкласниците, третокласниците и четвъртокласниците се включиха в различни занимателни игри, свързани с безопасността на движение по пътищата.
Учениците от ППГ и 1. клас посетиха различни кръстовища в града. Те показаха, че знаят правилата за движение по пътищата и умеят да ги спазват.
 

18 ноември 2014

ПРАЗНИК НА ДОБРОТО

Георги Джонов – 2.а клас, Биляна Росенова Витанова – 3.а клас, Теди Тихомирова Тодорова – 4.б клас, Боряна Олег Цветкова – 6.а клас, Ванеса Сергеева Петрова – 7.а клас, Паолина Василева Кръстева – 7.а клас, са отличените ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица в конкурса „Добрите дела“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица. 
Децата, заслужили номинацията на свои съученици и учители, бяха наградени на официална церемония, където получиха грамоти, купи и подаръци – признание за добротата им. Грамоти и подаръци за добри постъпки получиха още Симеон Запрянов - 2.а клас, Александра Александрова - 3.а клас, Елица Тараланска - 3.а клас, Димитър Филипов - 4.б клас, Любослава Иванова - 6.а клас, Микаела Маврова - 6.а клас, Валери Митов - 6.а клас, Моника Добромирова - 6.а клас. 
Колкото повече добри постъпки вършим, толкова по-щастливи се чувстваме!


Снимките са от интернет страницата на Община Берковица -www.berkovitsa.bg

 

02 ноември 2014

ВТОРО МЯСТО ЗА ВОЛЕЙБОЛИСТКИТЕ НИ

Отборът по волейбол на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класира на 2. място в регионалното първенство по волейбол за момичета до 10 г., което се проведе във Враца на 02.11.2014 година.
В оспорвана игра волейболистките ни се наложиха над отбора на домакините с 2:1 гейма, след загуба от „Бдин“ Видин, и заеха второто място.
Състезанието бе първо за възпитаничките на Тодор Илиев – преподавател по физическо възпитание и спорт в училището и треньор на ВК „Тони Спорт“.
Успех в бъдещите състезания!
 

01 ноември 2014

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 „Народните будители! Хилядите знайни или незнайни безименни книжовници, зографи и учители, 1които от век във век, с измъчени тела и души, са правили така, че историята да диша…”
С тези думи започна тържеството във Второ основно училище  „ Христо Смирненски” - Берковица, посветено на Деня на народните будители. Главният учител Надя Тимчева представи презентация за историята на този ден, като проследи в стихове и проза имената на онези български будители, които всеки българин трябва да знае и помни.
Дълбок поклон на учителя, на писателя, на художника и артиста, на публициста, на всички, които не се предават в битката за българщината, за да съществува, въпреки всичко, българският дух.
Това бе родолюбивият и признателен дух, който витаеше между учениците на 2. ОУ в навечерието на този само български празник.


 

31 октомври 2014

МЕДАЛИ ОТ СЪСТЕЗАНИТО „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

Третокласничките Елица Момчилова Тараланска и Галина Георгиева Василева се класираха на 3. място в Международния математически турнир „Математика без граници“ - есенен тур, който се проведе на 22.10.2014 година. В състезанието участваха 47 ученици от 2. ОУ “Христо Смирненски“ – Берковица от 2. до 8. клас.
Победителките получиха медали, а всички участници в надпреварата -  сертификати за участие.
Турнирът се провежда за втора година и в него се включват 10 000 участници от 33 страни, от 5континента.
Горди сме, че Елица и Галина са медалисти. Вярваме в успехите на нашите ученици и очакваме още награди и призови места в следващите турове от математическото състезание.
 

28 октомври 2014

НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

За поредна година ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица участват и печелят награди от Международния конкурс „Аз обичам Черно море“, организиран от МОН, РИО Бургас, Община Несебър, Национален дворец на децата и ОДК Несебър. 
Отличените в надпреварата деца получиха диплом за успешното представяне и предметни награди. Имената на победителите, както и най-добрите творби,  бяха публикувани в специално издание на  вестник „Слънчев бряг“, който се разпространява на територията на област Бургас.
Състезанието е част от програмата на община Несебър за отбелязване на 31 октомври – Международния ден на Черно море, и има за цел да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море и крайбрежието, важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинена от човешката дейност, и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето. 

ПОЕЗИЯ – 1. ГРУПА (1. – 4. КЛАС)
І място - Лора Людмилова Живкова – ІV клас, ”Море”
ІІ място - Карла Красимирова Асенова - ІV клас, „Нежно море” 
ІІ място - Теди Тихомирова Тодорова- ІV клас, „Синьото море”
ІІІ място - Зорница Бориславова Велкова –ІІI клас, „На плажа”

ПОЕЗИЯ – 2. ГРУПА (5. – 7. КЛАС)
ІІ място - Дани Ивайлов Кръстев, VІІ клас, „Обичам морето”
ІІ място - Стела Паунова, VІ клас, „Мое море”
ІІІ място - Любослава Георгиева Иванова,VІ клас, „Обичам те, море” 
ІV място -Диана Павлинова Йонова,V клас, „Мое мило, слънчево море”

ПОЕЗИЯ – 3. ГРУПА (8. – 12. КЛАС)
ІІ място - Тихомир Тихомиров Тодоров,VІІІ клас, „Разговор с морето” 
ІІІ място - Глория Янева, VІІІ клас, „Морето” 

ПРОЗА – 2. ГРУПА (5. – 7. КЛАС)
І място - Теодора Тодорова Андреева, VІІ клас, „Да опазим морето”
ІV място - Христа Юлиянова Иванова, VІ клас, „Прекрасен миг от Черно море”.
 

27 октомври 2014

ОБЯВА

Второ основно училище "Христо Смирненски",  гр. Берковица търси  фирми за договаряне за доставка  на кетъринг -  обяд и закуска.
Срок  за приемане на офертите - 31.10.2014 година на адрес:
гр. Берковица, ул."Еделвайс" №1
Второ основно училище "Христо Смирненски"- кабинет на Директора
Телефон за връзка: 0953/88027
 

26 октомври 2014

ВОЛЕЙБОЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Отборът на 7.а клас победи в проведеното състезание по волейбол този месец. След срещи между паралелките на финала се състезаваха отборите на 5. и 7.а клас. Първенци станаха седмокласниците след оспорвана игра. Победителите получиха поздравления за представянето си, торта и лакомства. 

21 октомври 2014

ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПОСЕТИ ПСИХОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ В МОНТАНА

Детското полицейско управление към нашето училище посетиха днес Психологична лаборатория - гр. Монтана, която е част от структурата на Института по психология на МВР. 

01 октомври 2014

ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПОСЕТИ КЛИСУРСКИЯ МАНАСТИР

Децата от Детското полицейско управление посетиха днес Клисурския манастир, където се запознаха с истините на православната вяра и християнските добродетели. Малките полицаи получиха напътствия за духовни ритуали при влизане и излизане от православния храм, които включват прекръстване и кратка молитва като символичен поздрав към храма. Учениците посетиха музея на манастира и получиха малки подаръци. 

30 септември 2014

ПРАЗНИК НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Повече от половин век Второ основно училище празнува своя празник на рождената дата на Христо Смирненски – 30 септември. Облечени в училищните униформи, тържествени и развълнувани, учениците от 7.а клас с класен ръководител Валя Крумова представиха литературно-музикална програма. Незабравимите образи от картините на големия град в стиховете на „Старият музикант“, „Уличната жена“, „Цветарка“, „Жълтата гостенка“, „Братчетата на Гаврош“, сатиричните стихотворения „Зъботраканица“, „Кихавица“, „Черешка“ докоснаха душите и сърцата на ученици и учители. Особено вълнуваща бе песента „Ний“, изпълнена под съпровод на акордеон от г-н М. Шейнов. С вярата за щастливо детство, радост, светлина и красота в утрешния ден, въплътени в стихотворението „Вяра“, завърши кратката програма на седмокласниците. Сърдечен поздрав към всички отправи директорът на училището г-жа В. Недкова.

В рамките на празника бяха проведени щафетни игри между ППГ и 1. клас, футболна среща и топканад въже между четвъртите класове, състезание по волейбол, бадминтон, тенис на маса и баскетбол, в които участваха ученици от всички класове.

Поколения ще прекрачват прага на училището с чувство на преклонение, обич и признателност към „слънчевото дете на българската поезия“ Христо Смирненски.
 

29 септември 2014

ЧЕТИ С МЕН!

Ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица активно се включиха в кампанията за насърчаване четенето и грамотността „Чети с мен“. В истински празник се превърна участието им в инициативата, която обединява всички в каузата на "четящите хора".
Приказки, басни, повести, романи, разкази бяха жанровете, с които участваха учениците в мероприятието. С книга в ръка и добро настроение те се докоснаха до любимите си български писатели и поети, споделяха заглавия, любими цитати, книги, лични текстове, идеи, общуваха чрез словото и четенето един на друг.
Участието в кампанията ще продължи през цялата година със състезания, литературни конкурси, срещи с изявени местни литературни творци.
 

29 септември 2014

ЕНВИЖЪН ОБУЧЕНИЕ

Обучение за работа с образователен софтуер “Envision” се проведе с 20 преподаватели от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица.
„Енвижън“ е програма, която улеснява учителите в своята работа в клас и прави учениците активни участници в учебния процес.
Продуктът вече успешно се използва при обучението на учениците от начален етап в учебното заведение. Стремежът е все повече деца да се докоснат до забавния свят на “Енвижън”, за да получат необходимите знания и умения по интересен и вълнуващ начин.
 

26 септември 2014

ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПОСЕТИХА СПУ – МОНТАНА
Малките полицаи от Детското полицейско управление на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица посетиха Специализираното полицейско управление в град Монтана. 
Служители на управлението подробно запознаха учениците със задълженията и отговорностите на структурата и представиха средствата за защита, които използват в работата си. Децата научиха, че СПУ е специализирана структура с полицейски правомощия, която изпълнява задачи, свързани с охрана на важни обекти и дипломатически представителства, борба с терористични групи, противодействие на престъпността и поддържане и възстановяване на обществения ред.

 

16 септември 2014

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица отвори гостоприемно врати за своите ученици. С всяка изминала година училището се разхубавява чрез реализирането на множество проекти и с помощта на спонсори.
На 15 септември учениците влязоха в ремонтирани класни стаи, оборудвани с нови мебели, съвременен санитарен възел, фитнес зала, изнесена класна стая.Компютърният кабинет посрещна децата изцяло обновен. Училищният стол е уютно място за хранене, а физкултурниятсалон предразполага  за спорт с нови уреди. Прекрасно място за спортуване е и баскетболното игрище с мека настилка.
Великолепно озелененият  двор с цветна градина, иглолистни дървета, кестени  доставя естетическа наслада за очите. Съвместните усилия на ръководството и на колектива на учебното заведение за качествено образование и по-добра материална база дават положителен резултат. 

15 септември 2014

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Днес, 15 септември,  Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица гостоприемно посрещна своите ученици. Училищният двор беше огласен от смях и песни. Септемврийското утро бе озарено от щастливи усмивки и жадни за знание очи.
Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г-жа В. Недкова – директор на училището.
Много родители уважиха тържеството по случай новата учебна година. Литературно - музикална програма представиха седмокласничката Джулия Недкова  и петокласниците Натали, Кристиян, Кристофър, Злати, Венцеслав и духовата музика към училището. Първокласниците Борис, Цветина, Петър и Мария с трепет рецитираха стихове.
Най-малките ученици с вълнение прекрачиха свещения праг на родното училище и за първи път чуха школския звънец.
Успешна нова  2014 / 2015 учебна година!
 

17 Юни, 2014

Литература за летен прочит

5. КЛАС

Български народни приказки 
Български народни песни 
Български предания и легенди 
Приказки на народите 
Хитър Петър - Сава Попов
Приказки - Елин Пелин
Български вълшебни приказки - Николай Райнов
Приказен свят - Ангел Каралийчев
Старогръцки легенди и митове 
Българска народна митология
Приказки - Шарл Перо
Приказки - Братя Грим
Старогръцки предания и легенди 

6. КЛАС

"Косачи" - Елин Пелин
"Приказка без край" - Михаел Енде 
"Щастливият принц" - Оскар Уайлд
"Серафим" - Йордан Йовков
"Малкият принц" - Антоан дьо Сент-Екзюпери 
"Басни” - Лафонтен
“Братчетата на Гаврош” - Христо Смирненски
"Автобиография" - Бранислав Нушич 
"Художник" - Веселин Ханчев
"Славеят на китайския император" - Ханс Кристиан Андерсен
“История славянобългарска” - Паисий Хилендарски 
“Къде си, вярна ти любов народна?” и “Вятър ечи, Балкан стене” - Добри Чинтулов
“Хубава си, моя горо” - Любен Каравелов
"Хайдути" - Христо Ботев
"Отечество любезно" - Иван Вазов
"Под игото" - Иван Вазов 
"Към родината" - Атанас Далчев
"Принцът и просякът" - Марк Твен

7. КЛАС

„На прощаване” - Христо Ботев
„Немили-недраги” - Иван Вазов
„Опълченците на Шипка” - Иван Вазов
„Българският език” - Иван Вазов
„Една българка” - Иван Вазов
„До Чикаго и назад” - Алеко Константинов
„Бай Ганьо” I част - Алеко Константинов
„Неразделни” - Пенчо Славейков
„Заточеници” - Пейо Яворов
„По жътва” - Елин Пелин 
„По жицата” - Йордан Йовков
Елин Пелин - разкази
Йордан Йовков - разкази

8. КЛАС

„Диви разкази” - Николай Хайтов
Стихотворения от Валери Петров 
„Преди да се родя” - Ивайло Петров 
„Крадецът на праскови” - Емилиян Станев
„Песен за човека” - Никола Вапцаров 
Стихотворения от Христо Смирненски 
Стихотворения от Димчо Дебелянов
Стихотворения от Елисавета Багряна 
„Нежната спирала” - Йордан Радичков 
Стихотворения от Блага Димитрова 
„В един есенен ден по шосето” - Павел Вежинов


 

10 Юни, 2014

ТРЕТО МЯСТО В РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Бронзови медали завоюва волейболният отбор на 2. ОУ „Христо Смирненски” - Берковица на Републиканско първенство. 
На финалния етап от Ученическите спортни игри - волейбол момчета (5 – 7 клас), участваха отборите на София, Дупница, Исперих, Пловдив, Червен бряг (група А) и Бургас, Попово, Кърджали, Добрич, Берковица(група Б).
След категоричната победа над отборите на Попово (2:0) и Бургас (2:1), отборът на Берковица загуби от отбора на Кърджали (0:2). Въпреки загубата, нашите волейболисти се класираха за полуфинала след победа над момчетата от Добрич (2:0), а отборът ни се нареди на второ място в групата. 
На полуфиналите с победи от по 3:0 гейма Пловдив и Кърджали се класираха за финала, а Берковица и Исперих играха за трето и четвърто място, където момчетата от 2. ОУ "Христо Смирненски" – Берковица грабнаха бронзовите медали. 
Успешното представяне е плод на неуморната работа на треньора на отбора Т. Илиев – преподавател по ФВС в училището.
Класиране: 1. Кърджали, 2. Пловдив, 3. Берковица, 4. Исперих, 5. Добрич, 6. Червен бряг, 7. София, 8. Бургас, 9. Попово, 10. Дупница.
 

10 Юни, 2014

ТРЕТО МЯСТО В МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ

На Международни състезания в румънския град Бистрица Виктория Костова от 6.а клас заедно със своя партньор на сцената Иван Калинов – бивш ученик на Второ основно училище „Христо Смирненски”- Берковица, завоюваха трето място за латиноамерикански и стандартни танци.
 

10 Юни, 2014

ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА

След като в часовете по литература се запознахме по-подробно с живота и творчеството на Христо Ботев, на 7 юни 2014, заедно с класната си ръководителка В. Крумова, посетихме неговото лобно място във Врачанския балкан. Преминахме през село Челопек, където разгледахме къщата музей и паметника на баба Илийца. След половинчасов поход от връх Околчица, стигнахме до скалата в местността Йолковица, където е убит големият поет и революционер. Поднесохме цветя и всички заедно декламирахме поемата „Хайдути” и „Хаджи Димитър”. След това продължихме за Черепишкия манастир. Прекрасна местност, в която са получили своето вдъхновение Софроний Врачански, Иван Вазов, Алеко Константинов. Особено ни впечатли Вазовият кът. След двучасова разходка из град Враца се прибрахме уморени, но удовлетворени и с много впечатления от този слънчев ден.

 

31 Май, 2014

ПЪРВИ ОБЛАСТЕН ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА ДПУ

На 28. 05. 2014 г. в зала „ Младост”- гр. Монтана децата от Детско полицейско управление към 2. ОУ „ Христо Смирненски”- Берковица взеха участие в Първия областен годишен преглед. Официални гости на проявата бяха главният секретар на МВР, гл. комисар Светлозар Лазаров, зам.- директорът на Главна дирекция „ Национална полиция“ комисар Милчо Енев, директорът на Института по психология на МВР гл. инспектор Бисерка Зарбова, експерти от Главна дирекция „ Национална полиция“, ръководството на ОД МВР Монтана, областният управител на Монтана инж. Николай Пенчев, кметовете на общините Монтана, Лом и Берковица и протосингелът на Видинската света митрополия архимандрит Антим. Малките полицаи от всичкидетски полицейски управления показаха умения по оказване на първа долекарска помощ, майсторско колоездене, разглобяванеи сглобяване на оръжие, полицейска лична защита и демонстрация със служебно полицейско куче. В демонстрациите участваха и служители на Районно управление “ Полиция“ – гр. Монтана и спортисти от Карате клуб “ Компас“. Всички участници получиха купи, грамоти и награди за успешно завършен курс, а спонсори осигуриха три огромни торти с фигури на малки полицаи.
 

 

19 Май, 2014

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖБА

Петокласниците от 2. ОУ "Христо Смирненски" - Берковица присъстваха на откриването на изложбата в музей " Иван Вазов", посветена на 125 години от написването на романа "Под игото" и 120-годишнината от първото му самостоятелно издание. Гостуващата изложба, съдържаща снимки и документи от живота и творчеството на Иван Вазов, е уредена от госпожа Мирела Иванова, която откри мероприятието и разказа интересни моменти от повода и написването на романа.
Децата присъстваха и на организираната в Етнографския музей в Берковица изложба "Над един век традиция" на майсторите грънчари Николай и Ралица Йовкови. Учениците се запознаха с характерните за троянската грънчарска школа цветове, мотиви, форми и предназначение на съдовете. Възхищение предизвикаха изделията на младата майсторка Ралица Йовкова, които съчетават в себе си традиция и съвременност. 

Ирена Борисова - преподавател по история и цивилизация във 2. ОУ "Христо Смирненски" - Берковица
 

17 Май, 2014

ОТКРИТИ УРОЦИ

Открити уроци по български език, математика и физическо възпитание и спорт се проведоха във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. 
Присъстваха Е. Давидова – Ст. експерт "Начално образование", К. Рангелов – Ст. експерт по физическо възпитание – РИО Монтана, А. Якимова – Гл. експерт "Образование" към ОбА Берковица и преподаватели от областта. 
Второкласниците с преподавател Г. Витанова доказаха, че много добре са усвоили учебния материал по български език през тази учебна година.
Урокът на тема Изреченията при общуване. Упражнение бе отлично структуриран и методически издържан. На фона на интересна презентация децата си припомниха въпросителните думи и изучените видове изречения по цел на изказване и изпълниха бързо и вярно поставената задача. Учениците бяха провокирани да проявят творчество, когато в класната стая влезе истинска магьосница, в лицето на бивша ученичка на преподавателката. Накрая г-жа В. Недкова – Директор на 2. ОУ „Христо Смирненски”, поздрави г-жа Витанова и пожела на второкласниците винаги така активно да участват в учебния процес.
Емоционално протече и урокът по математика в 1.а клас с преподавател Л. Антонова. Малките палавници показаха, че математиката може да бъде много забавна и интересна. Те влязоха в ролята на любими приказни герои. Урокът за затвърдяване на знанията на тема Събиране и изваждане на числата от 1 до 10 включваше занимателни игри и театрални етюди.
Г-н Т. Илиев, преподавател по физическо възпитание и спорт, представи урок на тема Волейбол.
В хода на урока седмокласниците задълбочено разучаваха подаване с две ръце отдолу и отгоре и подаване с две ръце отгоре през глава. Усъвършенстваха горен лицев начален удар и развиваха своите физически качества.
След приключване на откритите уроци, присъстващите имаха възможност да споделят своите впечатления.
 

30 Април, 2014

ЗАНЯТИЕ НА МАЛКИТЕ ПОЛИЦАИ ОТ ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

Стрелба с оръжие в цел бе поредното занятие, което се проведе с участниците в Детското полицейско управление към Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица с ръководители Костадин Георгиев и Димитрина Красимирова. Мероприятието се състоя със съдействието на Областната дирекция на МВР – гр. Монтана. Малките полицаи бяха запознати с устройството на оръжието и получиха подробенинструктаж за безопасна употреба на оръжие. На стрелбището в областния ни град всяко дете имашевъзможност да стреля по цел и след това да види своя резултат. С най-добро постижение е Славина от 3.а клас – 25 точки, следвана от Александър от 3.б клас с 20 точки.
 

30 Април, 2014

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

На организирано тържество, придружено с тържествена литургия, в църквата „Св. Св. Кирил и Методий” град София шестокласничката Паолина Василева Кръстева получи специалната награда на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за стихотворението си „Христос вoзкресе”, с което тя взе участие в Националния конкурс „Възкресение Христово” – 2014 година. Грамотата е придружена с Библия, великденски подаръци и ваучер на стойност 50 лева за закупуване на книги. Браво, Поли!
 

29 Април, 2014

ФИТНЕС ЗАЛА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

Директорът на Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица създаде условия за пълноценна отмора и приятна почивка на учителите извън работно време. За целта в специална зала са поставени фитнес уреди, които могат да се ползват от колектива на учебното заведение. Освен във фитнес залата, за релакс служителите могат да спортуват на съвременното баскетболно игрище и с нетърпение очакват новия център за фитнес на открито.
 

28 Април, 2014

НОВО ОБОРУДВАНЕ

Във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са оборудвани три класни стаи. Нови шкафове, маси, столове и чинове са на разположение на учениците, които подготвят уроците си в ПИГ 1, ПИГ 2, ПИГ 5-8 клас. Прекрасните условия, създадени в училището, са предпоставка за приятно пребиваване на децата през целия ден.
 

28 Април, 2014

22 АПРИЛ - ДЕН НА ЗЕМЯТА

Презентация по повод 22 април - Ден на земята бе представена в нашето училище. Учениците имаха възможност да се запознаят с ролята на човека за съхраняване живота на Земята и опазване на природатаот замърсяване.
В съботния ден, 26 април 2014 година, който бе определен за почистване, се включиха всички ученици от нашето училище, а за да покажат своята признателност и обич към нашата планетата и наложителната и неотложна нужда за нейната защита, петокласниците засадиха кестенови дървета в двора на училището. С мероприятието те изразиха своята ангажираност към екологичните проблеми.
 

26 Април, 2014

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НИ СЕ КЛАСИРАХА ЗА ФИНАЛА

Зала „Фестивална” в град Видин бе домакин на зоновия етап от ученическите игри по волейбол за момчета и момичета 5 - 7 клас. Отборите на трите най-добри училища от областите Враца, Видин и Монтана се изправиха един срещу друг в регламент всеки срещу всеки. Най-добрият отбор ще представи северозападния регион във финалния етап на надпреварата. 
В първата среща волейболистите от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица победиха състезателите от ОУ „Васил Левски” - Враца с 3:0 гейма, като резултатът в отделните геймове бе 25-18, 25-7, 25-12. В следващия двубой момчетата от Берковица постигнаха нова заслужена победа с 3:0 гейма този път над опонентите си от Белоградчик и заслужено спечелиха правото да продължат напред във финалния кръг. Резултатът отново бе категоричен - 25-18, 25-12, 25-23. 
Състав: Доброслав Петров, Валентин Фратев, Георги Рангелов, Калоян Лазаров, Стилиян Димитров, Цветан Тимов, Дейвид Борисов, Калин Найденов, Светослав Иванов (капитан). 
Наставник: Т. Илиев
 

26 Април, 2014

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Седмокласниците от нашето училище посетиха Районно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" – Берковица. Учениците се запознаха с отговорностите на огнеборците, дейностите при защита на населението от пожари и контролните функции на противопожарните служби.
 

22 Април, 2014

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Ден на отворените врати във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица се проведе на 16 април 2014 година. Инициативата беше част от Седмицата на творческите изяви, организирана по повод 23 април – Международен ден на книгата.
Длъжността Директор за един ден бе поверена на седмокласничката Мария Иванова. Помощник-директор за един ден беше Елица Тараланска. Мястото на счетоводителя зае шестокласничката Виктория Костова, а на техническия сътрудник Патрисия Димитрова от 7.б клас. Много ученици влязоха в ролята на преподаватели по различните учебни предмети, дежурни учители и възпитатели.
Децата се включиха активно в мероприятията и освен удовлетворение от добре свършената работа получиха и материални награди – грамоти, книги, ученически пособия.
Училището беше отворено за посетители. Те имаха възможност да се запознаят с материалната база, целодневната организация на учебния процес, извънкласните занимания и проектите, които се изпълняват в учебното заведение.
 

22 Април, 2014

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ

По повод 23 април – Международен ден на книгата, за поредна година в периода 14.04.2014 – 17.04.2014 г. във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица се проведе Седмица на творческите изяви, в която ученици от училището взеха участие в различни мероприятия с творчески характер. Още на 10.04.2014 г. бяха обявени и конкурсите: за рисунка на тема Моят любим литературен герой; за творческо писане (стихотворение, разказ/приказка и есе) на тема Искам да бъда… и карнавал на най-обичаните приказни герои. Седмицата стартира с художествено ателие, разположено в изнесената класна стая в училищния двор. Малчуганите от 1. клас с нескриван интерес и много любов рисуваха своите любими приказни герои. По същото време се проведе литературното четене във 2. клас. С вълнение и трепет в подходяща творческа атмосфера второкласниците показаха своите умения – бързина, техничност, артистичност и разбиране, в четенето на познат и непознат приказен текст. По сходен начин премина четенето в 3. и 4. клас. За най-добър четец за съответния клас бяха определени Натали Зарчева (2.б), Габриела Митова (3.а) и Натали Тодорова (4.). В конкурса за творческо писане заслужено извоюваха своето 1. място Маргарита Георгиева (5.а, стихотворение), Паолина Кръстева (6.а, есе) и Христа Иванова (5.а, разказ), а най-добрите в областта на изобразителното изкуство са: Жулиета Костова (1. място, 4.клас), Александрия Русимова и Александър Маламов (6.а, всеки с индивидуално 1. място), Вилиян Борисов (2. място, 2.а клас) и Инна Найденова (7.а, 2. място), Славина Иванова (3. място, 3.а клас), Мелани Илиева и Стилиян Димитров ( индивидуално 3. място, 6.а клас) в две възрастови групи: 1. – 4. и 5. – 8. клас. Най-добрите в рисуването с мишка бяха Теди Тодорова и Божидар Арсенов от 3.б и Славина Иванова от 3.а Седмицата продължи с дългоочаквания карнавал. Заслужени аплодисменти получиха всички – принцеси, Снежанка, Хитър Петър, Мики Маус, орисници, Пепеляшка, Пипи…, защото не и без помощта на своите родители, бяха подготвили оригинални, разпознаваеми и автентични костюми. Във всеки клас жури определи по една първа и една поощрителна награда. В последния ден от периода директорът на училището В. Недкова връчи наградите – грамоти за всички и малки подаръци.
 

10 Април, 2014 20:23

ОТКРИТИ ВРАТИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ОТКРИТИ ВРАТИ провежда Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица на 16.04.2014 година (сряда). Инициативата е част от седмицата на творческите изяви, която ще се състои от  14.04.2014 г. до 17.04.2014 г. и ще включва следните мероприятия:

14.04.2014 г. (понеделник)

 • 12.15 – 12.50 ч. – Художествено ателие в 1. клас. Създаване на илюстрации по любими приказки и/или на любими приказни герои.
 • 12.15 – 12.50 ч. - Литературно четене – 2.а и 2.б клас.

15.04.2014 г. (вторник)

 • 12.20 – 13.00 ч. - Литературно четене – 3.а, 3.б и 4. клас.
 • Оформяне кът с ученическо творчество:
 • Конкурс за рисунка на тема: Моят любим литературен герой
 • Конкурс за стихотворение, приказка, разказ или есе на тема: Искам да бъда…

16.04.2014 г. (сряда)

 • Ден на отворените врати
 • 12.30 – 14.00 ч. - Карнавал – ПГ – 8. клас.

17.04.2014 г. (четвъртък)

 

10 Април, 2014 20:19

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ
ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
14.04.2014 – 17.04.2014

ПРОГРАМА

14.04.2014 г. (понеделник)

15.04.2014 г. (вторник)

16.04.2014 г. (сряда)

17.04.2014 г. (четвъртък)

 

09 Април, 2014 17:19

СПОРТНИ ИГРИ В ППГ

Нови спортни уреди по проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" получиха децата от Подготвителна група при Второ основно училище „Христо Смирненски” - Берковица. Оборудването зарадва малките палавници и разнообрази ситуациите по физическо възпитание и игрова култура.
 

07 Април, 2014 16:26

УСПЕХ ВЪВ ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

През изминалия уикенд (05.04 – 06.04.2014) в град Враца се проведе турнир по волейбол за момчета до 15 години в регион “Хемус”. Първенци в състезанието станаха волейболистите от отбора на “Тони Спорт” – Берковица, а голяма част от състезателите са ученици от Второ основно училище “Христо Смирненски” – Берковица. След постигнатата победа отборът придобива право да участва в зоналните турнири, които ще се проведат в края на месец април.
 

28 Март, 2014 14:58

ДЕН НА ТРИТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ден на трите безопасности се проведе днес във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. Състезанието премина през три етапа. 
В 12:00 часа в учебното заведение бе проведена евакуация. Присъстващите в училището трябваше за кратко време да напуснат помещенията поради възникнал пожар. Учението премина успешно и всички ученици, учители и служители напуснаха сградата. 
След проведеното противопожарно занятие бе извършена демонстрация по гражданска защита. Четвъртокласници и седмокласници показаха на всички как се поставя противогаз и какво е неговото предназначение. 
В третия етап на състезанието колоездачи от училището демонстрираха своите умения. Накрая бе дадена възможност на всички, които желаят, да покажат как управляват велосипед.
 

28 Март, 2014 14:44

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Представители на Общински клуб БМЧК - Берковица проведоха обучение в нашето училище. Четвъртокласниците се включиха активно в игрите, предложени в процеса на обучението.
 

28 Март, 2014 14:22

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В 1.А КЛАС

Празникът на буквите в 1.а клас се състоя на 26 март 2014 година. С игри, песни и стихотворения децата доказаха, че вече могат да пишат и четат. Класен ръководител на първокласниците е г-жа Лилия Антонова.
 

28 Март, 2014 14:12

УСПЕХИ В МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

На 22.03.2014 г.(събота) в сградата на Гимназия „Д-р Иван Панов“, Берковица се проведе математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2014 г. В състезанието взеха участие ученици от 2. до 7.клас от всички училище в Берковица. 
Най-много ученици участваха от 2. ОУ „Христо Смирненски“ - 27 деца. На първо място с 85 точки във възрастова група 2 – 4 клас се класира второкласничката Галина Георгиева Василева, Натали Славомирова Зарчева и Ивет Димитрова Славчева постигнаха резултат от 65 точки и 55 точки и заеха второ място. Във възрастова група 5 – 7 клас Христа Юлианова Иванова се класира на 2.място, а шестокласничката Александрина Константинова Русимова зае първо място. Мария Иванова от 7. клас е първа , а на второто място остана Жаклин Стоева. Седмокласниците Габриела Петрова, Светлозар Бориславов и Светослав Георгиев заеха трето място.
Автор: Петя Христова – преподавател по математика
 

24 Март, 2014 15:06

22 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВОДАТА

В нашето училище бе отбелязан 22 март - Международен ден на водата. Шестокласници и седмокласници посетиха Хайдушките водопади, а Христа, Микаела, Поли и Моника от 5.а клас запознаха учениците със значението на водата за живота на Земята.
 

24 Март, 2014 15:02

ПОСЕЩЕНИЕ В РПУ - БЕРКОВИЦА

Във връзка с професионалното ориентиране седмокласниците от нашето училище посетиха РПУ - Берковица. Те научиха какви са задълженията на полицая, отговорността на полицейската професия и възможностите за реализация в тази сфера.
 

23 Март, 2014 17:31

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ В ПИГ

Вече трета година 2. ОУ „ Христо Смирненски” работи по проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане нацелодневната организация на учебния процес". В часовете за организиран отдих и спорт и в занимания по интереси учениците с желание използват доставените спортни игри и съоръжения. Активно се включват в организирани състезания между отделните групи.
 

17 Март, 2014 15:34

АРХИВИТЕ - ХРАНИЛИЩА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ

Учениците от 6. клас при 2. ОУ "Христо Смирненски" – Берковица с преподавател Ирена Борисова проведоха урок по история и цивилизация в Държавен архив - Монтана.
Шестокласниците се запознаха с основните дейности на институцията - използване, комплектуване, регистриране, обработване, съхранение и предоставяне за употреба на определените за постоянно запазване документи. Учениците имаха възможност да посетят фондохранилищата, където се съхраняват документи на областната администрация, на общините на територията на Монтанска област, на териториалните структури на държавните органи, на организации и личности от местно значение.
Голям интерес сред децата предизвика лабораторията за микрофилмиране и залите за консервация и реставрация на документи. 
В края на урока учениците анализираха архивни документи от Следосвобожденска Берковица - кметска заповед, отнасяща се до общественото поведение, и документ за дарение от д–р Иван Панов. Любопитство сред децата предизвика изложбата, посветена на петдесетгодишната дейност на институцията.
Часът премина в емоционална атмосфера, шестокласниците зададоха много въпроси и останаха удовлетворени от посещението си в архива.
 

13 Март, 2014 15:17

НАГРАЖДАВАНЕ

Отборите по баскетбол (момичета и момчета), волейбол, бадминтон и тенис на маса към Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица завоюваха 5 първи места и станаха общински първенци. Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова награди спортистите с футболни и баскетболни топки. Учениците получиха и грамоти. 
Ръководител на отборите е Т. Илиев - преподавател по физическо възпитание и спорт и треньор на волейболния отбор към клуб "Тони спорт".

10 Март , 2014 14:12

1. МЯСТО НА ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Момчетата от отбора по волейбол към Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица извоюваха заслужена победа и заеха 1. място на Областното първенство, което се проведе на 09 март 2014 година в град Монтана.
 

06 Март , 2014 15:47

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В 1. Б КЛАС

Първокласниците от 2. ОУ „Христо Смирненски” с класен ръководител Анета Заркова посрещнаха гостите на тържеството „Ние вече сме грамотни” в пролетно украсена класна стая. За да покажат, че вече са грамотни, малките палавници четоха пословици, рецитираха стихчета и пяха песни. Участие в тържеството взеха и бившите възпитаници на г-жа Заркова от 5.б клас.
Стаята не успя да побере всички желаещи да гледат и да се възхитят на първокласниците, които след демонстрираните знания и умения гордо казаха: „Да, ние вече сме грамотни.” 
Накрая учениците получиха книжки с приказки, които да четат с интерес.


 

06 Март , 2014 16:01

ПОЛИЦЕЙСКА ЛИЧНА ЗАЩИТА

На 6 март 2014 година третокласниците от Детското полицейско управление към Второ основно училище «Христо Смирненски» – Берковица научиха за полицейската лична защита. Техни ръководители бяха представители от РПУ – Берковица. Малките полицаи получиха подробен инструктаж от представителите на реда и научиха нови техники на водене и самоотбрана заобезвреждане на противник. Целта на тренировките е развиване в подраставщите на качества като сръчност, бързина, съобразителност и концентрация. Те допринасят за изграждането им като уравновесени и пълноценни личности, способни да вземат и изпълняват правилни решения в живота. 

Ръководители на занятието: К. Георгиев и Д. Красимирова
 

04 Март , 2014 14:59

ПОСТАВИ ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН ПРЕДИ ТРЪГВАНЕ!

На 04.03.2014 година третокласниците от Детско полицейско управление към 2. ОУ «Христо Смирненски»- Берковица извършиха проверки на водачи на ППС за поставени предпазни колани. Техни ръководители бяха представители от РПУ - Берковица. Малките полицаи получиха подробен инструктаж от представителите на реда и научиха какви действия се предприемат при установяване на нарушител и какви насоки се дават на шофьорите. Децата отправиха препоръки към водачите да поставят винаги предпазен колан, да спазват максимално разрешената скорост и да се движат с включени светлини. 
На водачите на пътни транспортни средства бяха раздадени брошури с информация за последствията от шофиране без предпазен колан.

Автор: Д. Красимирова – ръководител към ДПУ – 2. ОУ «Христо Смирненски» - Берковица
 

03 Март , 2014 14:59

ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

На 03.03.2014 г. учениците от клуб „Родолюбец“ при 2.ОУ „Христо Смирненски“ - колективен член на СВВБ към община Берковица, се поклониха пред гроба на Георги Кръстев в църквата „ Рождество Богородично“. На поклонениетоприсъстваха и наследници на загиналия в Освободителната борба.
Георги Кръстев е роден през 1849 г. На 28 - годишна възраст заедно с поручик Савойски предвождат конната армия на Четвърти Улански Харковски полк. По пътя за София над село Клисура / дн. Бързия/ се завързва бой. В сражението Георги Кръстев пада тежко ранен. След битката санитарите обират телата на всички пострадали и ги откарват в лазарета на военните. По-късно Георги Кръстев умира от кръвозагуба на 08.12.1877 г. Погребан е с почести от военните и берковското общество. Паметната плоча е поставена по-късно от неговия син Милуш.
Нека младите поколения пазят в сърцето си спомена за героизма на предците си и растат достойни граждани на своята Родина!

Автор: И. Борисова – преподавател по история и цивилизация във Второ основно училище «Христо Смирненски» - Берковица
 

03 Март, 2014 14:45

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 3 МАРТ

С рецитал, подготвен от г-жа В. Крумова, ученици от 2. ОУ "Христо Смирненски" - Берковица взеха участие в Общоградското тържество, което се проведе на 3 март.
 

28 Февруари, 2014 16:45

БАБА МАРТА

По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в дейностите по интересидецата от ПИГ изработиха мартенички, които днес бяха предложени на първомартенския базар.

 

28 Февруари, 2014 12:02

ДВА ПРАЗНИКА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

В навечерието на двата хубави, обичани и преди всичко много български празници ученици и учители от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица проведоха днес вълнуващо тържество. Затрогващо е желанието на децата да организират и участват в подобни инициативи. С много емоции малките ученици от 2.а клас под ръководството на г-жа Г. Витанова пяха и рецитираха стихове за Баба Марта. Членовете на Ученическия съвет Виктория, Диляна, Теодора и Доброслав, със съдействието на г-жаЗ. Кръстева, представиха презентация за българските обреди и ритуали, свързани с първомартенския празник, от далечни времена до днес. 
За България и националния ни празник декламираха Светослав, Калоян, Габриела, Мария, Александрия, Теодора и Христа. С този рецитал, подготвен от г-жа В. Крумова, учениците ще вземат участие в Общоградското тържество, което ще се проведе на 3 март.


 

21 Февруари, 2014 18:16

ИНИЦИАТИВА НА МКБППМН

На 20.02.2014 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с РУ „Полиция“, гр. Берковица и Общински съвет по наркотични вещества, гр. Монтана (ОСНВ) стартираха превантивна кампания за превенция на употребата на наркотични вещества. Във Второ основноучилище „Христо Смирненски“ - Берковица гостите от ОСНВ, г-жа Мая Димитрова и г-жа Ваня Александрова, представиха на вниманието на децата презентация на тема „Психоактивните вещества“, след което учениците имаха възможност да се запознаят с филма „Марихуана“. Накрая на присъстващите бе представена и презентацията „Зависим-независим“, която бе особено въздействаща и представи двете страни на употребата и неупотребата в снимки. На децата бе дадена възможност не само да задават въпроси, но и да участват активно по време на презентациите. За изявилите се ученици имаше и награди. 
Всички деца получиха множество материали и брошури. Училището получи плакати, представящи нагледно как влияят основните групи наркотични вещества върху органите в човешкото тяло. 
За превенция на употребата на наркотични вещества активно работи Зоя Кръстева – педагогически съветник в учебното заведение. В часовете по гражданско образование г-жа Кръстева провежда беседи, дискусии и анкети с цел запознаване на децата с огромното поражение, което нанасят психоактивните вещества върху човешкия организъм.
 

20 Февруари, 2014 14:23

ИЗРАБОТВАМЕ МАРТЕНИЦИ

По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в дейностите по интереси децата от ПИГ с усърдие и вълнение изработват мартенички.

 

19 Февруари, 2014 13:51

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА

С чувство на уважение и обич тази сутрин бе отбелязана 141 годишнина от обесването на Апостола. 
Със силни и изключително въздействащи думи г-жа Тимчева представи делото на този най-велик българин за всички времена. Мило и затрогващо прозвучаха стиховете,изпълнени от Александра Николова и Александра Петрова от 1.а клас и НаталиМирославова от 4. клас. Джулия от 6.а клас декламира авторското си стихотворение „Неугасващият пламък”. 
Още 13 ученици от училището, вдъхновени от личността на Левски, написаха есета и стихотворения. Всички те са поставени в изготвения от преподавателите по БЕЛ В. Крумова и В. Асенова и преподавателката по история и цивилизация И. Борисова кът, посветен на Апостола. 
Помощник - директорът г-жа Гр. Ангелова поздрави и благодари на участниците във възпоменанието, като подари портрета на Левски с неговите завети и по една многоцветна химикалка на всички творци.
 

17 Февруари, 2014 16:41

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"

Обучителен семинар по проект „Еднакви в многообразието”, финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведе във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. Лектор беше д-р Йосиф Нунев – преподавател в СУ. 
Семинарът започна с легенда за произхода на ромите и филм за ценностите на ромския етнос. След това лекторът подробно запозна учителите със самоопределянето, груповото разнообразие и културното наследство на ромите.  Интересни за присъстващите бяха интерактивните упражнения, предложени в процеса на работа, и дискусиите по наболели проблеми в ромската общност.
В третия модул на обучението бяха засегнати важни въпроси, свързани със социализацията на ромските деца и технологията за работа с ромските семейства.
 

30 Януари, 2014 17:41

ВТОРО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 В първия кръг на състезанието ИТ Знайко – 2014 третокласничката Карла Асенова от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класира на 2. място и получи право да участва в Областния кръг през месец март. С творбата си на тема “Баба ми разказваше…” Карла се състезава със 101 третокласници от цялата страна и постигна резултат от 895 точки от максималните 1000. 
 

30 Януари, 2014 15:47

В ЧАСОВЕТЕ ПО ФВС

В часовете по ФВС учениците използват спортните съоръжения и материали, доставени по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

 

27 Януари, 2014 14:45

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"

Участниците в театралната формация по проект "Еднакви в многообразието" към Центъра за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства изучават тайните на театралното изкуство. Ръководител на групата е госпожа Надя Тимчева.
 

20 Януари, 2014 16:33

ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ

Оборудване по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” получи Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. 
Във времето за отдих децата вече ще разполагат с нови баскетболни кошове, боксови ръкавици, футболни врати, вратарски ръкавици, мрежи и комплекти ракети за тенис на маса, обръчи. На дванадесетте пейки учениците ще почиват след своите занимания.
През месец декември, миналата година, във физкултурния салон на учебното заведение бяха поставени нови мрежи за волейбол и за бадминтон. В дейностите по интереси децата ще могат да рисуват с водни бои, флумастери и тебешири и да моделират с пластелин. Учениците ще могат да се забавляват с образователните, опознавателните и занимателните игри.
През месец октомври и ноември за спортната подготовка на учениците бяха доставени спортни дюшеци и шведски стени, за самоподготовката им – маркери и гъби за бяла дъска, а за организирания отдих и заниманията по интереси – моливи, блокчета за рисуване, гланцови блокчета, скицници, флумастери, дъски и ножчета за работа с пластелин, образователни и опознавателни игри, пъзели, цветни листа и шах.
 

16 Януари, 2014 15:47

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"

По проект "Еднакви в многообразието", финансиран от ЦОИДУЕМ, бяха изработени брошури, свързани със здравното образование на ученици и родители, и информационни материали за традициите в ромското общество.

Бяха закупени част от образователните материали, предвидени за обучение на ученици и родители.

Беше монтирана бяла дъска в класната стая на 7.а клас.

Беше поставена информационна табела.
 

10 Януари, 2014 13:59

ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"

Участниците в театралната формация по проект "Еднакви в многообразието" към Центъра за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства изучават тайните на театралното изкуство. Ръководител на групата е госпожа Надя Тимчева.

 

09 Януари, 2014 16:51

НОВИ ПЕЙКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПИГ

По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в училището бяха поставени нови пейки, на които децата ще почиват след активната учебна и спортана дейност.
 

29 Декември, 2013 17:07

1. И 2. МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

На 17 декември бяха оповестени резултатите от Третия национален конкурс за православна поезия и проза на тема "Рождество на Спасителя" 2013. Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира творческата им изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра. 
За втора година ученици от нашето училище участват с разкази и стихотворения и печелят призови места. 
Тази година Татяна Тихомирова и Анелия Рениева от 5.б клас се включиха в надпреварата с разказите "Коледа" и "Коледно чудо" и заеха съответно 1. и 2. място. В раздел поезия седмокласникът Станимир Красимиров получи поощрителна награда.
Желаем на учениците успех и в бъдещи конкурси!


 

20 Декември, 2013 14:34

РЕЦИТАЛ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Коледа е любим празник на малки и големи. Дните преди този празник са изпълнени с богати празнични тържества не само в детските градини и училища, но коледно настроение цари и в Дома за стари хора. Коледната програма им подари усмивки и хубави емоции, за да успеят да почувстват светлия празник.  Домът бе изпълнен с много любов, грижи и топли чувства, които да заместят самотата на възрастните хора.

Участие в коледното тържество взеха и ученици  от нашето училище. Петокласници и седмокласници от клуб "Родолюбец" представиха литературно-музикална програма, с която те пожелаха на присъстващите най-ценното – здраве и светли Коледни и новогодишни празници.
 

20 Декември, 2013 16:56

ДАРЕНИЕ

Тридесет деца от Второ основно училище „Христо Смирненски” - Берковица получиха днес коледни подаръци – дарение от нашите съграждани Галя Брашнарова, Костадин Брашнаров и клуб „Round Тable” – Пловдив. В прекрасно украсените пакети учениците откриха дрехи, играчки, учебни помагала и лакомства. 
Благодарим на нашите дарители!


 

20 Декември, 2013 18:55

КОЛЕДЕН БАЗАР

Децата от ПИГ по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” изработиха прекрасни коледни сувенири, които ще бъдат изложени днес на Коледния базар в нашия град.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

19 Декември, 2013 17:36

ПОЗДРАВ ЗА КОЛЕДА ОТ СИП РЕЛИГИЯ

Днес децата от СИП Религия с ръководител Надя Тимчева поздравиха учениците, учителите и служителите на нашето училище с наближаващите празници. С молитва и коледни песни те пожелаха на всички здраве, щастие, мир и доброта.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището

19 Декември, 2013 17:36

ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГНА

Вчера малките палавници от ППГ и ПИГ 1. клас по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” посрещнаха Дядо Коледа. Децата поздравиха добрия старец с коледни песни и стихчета, а той ги зарадва с прекрасни подаръци.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

18 Декември, 2013 14:25

ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ ОЧАКВАТ С НЕТЪРПЕНИЕ КОЛЕДА

В навечерието на Коледа и Нова година учениците от 2.а клас активно се включиха в изработването на картички и сурвачки, които ще бъдат предлагани на Коледния базар в нашия град. Жителите на Берковица имат възможност да видят прекрасните изделия на второкласниците в Етнографския музей и да се запознаят с традициите на Бъдни вечер и Коледа.
Малките творци посетиха музея на 11.12.2013 година, където разгледаха своите сурвачки и научиха какви обичаи се изпълняват в Коледната нощ.
С нетърпение децата броят оставащите до Рождество Христово дни, защото според преданията точно тогава небето се разтваря и всяко желание непременно се сбъдва.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

16 Декември, 2013 13:58

КОЛЕДЕН КЪТ

Децата от СИП Религия с ръководител Надя Тимчева изработиха макет, който представя Дева Мария с младенеца.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището

 

16 Декември, 2013 13:54

ЗАЕДНО ДА УКРАСИМ КОЛЕДНАТА ЕЛХА

Вълнуващо и забавно беше за децата украсяването на елхата в нашето училище. Децата от ПИГ по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” накичиха коледното дърво с прекрасни играчки и гирлянди.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

15 Декември, 2013 14:21

ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"

Г-жа Д. Красимирова и участниците в танцовата формация по проект "Еднакви в многообразието" към Центъра за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства изучават ритмите на българските и на ромските фолклорни танци.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

14 Декември, 2013 15:54

УРОК В ППГ

Въодушевени от разнообразните и вкусни плодове, предлагани в понеделник и петък в нашето училище по проект „Училищен плод”, децата от ППГ рисуваха и оцветяваха различни плодчета. С великолепните си рисунки те изразиха благодарност към ДФЗ и фирмата, доставяща плодове по проекта, „РОС – ДИ” – Берковица.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

09 Декември, 2013 15:51

ПЕТОКЛАСНИЦИ ПОСЕТИХА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

През месец ноември петокласниците от нашето училище посетиха Националния етнографски музей по повод деня на отворените врати.
Акцент тази година бе „ Имало едно време у дома“. Какво или къде е „ у дома“ ? Кога и с кого се чувстваме „ в къщи“ ? „ У дома“ място ли е за усещане? И какво е „у дома" в днешно време, когато пътуваме по целия свят, емигрираме, работим на много места, сменяме коли, къщи, мебели, телефони, лаптопи……?
Основната идея за изложбата е да ни върне в едно малко позабравено и поизмислено "едно време“, когато да се задомиш е означавало да създадеш семейство, когато вкъщи е имало „къщи“, когато голяма част от покъщнината е била домашно направена и когато къщата е била закриляна от домашен дух и спомени.
Безвъзвратно изчезналият свят на традиционния селски дом , обаче не принадлежи само на музея - някои от традиционните домашни „технологии“ продължават да битуват в настоящето под една или друга форма: в умението ни да изработим сами мебели и предмети за бита, да опечем питка, да наберем и изсушим билки, да изплетем шал, да поиграем на жмичка.
Замисълът на експозицията е да покаже и разкаже по интерактивен и интересен начин за съвременния човек технологията на „производство” на традиционния дом – от строежа на къщата и огнището, през изработване на някои знакови предмети от домашната покъщнина и приготвянето на хляба, до характерни домашни женски и мъжки занаяти и детски игри. Щрих при представянето са както специфичните технологични техники и процеси със съответните суровини, материали и инструменти, така и свързаните с тях народни вярвания, обредни практики, словесен и музикален фолклор.
На фона на изложбата „Имало едно време у дома” бяха организирани следните прояви: месене на обредни хлябове, изработване на играчки от природни материали, правене на бижута от цветна тел и камъчета, тъкане на стан, ателие „Грънчарство”, ателие „Дърворезба”, настолни игри, правене на „шарена сол”, ателие „Художествено плетиво”, игра ”Стани фолклорист”, разучаване на български народни хора.
Още от входа учениците бяха грабнати от различните дейности и инициаторите ги потопиха в атмосферата на миналото. Всяко дете изработи своето уникално бижу, омеси обреден хляб, като постави различни фигурки от тесто, символизиращи важни моменти от живота на българина - дома, нивата, кошарата. Всички взеха дейно участие в компютърната игра „Стани фолклорист” и с охота даваха своите отговори, ползвайки знанията си от часовете по литература.
В приятната атмосфера между експозициите и предлаганите дейности учениците, забавлявайки се, приложиха своите умения и обогатиха знанията си за бита на народа ни в миналото.
 

05 Декември, 2013 17:55

136 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЕРКОВИЦА

Ученици от нашето училище участваха в общоградското отбелязване на Освобождението на Берковица преди 136 години.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

05 Декември, 2013 16:55

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП

В седмицата за възпоменание на жертвите от пътни инциденти в нашето училище се проведе състезание по БДП. В надпреварата се включиха ученици от 5. до 8. клас. Участниците, разпределени в три отбора, редиха пъзели с пътни знаци и решаваха тестови задачи. Първото място зае отбор в състав: Моника, Таня, Стилиян, Иван, Димитър и Дейвид.
Учениците от начална степен посетиха различни кръстовища в града. Те показаха, че знаят правилата за движение по пътищата и умеят да ги спазват.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

04 Декември, 2013 12:55

ФИНАЛ ПО ФУТБОЛ
Отборът на 8. клас победи отборът на 6.б клас във финалния мач по футбол на 4 декември 2013 гдина. Осмокласниците победиха шестокласниците с 6:3 и получиха торта и купа.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището
 

04 Декември, 2013 12:55

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БАДМИНТОН
Финалният кръг от състезанието по бадминтон се състоя днес. След много оспорвана игра Патрисия Иванова от 7.б клас елиминира съученичката си Биана Йоцова. Победителка в състезанието стана Илияна Богомилова, също от 7.б клас, след като победи Патрисия Иванова с 2:0.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището

 

25 Ноември, 2013 17:21

КЛУБ "РОДОЛЮБЕЦ"

На 25.11.2013 г. учениците от 5.а и 5.б клас при 2. ОУ „Христо Смирненски“ - Берковица получиха колективна покана за членство към Съюза на ветераните от войните на България /СВВБ/.
Повод за членството е участието на ученици от училището в национални конкурси, посветени на войните за национално обединение и освобождение. През 2010 година Роксана Анатолиева и Елена Георгиева участваха в Националния конкурс „65 години от победата във Втората световна война“ и заеха призово място в раздел „Интервю“. Ученичките бяха наградени с екскурзия, по стъпките на българските армии, до Сърбия и Македония. В Националния конкурс „100 години от Балканската война - война освободителна“ през 2012 година участваха Полина Ивайлова, Дейвид Николов и Станимир Асенов. Те се класираха на първо място в раздел „Реферат“ и раздел „Интервю“. Наградени бяха с екскурзия до Велико Търново, а в залата на Учредителното събрание в старопрестолния град получиха грамоти и плакети. На церемонията СВВБ приеха в своите редици г-жа Грациела Ангелова - помощник-директор на 2. ОУ „Христо Смирненски“ и преподавател по български език и литература , г-жа Венета Асенова - учител по български език и литература и г-жа Ирена Борисова - преподавател по история и цивилизация.
Петокласниците именуваха своя клуб „Родолюбец“. Той ще посвети дейността си на издирвателна и изследователска дейност, подчинена на темата „ Моят град и моята улица“. Предстоящите задачи са и свързване с клубове от района и областта, а целта е обмяна на опит.
Покана да се присъедини към СВВБ получи и г-жа Петя Христова, класен ръководител на 5.а клас.
Петокласниците и членовете на СВВБ ще учат на родолюбие и опазване на българския дух, ще работят усърдно за съхраняване на българските традиции и общочовешките ценности.
 

21 Ноември, 2013 15:24

ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ ДНЕС

Деца от Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица, които изучават СИП Религия-Провославие, участваха в литийното шествие на 21.11.2013 година. Учениците поздравиха Негово Високопреосвещенство Митрополит Дометиан със стихове за празника, а Н. Тимчева - преподавател по Религия-Православие в нашето училище, поднесе на Видинския митрополит икона, пирографирана от участниците в СИП Дърворезба, керамика и художествен текстил, изработени от децата от ПИГ.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището

 

21 Ноември, 2013 10:24

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - БЕРКОВИЦА

Деня на християнското семейство отбелязахме днес във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица.Главният учител Н. Тимчева, преподавател по СИП Религия – Православие, изнесе беседа за семейството, за призванието му да обгради децата с любов, разбиране и търпение и възпита у тях християнските добродетели. С интерес учениците изслушаха библейската история за въвеждането на тригодишната Мария в Йерусалимския храм от нейните родители Йоаким и Ана и отдаването й в служба на бога. Петокласниците Христа, Моника и Анелия, шестокласниците Виктория, Теодора, Диляна и Доброслав, седмокласничкитеГабриела, Ася, Биана, Мария, Патрисия и Ставри от 8. клас с помощта на педагогическия съветник З. Кръстева представиха презентации за семейството, за любовта към ближния, за добротата и милосърдието, за християнските празници, които се съхранили през вековете общочовешките ни ценности.
 

18 Ноември, 2013 11:39

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ

Спортът е много важен за правилното израстване на нашите деца. Спортуването допринася за изграждането на различни качества от физическо, емоционално, психологическо и социално естество.
За да мотивираме учениците да спортуват повече, във Второ основно училище „Христо Смирненски“ проведохме Вътрешно първенство по волейбол между отборите на класовете от прогимназиален етап.
В петък, 14.11.2013 година, се състоя Финалният кръг между отборите на 6.а клас и 7.б клас.
Отборът на седмокласниците надделя над съперниците си с 3:0 гейма. Победителите получиха торта с фотореалистична плака и купа. Срещата беше изключително оспорвана, състезателите мотивирани за победа, а публиката възторжено подкрепяше участниците.
Желаем успех и в бъдещите състезания на младите волейболисти и на техния ръководител Тодор Илиев!
И да не забравяме, че спортът е формулата за добро здраве!
 

18 Ноември, 2013 11:36

ОБУЧЕНИЕ

На 13.11.2013 година Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица беше домакин на обучение, организирано от Териториална дирекция „Гражданска защита”, област Монтана. На мероприятието присъстваха директори на училища от общините Берковица, Чипровци, Георги Дамяново и Вършец. Лекторът А. Качамачков представи План за защита при бедствия, аварии и пожари за учебната 2013/2014 година и презентация на тема: Реагиране при радиационна авария в АЕЦ Козлодуй. Щабът за защита от бедствия и аварии към училището и СИП Млад огнеборец демонстрираха пред присъстващите как трябва да се реагира при авария в АЕЦ Козлодуй.
 

18 Ноември, 2013 11:30

ЗАНЯТИЕ НА ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

Презентация на тема: Вредата от наркотиците представиха служители от РПУ Берковица пред децата от Детското полицейско управление към Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица.    Те запознаха третокласниците с пораженията, които оказват наркотичните вещества върху човешкия организъм и начините на предпазване от зависимост.

 

14 Ноември, 2013 17:22

ДИДАКТИЧЕСКИ ИГРИ ПО ПРОЕКТ

Дидактически игри по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” се използват активно в дейностите по интереси в ПИГ 3-4 клас.

 

11 Ноември, 2013 14:33

ВТОРО МЯСТО ЗА НАШИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Младите журналисти от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класираха на 2. място в шестото издание на Националния конкурс „Стоян Михайловски“. Екипът, който списва училищния вестник „Ведбал“, участва за втори път. Миналата година майсторите на словото спечелиха поощрителна награда, а тази година заеха почетното второ място и се наредиха до клубове по журналистика и гимназии от Велико Търново, Пловдив и Сопот.
От няколко години вестник „Ведбал“ присъства в училищния живот на учители и ученици. Ежемесечното издание информира читателите си за меропиятията, които се провеждат в учебното заведение, и за наградите, които печелят учениците от училището. Малкитежурналисти провеждат интервюта, пишат стихове и разкази, участват в обновяването наелектронния вариант на вестника с адрес www.vedbal.dir.bg, изработват брошури. На 30 септември 2013 година излезе и юбилеен брой, който бе предложен на вниманието на жителите от нашия град  по време  на юбилейния концерт в Читалище „Иван Вазов – 1872“, Берковица.
Хартиения вариант на вестник „Ведбал“ можете да намерите на адрес: www.2ou-berk.com


 

31 Октомври, 2013 17:26

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Народните будители! Хилядите знайни или незнайни безименни книжовници, зографи и учители, които от век въввек, с измъчени тела и души, са правили така, че историята да диша…” С тези думи започна тържеството във 2. ОУ „ Христо Смирненски”, посветено на Деня на народните будители. Виктория, Диляна и Доброслав, членове на Ученическия съвет, представиха презентация за историята на този ден, а Александрия, Сашко, Полина, Златина, Теодора, Стилиян, Нанси и Ванеса от 6.а клас проследиха в стихове и проза имената на онези български будители, които всеки българин трябва да знае и помни. Дълбок поклон на учителя, на писателя, на художника и артиста, на публициста, на всички, които не се предават в битката за българщината, за да съществува, въпреки всичко, българският дух. Това бе родолюбивият и признателен дух, който витаеше между учениците на 2. ОУ в навечерието на този само български празник.
 

29 Октомври, 2013 15:24

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ

Спортно състезание между децата от Подготвителната група и първокласниците се проведе днес. Надпреварата между малките спортисти е по случай 50 - годишния юбилей на училището, а ръководители бяха г-жа Е. Русинова и г-жа С. Миронова. Децата с вълнение се включваха в състезателните игри и искрено се забавляваха. Победител стана отборът на 1. клас. 

24 Октомври, 2013 14:42

ИНИЦИАНИВА НА ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

В Деня без автомобили в област Монтана - 22.10 2013 година 20 третокласници от Детското полицейско управление към 2. ОУ «Христо Смирненски»- Берковица извършиха проверки за спазване на правилата за движение по пътищата. Техни ръководители бяха представители от РПУ- Берковица.
Малките полицаи получиха подробен инструктаж от представителите на реда и научиха как се спират водачи с полицейска палка, как трябва да се представи полицейският служител и какви документи да изисква за проверка, какви действия се предприемат при установяване на нарушител и какви препоръки се дават на шофьорите.
С помощта на пътните полицаи  всеки от доброволците за час се почувства като истински представител на КАТ. С палка в ръка малките доброволци спряха за проверка над 10 леки автомобила в района на 2. ОУ « Христо Смирненски» - Берковица.
Децата отправиха препоръки към водачите да спазват максимално разрешената скорост, винаги да поставят предпазни колани и да се движат с включени светлини. На водачите на пътни транспортни средства бяха раздадени брошури с информация за безопасно движение на пътя.

  • 9.30 – 10.00 ч. - Награждаване на победителите от конкурса за рисунка, литературното четене и конкурса за творческо писане.
  • 12.15 – 12.50 ч. – Художествено ателие в 1. клас. Създаване на илюстрации по любими приказки и/или на любими приказни герои.
  • 12.15 – 12.50 ч. - Литературно четене – 2.а и 2.б клас.
  • 12.20 – 13.00 ч. - Литературно четене – 3.а, 3.б и 4. клас.
  • Оформяне кът с ученическо творчество:
   • Конкурс за рисунка на тема: Моят любим литературен герой
   • Конкурс за стихотворение, приказка, разказ или есе на тема: Искам да бъда…
  • Ден на отворените врати
  • 12.30 – 14.00 ч. - Карнавал – ПГ – 8. клас.
  • 9.30 – 10.00 ч. - Награждаване на победителите от конкурса за рисунка, литературното четене и конкурса за творческо писане.
 •  

  1 Октомври, 2013 15:41

  ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

  Детско полицейско управление бе сформирано във Второ основно училище "Христо Смирненски". Членове на първото в града под Ком Детско полицейско управление станаха 24 третокласници. Стартът на инициативата бе даден в деня на 50-годишния юбилей от създаването на училището и 115-тата годишнина от рождението на неговия патрон. С тържествен водосвет Видинският митрополит Дометиан благослови начинанието и пожела на добър час на малките полицаи, които получиха от Видинската света митрополия детски библии.
  Официални гости на събитието бяха депутатът Петър Якимов, областният управител на Монтана Анатоли Младенов, кметът на община Берковица Димитранка Каменова, председателят на ОбС – Берковица инж. Юлиян Иванов, служители на МВР и ръководството на РУП - Берковица и гости. Членовете на новосъздаденото Детско полицейско управление ще бъдат обучавани от полицейски екип на РУП Берковица. В учебната им програма са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оръжезнание, криминалистика, участие в полицейски проверки. Учениците ще преминат и лекции за справяне с агресията и за вредата от наркотиците.

  Успех на малките полицаи!

  Албум

   

  30 Септември, 2013 17:40

  ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

  С тържествен концерт бе отбелязана 50-годишнината на нашето училище. Тържеството се състоя в големия салон на читалище „Иван Вазов-1872“. Събитието бе уважено от Видинския Митрополит Дометиан, председателя на ОбС – Берковица инж. Юлиян Иванов, кмета на община Берковица Димитранка Каменова, бивши директори, учители и ученици на учебното заведение. Директорът на училището Виктория Недкова поздрави възпитаниците и учителите на училището и връчи почетен плакет на кмета г-жа Каменова. По повод празника и юбилейната годишнина гостите поднесоха и своите подаръци. Много музика и танци съпътстваха празничната програма, където се изявиха талантливите възпитаници на училището. Атракция в програма бе и уникалното изпълнение на поп изпълнителя Владимир Димов. Тържественият концерт бе заключителната част от поредица инициативи, които бяха посветени на юбилея.

  Албум

   

  16 Септември, 2013 16:47

  ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  На 16.09.2013 година Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица отново отвори врати за своите ученици. Училищният двор бе огласен от смях и песни. Слънчевото септемврийско утро бе озарено от весели усмивки и жадни за знание очи. Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г-жа В. Недкова – директор научилището и г-жа Г. Антонова –зам. кмет на ОбА Берковица. Гости на празника бяха още г-жа Милена Иванова– представител на Училищното настоятелство и г-жа Грациела Ангелова – помощник-директор във 2. ОУ „Хр Смирненски”.
  Много родители уважиха тържеството по случай новатаучебна година. Вокална група „Усмивка” забавлява всички с прекрасни песни. Ученици от 6.а клас поздравиха присъстващите с рецитал, а първокласници с трепет рецитираха стихове. Най-малките ученици с вълнение прекрачиха свещения праг на родното училище и за първи път чуха школския звънец.
  Успешна нова учебна 2013 / 2014 година!

  Албум

   

  05 Септември, 2013 15:45

  СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

  От месец октомври тази година в нашето училище стартира проект „Еднакви в многообразието”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основната му цел е въвеждане и развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочени към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства.
  Проектът е на стойност 15 000 лева, а партньор е ОбСО – Берковица.
  В продължение на 10 месеца учениците от училището ще се учат на фолклорни танци и  ще овладяват театралното изкуство. Предвидените дейности са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда (Театрална формация, Танцова формация). Към училището ще работи консултативен кабинет за родителите и учениците. С цел повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа в мултиетническа среда е предвидено  и обучение за учителите.


   

  01 Юли, 2013 12:23

  ЛЯТНА АКАДЕМИЯ   

  26 Юни, 2013 16:12

  НОВО БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ

  Днес в 10.00 часа кметът на община Берковица Димитранка Каменова и директорът на 2.ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица Виктория Недкова прерязаха лентата на новобаскетболно игрище, изградено в двора на училището. На събитието присъстваха и инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС –Берковица, учители, ученици и берковските баскетболистки, които са възпитанички на училището с треньор Цветелина Антонова. Младите спортистки направиха интересна баскетболна демонстрация на новото игрище и заслужиха аплодисментите на присъстващите. Новото спортно съоражение бе осветено от отец Петър, който отслужи молебен за здраве и благоденствие. Директорът на училището Виктория Недкова благодари на кмета за новата придобивка и отбеляза, че баскетболното игрище е част от спортен комплекс, който ще бъде завършен до края на следващата учебна година. Средствата, вложени в баскетболното игрище, са в размер на 55 000 лева от собствени капиталови средства на общината.
   

  20 Юни, 2013 18:34

  СПОРТНИ УСПЕХИ

  Изключителни успехи на състезанията тази година постигнаха волейболистите от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица.
  Момчетата до 12 години, след победа на областно и на регионално ниво, се класираха на 2. място от участващите 8 отбора на финалите в Луковит и Червен бряг.
  Момчетата до 13 години също достигнаха до финалите след победи на областно и на регионално ниво. В Казанлък те заеха престижното 4. място, а Светослав Иванов спечели приза за най-добър централен блокировач на турнира. На финалния кръг участваха 12-те най -добри отбори от цяла България.
  Волейболистите до 15 години мериха сили с финалистите в средата на месец юни в Монтана. След оспорвани мачове в Павликени, Пазарджик и Пловдив, те се състезаваха на финалите и се класираха в челната десетка.
  Състезателите, достигнали до финалните турнири, са участници в СК „Тони спорт” с треньор Тодор Илиев, който играе за отбора на Светците. Волейболистите се класираха на 1. място в предварителните групи и на 2. място на финала в А дивизия на Аматьорската лига във "Волей Мания".
   

  14 Юни, 2013 12:48

  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЛ

  В последните дни на учебната година, въпреки вече царуващото ваканционно настроение, учениците от 5, 6 и 7 клас под ръководството на своите преподаватели по БЕЛ показаха своите знания по роден език на организираното в столовата на училището състезание. То протече на два етапа в рамките на учебен час по български език. На 12 юни в сформираните отбори участваха по един ученик от 5.а , 6.а и 7.б клас, а на 13 юни от 5.б , 6.б и 7.а клас. Целта на състезанието не беше битка за първото място, а да се покажат знанията по българска граматика, литературните термини и понятия, които се усвояват през учебните години, уменията да се редактира текст с правописни и пунктуационни грешки и разчитането на текстове от различни стилове. Освен участниците в отборите, аудиторията също бе ангажирана с отговора на въпросите, а в паузите учениците бяха подготвили интересни притчи, мъдри пословици, разкази за исторически личности, легенди. Всички участници получиха награди – грамоти, книги и химикалки. Освен преподавателите по БЕЛ В. Крумова, В. Асенова, и Гр. Ангелова, на състезанията бяха ангажирани и В. Недкова – директор и Н. Тимчева – главен учител. Общият извод е, че подобни инициативи трябва да се провеждат по-често, тъй като не само развиват творческото мислене на учениците и показват езиковата им култура, но и повишават любовта и уважението им към нашия „звук сладък, най-мил в звуковете”.
   

  29 Май, 2013 17:00

  ДОВИЖДАНЕ, МОЛИВКО!

  С радост и нетърпение децата от ППГ очакваха тържеството в края на учебната година. Празникът под надслов „Довиждане, Моливко! Здравей, първи клас!” се проведе на 22.05.2013 г. във 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица. Пред присъстващите родители и учители бъдещите първокласници показаха знания и умения, усвоени през годината. Минавайки по пътечката с препятствия на Моливко, малките палавници успяха да достигнат до замъка на буквите и да намерят ключа, с който могат да отключат хиляди заключени врати.
  За отличника на групата - Александра Петрова Стоянова, Моливко беше подготвил изненада - сандъче с шоколадови пчелички и пожелание да работи все така неуморно и през следващата учебна година. Г-жа Миронова награди своите възпитаници с вкусни тортички и бонбонки и им пожела весело лято и бъдещи успехи.
   

  28 Май, 2013 15:12

  ГОДИШНО УТРО

  Идвам , мое светло лято !
  Чакай ме, поспри
  и за мене приготви
  най-весели игри !

  С много вълнение и настроение на 23.05.2013 г. учениците от 1.а клас проведоха своето годишно утро под надслов „Ум с пари не се купува, а най- много пари струва”. Гости на тържеството бяха г-жа Виктория Недкова - директор на училището, г-жа Грациела Ангелова - пом. директор, г-жа Елка Русинова – преподавател по ФВС, родители и приятели на първокласниците. Присъстващите истински се забавляваха със стиховете, песните и сценките, представени от малките артисти.
  Класната ръководителка г-жа Г. Витанова връчи удостоверенията за успешно завършен първи клас и пожела на своите възпитаници весело и незабравимо лято.


   

  15 Май, 2013 14:54

  ВТОРО МЯСТО В КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА

  Седмокласникът Станислав Кръстев се класира на второ място в третия регионален конкурс "Светлината на Великден", организиран от РИО - Монтана и ПМГ "Св. Климент Охридски" , гр. Монтана. Станислав впечатли журито с уникална великданска украса и получи грамота и награда.
   

  30 Април, 2013 16:27

  ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  Открита практика по предприемачество на тема „Моят град” проведе 3. клас на 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица с класен ръководител г-жа Рени Крумова. На урока присъстваха студенти по педагогика и преподаватели от Берковица. Специален гост и участник в мероприятието беше арх. Лиза Петкова, която разясни на учениците как да разчитат градоустройствени карти, уточни градските зони и обясни как са разпределени те на територията на населеното място. Главният учител Надя Тимчева представи презентация за Берковица, като акцентира върху значението на занаятите за града ни в миналото и развитието на съвременна Берковица, историческите и природни забележителности в града под Ком и рецитира стихове на Иван Вазов. Интересна и забавна за присъстващите бе драматизацията на приказката „Дядовата ръкавичка”, в която третокласниците проявиха своя талант. Тази актуална практика, свързана с развитието на творческата инициатива на децата, е част от проявите, посветени на 50 – годишния юбилей.

   

  30 Април, 2013 16:30

  СЕМИНАР

  Днес г-жа Д. Красимирова и г-жа Л. Антонова - възпитетелки на полуинтернатни групи в училището представиха презетация, свързана с целодневното обучение във 2. Оу "Христо Смирненски" - Берковица. Мероприятето се състоя в ГПЧЕ - Монтана.

  Презентацията можете да видите тук.
   

  30 Април, 2013 16:12

  ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

  Петокласничката Паолина Кръстева от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица се класира на 1. място в Националния конкурс за православна поезия и проза на тема “Христос возкресе – радост донесе”. Със стихотворението си „Христос възкръсна” Паолина впечатли с поетическата си дарба журито от преподаватели по Религия православие.
  Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.


  Христос възкръсна

  Ти чу ли, че възкръсна нашият Спасител,
  че бог Исус Христос е жив и днес?
  Че над тъмата смъртна стана победител?
  Ти чу ли тази най-прекрасна вест?

  Видя ли, че остана празен вече гробът
  и в ранен час е ангел отлетял
  от пещерата мрачна с камъка огромен
  и всеки смъртен от радост онемял.

  Усети ли душата как запява
  с мелодия, дошла от небесата,
  тържествен химн на радост и прослава?
  Усети ли мира и свободата?

  Почувства ли сърцето как е ново
  и как тупти с божествения ек?
  Как вече е свободно от грешните окови?
  Почувства ли във себе си ти новия човек?

  Ти радваш ли се, че Спасителят възкръсна,
  че той за теб се грижи всеки ден?
  Защото светлина в душата ти разпръсна!
  Да!…Христос възкръсна!


   

  27 Април, 2013 10:10

  ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА

  Ден на математиката се проведе във 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица. Г-жа Статкова представи открита практика по математика в 1.б клас, на която присъстваха г-жа Е. Давидова – ст. експерт начално образование и преподаватели от Берковица и Монтана. В урока на тема „Часовете и как да пресмятаме времето” първокласниците използваха електронен учебник и специална програма – N-vision. Поздрав за всички гости в края на урока беше песента за математиката.
  В 13.30 часа, в тематично украсена зала, започна състезанието по математика между ученици от 5. и 6. клас. Специални гости бяха Е. Давидова – ст. експерт начално образование и учители от Берковица и Монтана. Г-жа Петя Христова разпредели математиците в 3 отбора – Многознайко, Всезнайко и Любопитко, в които включи по 2 ученици от 5. клас и 6. клас. Жури в състав – г-жа Гр. Ангелова, г-н В. Васов, г-н И. Кръстев, следеше за правилното изпълнение на задачите. Докато участниците смятаха, водещите Лили и Светлозар забавляваха присъстващите с мъдри мисли за математиката и интересни загадки. Шестокласниците поздравиха гостите с песен за математиката, а петокласничките Диляна и Теодора запознаха всички с живота и делото на известни математици. Първокласници редиха геометрични фигури във формата на замък. Ведро настроение внесе танцът на Иван, Виктория, Антоанета, Кристофър и Паолина.
  Така се потвърди девизът на състезанието „Ако музиката е математика на чувствата, то математиката е музика на мисълта”.
  Всички участници получиха грамоти и награди, като имаше, разбира се, и победител – отбор Любопитко. Специална изненада бяха вкусните торти, приготвени за добрите математици.
  Този ден училището посвещава на своя 50-годишен юбилей.

  Снимки от състезанието можете да видите в нашата facebook страница
   

  26 Април, 2013 09:32

  ЯНА И ДАНИ УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНО ИТ СЪСТЕЗАНИЕ

  Четвъртокласниците Яна Янкова и Дани Джонов от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица заминават днес за Велико Търново, за да участват в Националното състезание по информационни технологии „Знайко“. След два дистанционни кръга и един присъствен те се класираха за Националния кръг, където ще се съревновават със свои връстници в старопрестолния град. За поредна година възпитаници на г-жа Статкова ще се състезават на национално ниво и ще мерят сили с най-добрите в областта на новите технологии.

   

  25 Април, 2013 13:43

  ОТКРИТ УРОК ПО МУЗИКА

  Открита практика по музика проведоха учениците от 6.а клас. В урока г-н Иван Павлов включи различни методи и иновативни техники.
   

  25 Април, 2013 13:43

  ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО БЕЛ

  Открита практика се проведе на 24 април във 2. ОУ„Христо Смирненски“ – Берковица. Г-жа Надя Тимчева представи урок по български език на тема: Съществителни имена. Прилагателни имена. Глаголи. На мероприятието присъстваха г-жа Е. Давидова – ст. експерт начално образование и преподаватели от Берковица и Монтана. В хода на урока г-жа Тимчева включи разнообразни методи – беседа, ролеви игри, иновативни методи. Направи междупредметна връзка с музиката, информационните технологии, историята и религията – учебен предмет, който се изучава единствено в нашето училище от всички учебни заведения в област Монтана. Режисьорският опит на преподавателката й помогна да завладее децата и те се включиха активно в изпълнението на поставените задачи. Второкласниците впечатлиха със знания за изучените от тях части на речта – съществителни имена, прилагателни имена и глаголи.

  23 Април, 2013 15:23

  ПОСЕЩЕНИЕ В РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА

  Ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ посетиха Районния съд - Берковица в Деня на отворените врати. Те се запознаха с интересни факти от историята на съда в Берковица, със структурата на институцията, с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.
  Председателят на съда г-жа Юлита Георгиева запозна децата с работата на Берковския районен съд, с основните начала на гражданския и наказателния процес и  сподели опита си от своята дългогодишна практика на съдия.
  На учениците бе дадена възможност да видят отблизо работата на съда, като на всички желаещи бе предоставен достъп до съдебните служби, съдебните зали и кабинети. С голямо желание те симулираха съдебен процес като влязоха в ролята на съдия, прокурор, съдебни заседатели и свидетели.


   

  23 Април, 2013 15:11

  ДЕН НА ЗЕМЯТА

  В Деня на Земята – 22 април, във 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица се проведоха редица мероприятия. Ученици от 5., 6. и 7. клас, под ръководството на г-жа Зоя Кръстева, представиха презентации, с които насочиха вниманието на присъстващите към екологичните  проблеми и ролята на всеки от нас за опазване на природата и запазване ресурсите на планетата.
  Учениците от 4. и 6. клас посетиха разсадника на Горско стопанство в Берковица, където се запознаха с различни видове дървета и начините на отглеждането им. Урокът сред природата бе организиран от преподавателката по биология и химия Г-жа Поля Димитрова и г-жа Анета Заркова – класен ръководител на 4.б клас.


   

  22 Април, 2013 16:18

  ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ

  13 възпитаници на 2.ОУ „Христо Смирненски"  - Берковица  взеха участие в училищния кръг на международното „Лингвистично кенгуру", което се проведе на 14.04.2013 година. В състезанието взеха участие ученици от 4. до 8. клас. Форматът на конкурса е тест от 40 задачи с пет избираеми отговора и максимален брой точки - 200.
  Седмокласниците Цветелинка Георгиева, Лили Иванова и Станислав Кръстев се класираха на първо място в трета възрастова група. Те показаха отлични познания по английски език и широка обща култура като постигнаха по 175 точки. На второ място се нареди Боряна Олег от 4. клас, а седмокласничката Полина Крумова е трета.
  Преподавателките по английски език Н. Сашова и Н. Заркова подготвиха предметни награди и грамоти, които бяха връчени от директора на училището г-жа В. Недкова.


   

  10 Април, 2013 14:09

  КОНКУРС ЗА РИСУНКА

  В конкурса за детска рисунка „Обичам природата и аз участвам”, организиран от РДГ – Берковица по повод Седмицата на гората (01 – 07 април 2013 година) са участвали над 100 рисунки, от които 20 са на ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица.
  Гордост за училището е шестокласникът Димитър Костов, който се класира на първо място и получи специалната награда на Регионалната дирекция по горите  - Берковица.


   

  28 Март, 2013 18:19

  СЕДМИЦА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИЗЯВИ

  По повод 2. април – Международен ден на детската книга, за втора поредна година в нашето училище се проведе Седмица на литературните изяви. С много творческа енергия и настроение премина последната учебна седмица на месец март. В 1, 2 и 3 клас по време на литературните четения за най-добър четец с грамота и книга бяха отличени Лора и Елица от 1 клас, Мария от 2 клас и Венцеслав от 3 клас. Творческата фантазия на децата беше провокирана с обявените предварително литературни конкурси. Седемнадесет приказки с интересните заглавия „Захарната къща“, “Героят на град Сладкиш“, „Бонбоненият облак“, „Пролетни бонбони“, „Бонбонен сън“ и т. н. и написани с почерка на самите автори, украсиха фоайето на училището. Наталия от 3 клас, Маргарита и Христа от 4 клас, Теодора , Виктория, Дани, Нанси, Елена, Ванеса, Златина, Александрия, Сашко, Диляна, Денис и Поли от 5.а клас,Цветан от 5.б клас и Ангелина от 6.а клас получиха грамоти, книги и химикалки за участие в конкурса за приказка под надслов „От небето пада дъжд от бонбони“. В конкурса за написване на есе и стихотворение „Моите детски мечти“ бяха отличени Лили от 7.а клас, Габриела и Мария от 7.б клас. В рамките на Седмицата се проведе Празникът на буквите с 1.а клас и състезания по български език в 5, 6 и 7 клас.

  Най-голям интерес и с висок градус на емоционални преживявания премина приказният карнавал. 46 деца, облечени като любимите си приказни герои, показаха атрактивност не само с оригиналността на костюмите, но и с репликите и разказите на своите герои. Пред очите на многобройната публика отново оживяха Пепеляшка, Малечка Палечка, Червената шапчица, Спящата красавица, Котаракът в чизми, Хитър Петър, Белоснежка и Червенорозка, Жабокът-цар и много други. Всички участници получиха грамоти, книги, тефтери, химикалки. В последния ден от седмицата 11 деца от 5 и 6 клас ще представят училището в Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.

  Една хубава творческа Седмица на литературните изяви, която тази година 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица посвещава на своя 50 – годишен юбилей.

  Снимки от карнавала можете да намерите на страницата ни във Facebook

   

  26 Март, 2013 19:12

  ПЪРВИ МЕСТА В УЧЕНИЧЕСКИТЕ СПОРТНИ ИГРИ

  На 23.03.2012 година в Монтана се проведе Областно първенство по волейбол от веригата Ученически спортни игри. Второ основно училище „ Христо Смирненски” – Берковица изпрати два отбора – момичета и момчета. Волейболистките победиха с 3:2 гейма отбора на Лехчево и с 3:0 гейма отбора на Лом. Те ще се състезават в квалификациите за Зона на 13.04.2013 година в град Враца. Отборът на момчетата остана на второ място след оспорвана игра с отбора на Монтана.

   

  24 Март, 2013 18:54

  ВОДАТА - ИЗВОР НА ЖИВОТ

  На 22 март отбелязахме Световния ден на водата. Ученици от 6 и 7 клас бяха подготвили презентации, с които запознаха присъстващите с химичните свойства на водата, значението й за живите същества и количеството сладка вода на земята. Компетентно жури класира представянето на Цветелинка и Анжелика от 7.б клас на 1. място. Петокласничките Александрия и Паолина представиха табла с информация как да пестим тази ценна течност.

   

  21 Март, 2013 16:24

  ОТНОВО СМЕ ПОБЕДИТЕЛИ

  Тази година учениците от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица постигнаха забележителни успехи в състезанията от веригата Ученически спортни игри. На Общинско ниво момчетата и момичетата от 2. ОУ заеха престижните първи места в оспорвани мачове по волейбол и баскетбол. Волейболистите и баскетболистите победиха отборите на  1. ОУ „ Н. Й. Вапцаров” и 3. ОУ „Иван Вазов”, гр. Берковица и се класираха за Областното състезание в град Монтана. В Областното първенство ще участва и отборът по баскетбол – момичета, който също се класира първи на Общинско ниво.
  Тенисистите ни победиха 3.ОУ „Иван Вазов” с 4:2 победи и станаха първи.
  В турнирите по бадминтон момичетата нямаха конкуренция и се класираха директно за Областно състезание в град Лом, където спечелиха 3. място.
  Предстоят състезания за момчета и момичета по волейбол в гр. Монтана.


   

  20 Март, 2013 16:34

  ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  Открита практика по история и цивилизация се проведе в нашето училище на 18.03.2013 година. Госпожа Ирена Борисова представи интернет проект на тема: „ Институции на модерната българска култура”. Чрез презентации учениците от 6.б клас проследиха развитието на институциите на съвременната българска култура – БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, Народния театър "Иван Вазов", Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Националния природонаучен музей. Състезателният характер на поставените в хода на урока задачи стимулира у учениците желание за изява. Г-жа Борисова умело приложи играта като форма за обучение. Направи и междупредметна връзка на историята с информационните технологии. Дискусията, свързана с институциите в нашия град – къща музей „Иван Вазов”, Етнографски музей и Художествена галерия, беше изключително интересна за шестокласниците.
  Това бе един нестандартен урок, приет с голям интерес от учениците, който със своята ефективност показа, че е бъдещето на нашето образование.
   

  15 Март, 2013 13:55

  ЕДНА ИНТЕРЕСНА СРЕЩА

  По инициатива на педагогическия съветник учениците от 5 – 8 клас на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица проведоха среща с инспектор от Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Господин Цветомил Христов запозна децата с превантивните дейности за предпазване от рискови поведения. Интерес предизвика дискусията върху актуалните проблеми за превенция на зависимостите на малолетните от наркотиците, трафика на хора, безопасността в интернет и пресичане на компютърните престъпления. Интересът пролича в многобройните въпроси, които учениците зададоха за работата на ГДБОП на територията на областта и общината.
   

  8 Март, 2013 11:30

  С ОБИЧ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ НАШИТЕ УЧИТЕЛКИ

  На 8 март учителките имат голямата привилегия, макар и за миг, да усетят обичта и уважението в очите на десетки свои ученици, и да получат цветя и поздравления, съпроводени с искрена благодарност. Така се почувстваха учителките от 2. „Христо Смирненски“ – Берковица, които рано сутринта бяха посрещнати с букетче кокичета на прага на училището от членове на ученическия съвет. Със стихове за майката и жената петокласниците Али, Вики, Теди, Добри, Сашко, Диляна, Нанси, Поли и Златина поздравиха колектива на организираното мило тържество. Песента на първокласничката Лора и Джулия от 5.а клас „Косите на мама”, колективното изпълнение на „Малинарката“ и презентацията на Яна, Дани и Кристиян от 4.б клас внесоха допълнителна емоционална окраска към хубавия празник.
   

  4 Март, 2013 14:45

  ИЗПЪЛНЕН С РОДОЛЮБИВ ДУХ ПРАЗНИК

  За да имаме бъдеще като българи, трябва да знаем и тачим светлите дати от нашата история. За да имаме бъдеще, трябва да опазим децата си от грозното и пошлото на днешния ден и да възпитаваме и съхраняваме родолюбивото чувство в душите им. Тъй като тази година 3. март е в празничен ден, вчера, на 4. март, в нашето училище учениците от 5. до 8. клас си организираха малък, но емоционален празник. Седмокласниците Лили, Поли, Алекс, Вилиян и Стани представиха в стихове Шипченската епопея и 3. март като велика дата в историята на България. Накрая всички, под съпровод на духови инструменти от петокласници, изпяха Чинтуловата песен „Вятър ечи, Балкан стене”. Така слънчевият двор на нашето училището се изпълни с чувство на почит към българщината, която ни е толкова необходима в днешно време.
   

  3 Март, 2013 21:34

  3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

  Днес се навършват 135 години от Освобождението на страната ни от османско владичество. На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага краят на Руско-турската война от 1877- 1878 г. Датата 3 март слага начало на Третата българска държава.

   

  1 Март, 2013 18:12

  ПРАЗНИК В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

  Децата от Подготвителната група днес празнуваха заедно с Мартенка, внучката на Баба Марта. Малките палавници я посрещнаха с песни, а тя им раздаде мартенички и им пожела да бъдат здрави и винаги усмихнати. Госпожа Силвия Миронова припомни, че Баба Марта е хилядолетна българска традиция, която символизира края на зимата и идването на пролетта. Тя разказа легендата за мартеницата и запозна всички с обичаите на този ден.   

  1 Март, 2013 14:19

  ЧЕСТИТА БАБА МАРТА   

  28 Февруари, 2013 15:56

  РАБОТИЛНИЦА НА БАБА МАРТА

  И тази година в нашето училище отвори врати работилницата на Баба Марта. Ученици от всички класове се включиха в изработването на мартенички. В работата си децата проявиха фантазия и талант и сътвориха прекрасни пролетни символи от бели и червени конци.
   

  19 Февруари, 2013 20:56

  140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО  НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ


  Днес отбелязваме 140 години от обесването на Васил Левски. Учители и ученици сведохме глави пред подвига на великия българин. Г-жа Надя Тимчева, главен учител, представи презентация, свързана с живота и делото на Апостола.
  В  словото си г-жа Ирена Борисова, учител по история и цивилизация  в училището, изтъкна всички онези човешки добродетели на Левски, които го отличават от неговите съвременници, спомена непреходното значение на делото на Левски за освобождението на българите от османска власт и силната личност на Апостола, пример за безгранична честност, дисциплинираност и пълна отдаденост на народа.
  Накрая, г-жа Валя Крумова, преподавател по български език и литература, рецитира Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“.

  Четвъртокласниците, заедно с класните ръководители г-жа Анета Заркова и г-н Методи Шейнов, посетиха паметника на Васил Левски в Берковица. Те поднесоха цветя и се преклониха пред саможертвата на Апостола.

   

  18 Февруари, 2013 18:36

  ЕДНО ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО ЗАНЯТИЕ В ЧАСА НА КЛАСА

  „Никой не е по-голям от хляба” – гласи една мъдра българска пословица. Тя изразява голямото ни уважение ипреклонение към хляба, защото за нас, българите, той не е самохрана, но и символ на живот, на успех, на благополучие.
  Какво е нашето отношение днес към хляба? Тачим ли го като нашите предци, които са прибирали грижливо всяка троха, или сме готови да изхвърлим неизядената си закуска в кошчето?
  Знаем ли какъв път изминава хлябът, докато стигне до трапезата ни, или смятаме, че идва просто от най-близкия магазин.
  Какво означават метафорите „горчив хляб”, „взеха си хляба в ръцете”?
  Защо по стара българска традиция посрещаме скъпите ни гости с хляб и сол, а обредните хлябове заемат специално място на всеки християнски празник?...
  На тези въпроси и много други си отговориха учениците от 5.а клас с помощта на своята гостенка госпожа Жана Маринова.
  А най-интересният и емоционален момент за всички бе разговорът за присъствието на хляба като приказен герой в българския фолклор – приказки, поговорки и най-вече гатанки.
  Накрая, когато госпожа Крумова разчупи празничната пита, за да раздаде по парче на всекиго, потопено в шарена сол, то се услади на всички. Защото това е нашият хляб, хлябът, който присъства в молитвите ни.


   

  14 Февруари, 2013 15:16

  ОТНОВО ПЪРВИ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ IT „ЗНАЙКО”

  За поредна година ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски” участват в Национално състезание по информационнитехнологии „Знайко“. В първи кръг на състезанието рисунки, създадени с програма Paint, изпратиха 4 ученички. Теди Тихомирова и ЕлицаТараланска се класираха в група А, а Теа Дамянова и Карла Красимирова – в група Б. Във втори кръг второкласничката Теди Тихомирова се класира отново в група А, а Карла Асенова и първокласничката Елица Тараланска в група Б. Децата получават право да участват в Областния кръг на състезанието, който ще се проведе в училища – гнезда вцялата страна. Целта на състезанието IT „Знайко” е да даде възможност на учениците от 1. до 7. клас да демонстрират знания за работа със съвременни информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.

   

  02 Февруари, 2013 14:19

  СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

  Във връзка с 02 февруари – Световин ден на влажните зони, в нашето училище се състояха редица мероприятия, чиято цел е да привлекат вниманието върху стойността на влажните зони за поддържане на устойчивото развитие на нашата планета.
  Учениците изработиха много плакати, презентации и макети, в които представиха
  влажните зони - реки, езера, блата, мочурища, торфища, мочурни и заливни гори, които са един от ключовите компоненти в кръговрата на водата. В творбите си децата засегнаха и екологични проблеми като затоплящият се климат, разрушаването на озоновия слой, киселинните дъждове, загубата на биологично разнообразие.
  Конвенцията за влажните зони (Convention on Wetlands), които са от международно значение главно като местообитание на водолюбиви птици, била подписана на 2-ри февруари през 1971 година в град Рамсар (Иран), и оттогава е известна като Рамсарската конвенция (Ramsar Convention).
  Основната цел на Рамсарската конвенция се явява опазване и рационално използване на влажните зони като средство за постигане на устойчивото развитие в целия свят.

   

  27 Януари, 2013 14:17

  МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ДЕН НА ХОЛОКОСТА

  Днес е Международният възпоменателен ден на Холокоста. На 1 ноември 2005 година ООН обявява официално в резолюция 27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста. Ето защо ученици от нашето училище изработиха табла на тази тема, а шестокласниците Мария Иванова и Светослав Иванов запознаха учениците в учебното заведение със събитията, случили се по време на войната.

  Да припомним, че на 30 септември 2012 година ученици от 5. и 6. клас засадиха жълти минзухари в памет на един и половина милиона еврейски деца и хиляди други деца, загинали в Холокоста.

   

  25 Януари, 2013 17:02

  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  От няколко години във 2 ОУ "Христо Смирненски" - Берковица активно се провеждат часове по гражданско образование. Учениците получават помощ при професионалното си ориентиране, информират се за вредите от тютюнопушенето и алкохола, научават за трафика на хора, разговарят с учители по интересуващите ги теми. Ето защо учениците от 5.а клас изработиха табла, свързани с вредите от тютюнопушенето и алкохола. Целта на инициативата е да се запознаят учениците от училището с опасностите, които крият употребата на алкохол и тютюн.

   

  18 Януари, 2013 15:54

  ОТНОВО ПЪРВИ В СЪСТЕЗАНИЕТО IT ЗНАЙКО

  Ученици от нашето училище отново се класираха на първо място в Националното състезание по информационни технологии „Знайко“.
  Първокласничките Елица Тараланска и Теа Дамянова впечатлиха журито с рисунки на тема: Картинна азбука, а второкласничките Теди Тихомирова и Карла Асенова твориха на тема: Есенен карнавал. За създаване на творбите децата са използвали програма Paint.
  Пожелаваме им успех и във втория етап на състезанието!  


   

  29 Декември, 2012 12:47

  СИП РЕЛИГИЯ

  В навечерието на Коледните празници участниците в СИП Религия представиха кратка литературно-музикална програма пред учители и ученици. Под умелото ръководство на г-жа Надя Тимчева децата изпълниха песента „Тиха нощ, свята нощ” и рецитираха коледни стихотворения. Няколко дни по-рано децата изработиха макет, пресъздаващ Дева Мария със Спасителя.
  Във 2. ОУ „Христо Смирненски“ вече втора година се изучава СИП Религия – православие. Учениците от начален етап с интерес и любов се запознават с Библията за деца и житието на светците.
   

  29 Декември, 2012 12:38

  ПОДАРЪЦИ

  Съвсем нетрадиционно подходиха учениците от 5.а клас на нашето училище. Вместо да се чудят какви подаръци да купят с риск да похарчат непрактично левчетата на родителите си, те решиха да си разменят по една прочетена вече от тях книга от домашната си библиотека. Пък и какво ще правят през настоящата по-дълга ваканция. А от поставената преди две седмици в класната стая от г-жа Валя Крумова кутия за Коледни и Новогодишни пожелания изтекоха толкова красиви думи, стихове, благопожелания, поговорки, цитати на мъдри мисли. При това всички картички бяха изработени с много талант и въображение от самите петокласници. Находчиви, умни и интелигентни са нашите деца. Стига да поискат.
   

  29 Декември, 2012 12:23

  КОЛЕДЕН ПРАЗНИК

  Децата трябва да празнуват по детски в определените за тях места. Това доказаха на 18.12.2012 г. учениците от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица, които се отправиха за своя Коледен празник към Детския център „Камбанка“. Така те опровергаха наслоената от няколко години тенденция децата да празнуват в барове, ресторанти и други подобни заведения. Тържествата на учениците от начален и от прогимназиален етап продължиха само по два часа, но емоциите, които изживяха те, могат да запълнят много по-дълго празнично време. Танци, състезателни игри, най-обичаните музикални хитове, празнична украса, лъчезарни усмивки, Джуджанка и разбира се коледна почерпка… Всичко, което е нужно за един хубав коледен празник. Гостуващите софийски аниматори през цялото време поддържаха високия градус на настроение. А нашите танцьори Лили, Вики, Иван и техния ръководител Светли взривиха залата с чудесните си изпълнения.
  Благодарим на Лидия – управител на ДЦ „Камбанка“ за чудесната организация на празника и й пожелаваме весела Коледа и щастлива Нова година.
  Да, децата трябва да празнуват по детски в детските центрове. И най-хубавото е, че те сами се убедиха в това.
   

  19 Декември, 2012 19:45

  КОНКУРС „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ“

  Ученици от нашето училище заеха челни места в  Националния конкурс „Рождество на Спасителя“ . В Бургас  изпратихме 12 творби  - 10 в  раздел „Поезия“ и  2 в раздел „Проза“. Участваха ученици от 2. до 7. клас.
  Петчленното жури от морския град класира творбата на  седмокласничката Лили Иванова „Вярата“ на трето място. Трето място зае и стихотворението „Рождество“ на Станимир Красимиров  от 6. клас. Второкласничката  Карла Асенова получи поощрителна награда за стихотворението „Звезда“.
  152 творби  от цялата страна са участвали в конкурса, чиято цел е да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието.

  Прочетете творбите, участвали в конкурса

   

  19 Декември, 2012 19:36

  ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

  На проведената тази събота олимпиадата по математика нашите ученици за пореден път доказаха, че са отлични математици. Мария Иванова се класира за Областния кръг с 1 точка по-малко от максималния резултат – 21 точки. Шестокласничката е възпитаничка на г-жа Петя Христова – преподавател по математика в училището.

   

  17 Декември, 2012 21:34

  ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГНА

  Няколко дни по-рано пристигна Дядо Коледа в нашето училище и посети децата от Подготвителната група. Тазигодина той доведе и своята помощничка – Снежанка. Най-чаканите гости зарадваха бъдещите първокласници с прекрасни подаръци и им пожелаха весела Коледа и щастлива Нова година.
  На празника присъстваха родители и учители, които искрено се забавляваха със стихотворенията и песничките, изпълнени от малките палавници.


   

  14 Декември, 2012 21:58

  УРОК СРЕД ПРИРОДАТА

  Ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица проведоха урок сред природата, за да отбележат Международния ден на планините - 11 декември. Организатор на мероприятието бе г-жа Виктория Недкова - директор на училището.
  Образът на планината присъства в българския фолклор. Още в миналото хората са вярвали в свръхестествената й сила и са се прекланяли пред нея. Българската планина съхранява нашето историческо минало, културното ни наследство, природните забележителности.


   

  10 Декември, 2012 21:22

  КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

  Учениците от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица постигнаха блестящи резултати в XX Коледно математическо състезание, което се проведе на 08.12.2012 година. Традиционната коледна проява бе организирана от Съюза на математиците – секция Монтана, съвместно с ГПЧЕ „Петър Богдан” - Монтана. Знания мериха ученици от 1. до 12. клас от училищата в Берковица и региона. Домакин на надпреварата стана Гимназия „Д-р Иван Панов” в града, а резултатите бяха огласени часове след това.

  Класиране:

  2. клас

  1. място - Карла Красимирова Асенова
  2. място - Теди Тихомирова Тодорова
  4. място -  Лора Людмилова Живкова

  3. клас

  2. място - Диана Павлинова Йонова

  6. клас

  1. място - Калоян Тодоров Лазаров
  4. място - Мария Иванова Иванова
  4. място - Леонардо Николаев Костадинов

  7. клас

  1. място - Цветелинка Георгиева Георгиева
  2. място - Мария Руменова Ангелова
  4. място - Алекс Йосифов Митров
  4. място - Вилиян Бойков Цеков


   

  6 Декември, 2012 17:14

  СРЕЩА В КЪЩА МУЗЕЙ "ИВАН ВАЗОВ"

  Класираните на първо място в конкурса „Балканската война – 1912-1913 година – война освободителна“ ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица представиха своите творби в къща музей „Иван Вазов“ – Берковица. Срещата се състоя на 02.12.2012 година, а специален гост на събитието беше г-жа Виктория Недкова – директор на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица. Присъстваха настоящи и бивши учители, ветерани от Втората световна война и ученици.
  Да припомним, че шестокласниците Дейвид Борисов и Станимир Асенов участваха в конкурса с есе и интервю, а седмокласничката Полина Аврамова с реферат. Техен ръководител беше г-жа Ирена Борисова – учител по история и география във 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица.


   

  5 Декември, 2012 15:02

  СЕРТИФИКАТ

  На 29 април Европа чества Европейския ден на солидарността между поколенията. Акцентът тази година беше  поставен върху организирането на срещи между ученици и възрастни хора и разговори на тема как стари и млади могат да си сътрудничат, за да живеят по-добре. Нашето училище участва със снимки от пленера по изобразително изкуство „Лято под Ком“ и от тържество на 2.б клас.

   

  1 Декември, 2012 10:19

  ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1 ДЕКЕМВРИ

  Световният ден за борба срещу СПИН и тази година беше отбелязан в нашето училище. Педагогическият съветник и ученици от 5. 6. и 7. клас представиха презентации, с които запознаха присъстващите с тази опасна болест и начините за предпазване от заразяване с вируса.

   

  24 Ноември, 2012 20:49

  DANUBE ART MASTERS

  Всяка година река Дунав вдъхновява стотици деца да участват в Международния конкурс за детско творчество на тема: "Бъди активен, защити реките!" с 3D творби от материали, събрани по брега на реката. Състезанието се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на Дунав.
  Шестокласникът Станимир Асенов участва с уникална триизмерна творба, изработена от мъх, камъни, шишарки, хартия, найлонови торбички и дърво. За сътвореното от него „екологично” произведение той получи грамота и награда.


   

  19 Ноември, 2012 18:45

  БЕСЕДА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ДОБРОТАТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО

  21. XI (Въведение Богородично) е един от 12-те православни църковни празници, който се свързва с настъпващата зима и очакването на Рождество Христово. От 1929 година с решение на светия синод на БПЦ е обявен за Ден на християнското семейство и на православната учаща се младеж.
  Днес, 19. ноември, два дни преди църковния празник, в нашето училище се постави началото на нова традиция – изнасяне на беседи пред учениците от преподаватели в училището по общочовешки християнски проблеми. Началото постави г-жа Надя Тимчева – начален учител и преподавател по СИП Религия. За семейството, което е свято, за добротата, която все повече бяга от човешките сърца, за приятелството, което ни е така необходимо, за дарената усмивка, която срещаме все по-рядко, за всичко това, изказано с толкова топлота и сърдечност, слушахме в захлас словата на г-жа Тимчева. И както при причастие по време на служба, така тези слова докоснаха душите и сърцата ни за борба със злото – в себе си и в света. Малките ученици от СИП Религия рецитираха колективно „Молитва” на Иван Вазов, която също предизвика у нас безброй въпроси за вечните неписани божии правила. А когато след беседата директорката на училището ни призова да прегърнем приятеля до себе си, почувствахме, че всички ние, учениците от 2. ОУ, сме един голям колектив, в който всеки трябва да бъде съпричастен към проблемите на другия. И да го уважава така, както би искал да уважават и обичат него самия.
  Хубаво начало на хубава нова традиция. Дано да я продължим...


   

  16 Ноември, 2012 18:45

  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП

  Във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътни инциденти в нашето училище се проведе състезание по БДП. Участваха ученици от 5. до 8. клас, които редиха пъзели с пътни знаци и решаваха тестови задачи.


  Учениците от начална степен посетиха различни кръстовища в града. Те показаха, че знаят правилата за движение по пътищата и умеят да ги спазват.

   

  16 Ноември, 2012 16:02

  ЕКСКУРЗИЯ

   „Опознай родината, за да я обикнеш!“ – под този надслов решихме да проведем екскурзия до Плевен. Град със славна история и героично минало.
  И ето един ноемврийски ден потегляме. Пристигаме в града и веднага се отправяме към Панорамата „Плевенска епопея 1877 година“.
  Паметникът е изграден на хълма, намиращ се в района на Скобелевия парк музей, непосредствено до турския редут Кованлък, където по време на Третия щурм за Плевен се водят едни от най-кръвопролитните сражения. Влизаме. Екскурзоводката ни въвежда от зала в зала и ни разказва за събитията, случили се тук преди 135 години. Впечатлени сме от архитектурата и от перфектното съчетание на историческите факти с художественото им пресъздаване върху панорамното платно. Прекланяме се пред храбростта на воините, сражавали се и загинали за свободата на България.
  Отиваме в центъра на града. Виждаме един от символите на Плевен - параклис-мавзолей “Свети Георги Победоносец”. Самата сграда е паметник на културата с национално значение, посветена на паметта на загиналите руски и румънски бойци в сраженията около Плевен през Руско-турската война, а жертвеникът, в който гори вечният огън, припомня на жителите и посетителите за събитията през 1877-1878 година.
  Разглеждаме центъра и се отправяме към автобуса. Време е да се запътим към родна Берковица.

  Учениците от 6.а, 6.б и 7.б клас

   

  14 Ноември, 2012 21:11

  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „КАК ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА ПРОМЕНИ МОЯ ГРАД"

  Всеки от нас иска да живее в чисто и подредено населено място. Националният конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град“ даде възможност на децата да помечтаят и да претворят фантазиите си в рисунки. Първокласниците от нашето училище участваха в състезанието, за да покажат своя талант и да представят визията си за по-спретнат и по-красив град. Александра Александрова, Богдан Сергеев, Галина Василева, Елена Парашкевова, Елица Тараланска, Лора Каменова и Милен Георгиев, ученици от 1.а клас, се представиха достойно.Те получиха грамоти и много предметни награди.
  Надяваме се, че рисунките им ще се превърнат в реалност!


   

  2 Ноември, 2012 10:34

  ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

  Денят на народните будители – онези, които преди много години запалиха искрата на просветата и културата в душите ни и съхраниха през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Ден, посветен на делото на книжовниците, просветителите, на борците за национално освобождение - Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.
  За да отдадем заслужената признателност към най–светлите имена на българското духовно минало ние, Лили Иванова, Полина Иванова, Цветелинка Георгиева, Вилиян Бойков и  Станислав Кръстев, представихме урок по родолюбие, с който припомнихме имената на будителите, поддържали огъня на духовността и силата на българина. Върнахме присъстващите към нашето минало, към онзи „низ от светли имена“ на българи, които не оставиха от България само парче земя.


   

  31 Октомври, 2012 19:43

  КЛАСИРАХМЕ СЕ НА ЧЕЛНИ МЕСТА В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ, РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ

  Ученици от нашето училище  ни зарадваха с прекрасни резултати от Националния конкурс „Аз обичам Черно море“. В раздел „Поезия“  второкласничката Карла Красимирова - възпитаничка на г-жа Надя Тимчева, се класира на  4. място със стихотворението си „Черно море“, а Лора Живкова, чийто ръководител е г-жа Емилия Янева, зае 7. място. В раздел „Изобразително изкуство“ на девето място се класира рисунката на Славина Калинова, също от класа на г-жа Янева.
  Във втората възрастова група шестокласникът Станимир Красимиров се нареди на 2. място със стихотворението „Да почистим брега на морето“, а седмокласничката Цветелинка Георгиева е шеста в класирането със стихотворението „На море“. Творбата на Даниела Георгиева от 6. клас е на осмо място. Грамота за отлично представяне в раздел "Фотография" получи седмокласникът Теодор Тодоров.
  Конкурсът се организира от община Несебър и Общински детски комплекс и е част от програмата на община Несебър за отбелязване на международния ден на Черно море - 31-ви октомври. В тазгодишното издание на конкурса в трите раздела - фотография, литературно творчество и изобразително изкуство са се включили над 500 участници от цялата страна. Целта на състезанието е да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море, важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

  Стихотворенията можете да прочете във вестник "Ведбал"

   

  30 Октомври, 2012 16:54

  ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА

  Ние, творците от СИП Млад журналист, се наредихме на челно място в класирането на Националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе 2012. Вестник „Ведбал“, който списваме ежемесечно, спечели поощрителна награда. В състезанието участваха последните три броя от училищния вестник, изготвени от нашия екип: Мария Ангелова, Мария Иванова, Габриела Петрова, Габриела Евалин, Борис Комарски, Иван Калинов, Анжелика Бендурска, Цветелинка Георгиева, Даниела Георгиева, ДимитърВалентинов, Станимир Асенов, Красимира Маркова, Вилиян Бойков, Полина Ивайлова иръководителя ни  Венета Асенова.
  Второ основно училище „Христо Смирненски“ е единственото класирано училище, в което издателите на вестник са ученици от прогимназиален етап.
  В Петия национален конкурс за литературно творчество ижурналистика „Стоян Михайловски” са участвали 435 млади автори от цялата страна с 569 творби и 31 колектива /екипи на вестници, телевизионни и радиопредавания и журналистически материали/. Седемчленножури с председател доцент д-р Руси Русев - преподавател в РУ „Ангел Кънчев” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, е оценило  текстовете и е класирало участниците.


   

  24 Октомври, 2012 16:21

  ПОЛИНА И СТАНИМИР С ПЪРВО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Полина  Аврамова  и Станимир Красимиров от 2.ОУ „Христо Смирненски“ се класираха на първо място в Националния конкурс за ученическо творчество на тема: „Балканската война 1912-1913 г. – война освободителна“.
  Седмокласничката участва с реферат, отразяващ причините, развитието на военните действия и изхода на войната. Шестокласникът пък впечатли журито с интервю, проведено с Младен Стоименов, чийто дядо - Младен Божинков участва в Балканската война и загива геройски край Люлебургаз. Паметна плоча с лика му е поставил в двора си потомъкът на героя, за да напомня за силата и героизма на българския воин.
  Победителите се трудиха  под ръководството на г-жа Ирена Борисова – преподавател по история и география в училището. Работата в екип и амбицията за успех им помогна да постигнат желаното първо място.
  Съюзът на ветераните от войните на България и Националният инициативен комитет за честване на 100 години от Балканската война 1912-1913 година, със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката организират всяка година конкурси с цел да се стимулира развитието на родовата памет и творческото мислене на учениците и да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към действията на предходните поколения.
  През 2012 г. се навършват 100 години от Първата Балканска война. Война освободителна за част от българския народ и българските територии, които се намират все още под турско владичество. Нейният справедлив характер я превръща във война на народа, част от който доброволно се включва в бойния строй на българската армия и проявява изключителен героизъм.
  Да поздравим победителите и тяхната учителка и да им пожелаем винаги да бъдат първи!


   

  15 Октомври, 2012 14:45

  УЧЕНИК ОТ 2. ОУ УЧАСТВА В ЕВРОПEЙСКО ПЪРВЕНСТВО

  Доброслав Петров от 5.а клас, състезател на Общинския клуб по приложно колоездене - Берковица, е завоювал 6. място на Европейското първенство по приложно колоездене в Полша - индивидуално класиране. Петокласникът е участвал като състезател на Националния отбор на България.
   

  8 Октомври, 2012 19:49

  ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕЛИГИЯ - ПРАВОСЛАВИЕ

  На 28, 29 и 30 септември 2012 година в Пловдив се проведе Първата национална конференция по Религия – Православие. Темата беше „Нравственото възпитание на учащата се младеж в съвременна България". Участник в инициативата на Пловдивската света митрополия и единствен представител от област Монтана беше Надя Тимчева – учител във 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица.
  На конференцията се разгледаха важни въпроси, свързани с предмета Религия – Православие и необходимостта от изучаването му в училище чрез ЗИП и СИП.
  В Пловдив присъстваха и делегации от православните църкви на Русия, Сърбия, Румъния и Гърция, които взеха активно участие във форума.

  Снимката е от www.bg-patriarshia.bg

   

  1 Октомври, 2012 18:58

  ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

  Христо Смирненски, голобрадият юноша, вече 49 години е патрон на нашето училище. Ето защо седмокласниците Лили Иванова, Полина Иванова, Цветелинка Георгиева, Станислав Кръстев и Вилиян Бойков представиха кратка литературна програма, в която звучаха стиховете „Юноша“, „Братчетата на Гаврош“, „Черешка“. Те запознаха присъстващите с жизнения и творчески път на Ведбал – най-популярния псевдоним на твореца.
  Христо Димитров Измирлиев, останал в литературата ни като Христо Смирненски е гениален поет, автор на разкази и фейлетони, редактор на хумористични вестници. За краткия си творчески път създава над 500 творби, в които основна тема е социалната справедливост.

  Братчетата на Гаврош
  Ти целия скован от злоба си,
  о шумен и разблуден град,
  и твойте електрични глобуси
  всуе тъй празнично блестят!

   Че всяка вечер теменужена
  ти виждаш бедните деца
  и обидата незаслужена
  по изнурените лица.

   Съдбата рано ги излъгала,
  живота сграбчил ги отвред
  и ето ги: стоят на ъгъла,
  с прихлупен до очи каскет.

   Какво им даваш от разкоша си
  ти — толкоз щедър към едни,
  а към бездомните Гаврошовци
  жесток от ранни младини?

   Пред твоите витрини блескави
  накуп застават често те
  и колко скръб в очите трескави,
  и колко мъка се чете!

   Но тръгват си те пак одрипани,
  с въздишки плахи на уста,
  а тез витрини са обсипани
  с безброй жадувани неща…

   Ти целия скован от злоба си,
  о шумен и разблуден град,
  и твойте електрични глобуси
  всуе тъй празнично блестят!


   

  30 Септември, 2012 18:16

  ПРОЕКТ "ЖЪЛТ МИНЗУХАР"

  Проект ЖЪЛТ МИНЗУХАР стартира във 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица. Неговата цел е да запознае младите хора с темата за Холокоста и да повиши информираността за опасностите от дискриминация. Засаждането на луковици и отглеждането на цветя учи децата на толерантност и уважение. Ето защо ученици от V и VI клас засадиха във формата на звезда луковици на жълти минзухари. Защо минзухари? Защото тези нежни цветя са символ на детската невинност и се садят в памет на един и половина милиона еврейски деца и хиляди други деца, загинали в Холокоста. А защо жълти? Жълтият цвят напомня за жълтата звезда, която евреите е трябвало да носят по време на нацисткото управление. Нека днес този слънчев цвят да символизира само радост и щастливо детство.
  Проектът е целогодишна дейност в хиляди училища от цял свят, а Holocaust Education Trust Ireland снабдява училищата с жълти минзухари за посев през есента.


   

  26 Септември, 2012 14:59

  ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ!

  Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица е пред своя 50-годишен юбилей. С всяка изминала година училището ни се разхубавява чрез реализирането на множество проекти и с помощта на спонсори. В началото на тази учебна година учениците влязоха в ремонтирани класни стаи. Училищният стол е обновено и уютно място за хранене, а физкултурният салон предразполага за спорт с нови уреди. Новата цветна градина в двора доставя естетическа наслада за очите, пред фасадата има посадени кипариси. Съвместните усилия на ръководството и на колектива на учебното заведение за качествено образование и по-добра материална база дават резултат. Елате и се уверете сами!

   

  24 Септември, 2012 20:47

  ОТНОВО ДО ВЪРХА

  Когато преди три години възникна идеята да покорим връх Ком, само осем бяха ентусиастите от нашето училище. Тази идея се превърна в традиция първата и последната седмица на всяка учебна година да изкачваме планинския красавец, в подножието на който е разположен нашият китен градец. През тези години любителите на природата в нашето училище непрекъснато се увеличаваха и ето че през тази учебна година, в първия ден на есента – 23 септември, 59 ученици и учители потеглихме към върха. Традиционно оставихме багажа си в бунгалата и пак традиционно с бутилка вода и голям шоколад в раниците подредихме дългата колона по пътеката нагоре. Времето бе прекрасно, орлите кръжаха над нас, докато след два часа усетихме с радост и гордост, че ние сме по- високо от тях. Посрещна ни обелискът на Иван Вазов, където отново традиционно от името на 2. ОУ поставихме китка цветя в мраморната ваза. Декламирахме прекрасните стихове „На Ком”, изпяхме „Малинарка”. Любувахме се на чудесните гладки.
  И само там, на върха, можем да усетим и разберем истински последните стихове от стихотворението „На Ком”:
  и кат орела дивий, твой домакин крилат,
  аз гордо поглед хвърлям над всичкий  долен свят.
  Природата облагородява, кара ни  да презираме грозното и пошлото в живота и да обичаме и ценим красивото и стойностното. Затова, когато тръгнахме надолу, имаше малко тъга по лицата на всички ни...
  Предстои ни дълга учебна година. Но ние сме последователни и упорити – през месец юни, през последната учебна седмица, при хубаво време – отново потегляме към върха.


   

  18 Септември, 2012 17:11

  ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  На 17.09.2012 година Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица отвори врати за своите ученици. Училищният двор отново бе огласен от весел смях и песни. Септемврийското утро бе озарено от щастливи усмивки и жадни за знание очи. Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г-жа Виктория Недкова – директор на училището, г-н Петър Якимов – народен представител и г-жа Емилия Костадинова – главен експерт „Образование” към ОбА – Берковица. Тържествен водосвет извърши архимандрит Петър. Гости на празника бяха още г-н Данаил Райков – бивш директор на училището, г-жа Грациела Ангелова – помощник-директор във 2. ОУ „Хр Смирненски” и г-жа Анна Иванова – председател на училищния съвет към учебното заведение.
  Много родители уважиха тържеството по случай новата учебна година. Вокална група „Усмивка” забавлява всички с прекрасни песни. Ученици от 5.а клас поздравиха присъстващите с рецитал, а първокласници с трепет рецитираха стихове. Най-малките ученици с вълнение прекрачиха свещения праг на родното училище и за първи път чуха школския звънец.
  Училището отново посрещна своите възпитаници обновено, чисто и подредено. Учениците влязоха в боядисани и освежени класни стаи, предлагащи уют и комфорт. В учебното заведение всички деца имат възможност да се хранят в съвременно оборудвана столова, в която се предоставя качествена и здравословна храна. Всички учениците от 1. до 8. клас, които желаят да подготвят уроците си с помощта на специалист, могат да посещават следобедната занималня.
  Успешна нова учебна 2012 / 2013 година!


   

  Петък, 29 Юни,, 2012 18:00

  Работилница - багрилница

  GardenНа 22 юни 2012 година учители от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица взеха участие в инициатива на Университетската ботаническа градина -  „Работилница – багрилница”.
  Мероприятието бе свързано с деня на лятното слънцестоене и предстоящия фолклорен празник Еньовден.
  Сред китна растителност, под  четвърт хилядолетен дъб присъстващите наблюдаваха експерименти, свързани с развитието на растенията.
  Акцентът бе насочен към три глобални теми:

  1. Растенията като храна
  2. Растенията в изкуството
  3. Опазване на растенията

              Особено вълнуваща  бе темата „Растенията в изкуството”, която включва изящни изкуства, приложни изкуства, музика, театър, традиции и обичаи. В тази връзка на присъстващите там ученици беше предоставена възможност да багрят естествени материали – вълна, памук и коприна  с растения – бреза и листа от роза.
  В заключение се представи идеята за изчезването на растенията в дивата природа, нуждата от тяхното опазване и различните начини, по които това може да бъде постигнато.
  Сред зеления оазис изявилите се получиха награди, а всеки можеше да отнесе със себе си своите творения.

  Garden

   

  Понеделник, 18 Юни, 2012 15:37

  Ние не само се учим, но умеем и да се забавляваме

  Trip

  Тридневна екскурзия – това е мечтата за всеки ученик. Особено в края на учебната година, след тежките изпити по прием и външно оценяване. Тръгнахме веднага след официалното закриване на учебната година. Комфортът в огромния автобус предполагаше едно приятно пътуване. Бяхме в полите на Средна Стара планина и отново се убедихме колко хубава е нашата родина. Най-дългият град в България – Тетевен ни впечатли с богатата си историческа сбирка, която отразява историята и традициите на този край. Поклонихме се на лобното място на Георги Бенковски в с. Костина. Имахме уникалния шанс да присъстваме на Национален събор в с. Терзийско, където наблюдавахме жива картина по залавянето на Захари Стоянов. Разгледахме централната част на град Троян и посетихме техния музей по приложни изкуства и художествени занаяти. Впечатлени сме, че в този край са така живи българските традиции и се тачат българските занаяти. Посетихме грънчарска работилница, където видяхме пътя на керамичните изделия – от глината до готовия продукт. И тъй като от две години в нашето училище продължаваме тази и берковска традиция, проявихме особен интерес към цветовете, формите и мотивите за украса на изделията. Бяхме и във ферма за щрауси, където научихме интересни неща за този странен вид птици. Но в нашите спомени ще остане най-вече посещението ни на третия по големина манастир у нас – Троянския. Докосването до иконата на светата майка Богородица Триеручица в църквата, посещението на стаята, в която Васил Левски е създал един от революционните си комитети, масата, на която се е хранил, таванът, през който се е укривал – всичко това ни прави да се чувстваме малко по- добри като хора, християни и българи. Като прибавим към всичко това, което посетихме и многочасовото ни плуване в минералния басейн до хотела и така вълнуващата ни дискотека в събота вечер, на която нашите осмокласници проведоха своята другарска вечер, се получи една наистина хубава екскурзия. Благодарим на нашите учители В. Асенова, Т. Илиев, П. Христова, П. Димитрова и В. Крумова, които по време на екскурзията бяха не само наши ръководители, но и наши приятели. А в края, когато направихме равносметка решихме – догодина отново ще пътуваме заедно из България.
   

  Четвъртък, 14 Юни, 2012 16:46

  Волейболно състезаниеVoley

  Волейболно състезание между отборите на шестите класове проведе Тодор Илиев - преподават по ФВС в училището. В оспорваната среща победиха учениците от 6.б клас. Всички участници получиха награди.
   

  Сряда, 13 Юни, 2012 9:59

  Празник за България

  ViktorinaВикторина за България беше проведена във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица на 10 юни 2012 година. Инициативата е свързана с проект „Списание „Аз съм българче” в нашето училище” и участието в него е по покана на Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче”.
  Събитието започна с презентация, даваща информация за българската история, представена от К. Статкова. Мероприятието озвучаваше М. Шейнов. Надя Тимчева и Д. Красимирова представиха участниците и запознаха присъстващите с правилата на състезанието.
  Десет ученици от V до VII клас, разпределени в 5 отбора отговаряха на въпроси, а публиката ги подкрепяше и аплодираше.
  Жури в състав: В. Недкова - директор, Гр. Ангелова – помощник-директор и  И. Борисова – преподавател по история и цивилизация оценяваше знанията на децата.
  С най-голям брой точки първото място заеха Дейвид Борисов и Мария Иванова от 5.б клас. На второ място се наредиха Деница Александрова и Йорданка Красимирова от 7.а клас. На трето място останаха Лили Иванова и Станислав Кръстев от 6.а клас.
  Всички участници получиха грамоти и награди.
   

  Събота, 9 Юни, 2012 10:38

  Шестгодишната Александра с грамота от конкурс за рисунка

  AleksandraШестгодишната Александра Петрова Стоянова от подготвителна група във 2. ОУ „Христо Смирненски”, град Берковица получи поощрителна грамота във възрастова група 5 – 7 годишни с рисунката „Незабравими мигове”  в организирания от РИО на МОМН -  Монтана областен конкурс за детска рисунка на тема  „Моето щастливо детство”.
   

  Четвъртък, 7 Юни, 2012 18:00

  Тържество на учениците от 4.а клас

  4 аС много усмивки и весело настроение учениците от 4.а клас отпразнуваха на 31.05 2012 г. края на учебната година. Стихове, песни и танци забавляваха всички присъстващи. Родители и преподаватели се увериха, че децата са подготвени за по-горен етап от тяхното образование, а вълнението при получаването на удостоверенията беше наистина голямо. Накрая четвъртокласниците благодариха на своята класна ръководителка г-жа Витанова за грижите и й обещаха, че ще помнят нейните уроци и напътствия и занапред.
  Весела ваканция и успех в пети клас!

  4 а

   

  Сряда, 30 Май, 2012 15:15

  Пленер по изобразително изкуство

  PlenerПленер по изобразително изкуство „Лято под Ком“ се проведе на 28.05.2012 г. в центъра на Берковица. Организатор е 2. ОУ „Христо Смирненски“. Участваха деца от втори до осми клас на всички училища в общината. Младите творци рисуваха и апликираха. Специално жури в състав: Валентин Герасимов, Методи Шейнов, Валентин Пешков, Георги Илиев и Ани Рангелова оцени най-добрите творби. Участниците получиха грамоти и награди.

  Класирането:

  Рисунка на асфалт

  I  място – Мария Николова Риджакова – 3. ОУ „Иван Вазов”
  I  място – Яница Анатолиева Русимова и Анатоли Кирилов Русимов – 4. ОУ „Г. С. Раковски”
  II  място - Анжелика Тодорова Стоянова – 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров”
  III  място - Борис Емилов Комарски и Патрисия Иванова Димитрова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”

  Поощрителна грамота  получи  Мария-Антоанета Пламенова Рангелова  от 3. ОУ „Иван Вазов”.

  Апликация

  I  място – Илия Григоров, Стилиян Стоянов и Нанси Михова - 3. ОУ „Иван Вазов”
  II  място – Иван Савов, Христа Иванова и Натали Тодорова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”
  III  място - Мария Ангелова, Нанси Иванова и Диана Йонова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”

  Поощрителни грамоти  получиха  Ванина Григорова и Катрин Цветанова от 3. ОУ „Иван Вазов” и Алескандрия Русимова  от 2. ОУ „Хр. Смирненски”.

  Рисунка - стативPlener stativ

  I  място – Юлияна Алексиева Цветкова – 3. ОУ „Иван Вазов”
  II  място – Анита Димитрова Пъкова – 1. ОУ „ Н. Й. Вапцаров”
  III  място – Анжелика Бендурска и Никол Петрова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”
  III  място – Венета Рангелова Илиева – 4. ОУ „Г. С. Раковски”

  Поощрителна грамота получи  Пресияна Павлинова Вълкова от 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров”.

  Пленер по ИИ - галерия

   

  Четвъртък, 24 Май, 2012 15:30

  24 МАЙ - Ден на славянската писменост и култура

  24 май е най-светлият и най-българският празник. Празник на буквите, на словото и на четмото. Ден, в който с благодарност почитаме делото на Светите братя - Кирил и Методий.

  В организираното от Община Берковица мероприятие по случай празника се включиха и ученици от нашето училище. Те представиха танца "Пролетeн валс". Ръководители на децата бяха В. Недева и Г. Витанова.

  24 may
   

  Сряда, 23 Май, 2012 19:59

  Здравей, първи клас!

   Много знания показаха децата от Подготвителната група на 2. ОУ “Христо Смирненски” с преподавател Силвия Миронова на тържеството „ДОВИЖДАНЕ МОЛИВКО, ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС”, което се проведе в занималнята на училището. Всеки по своему изживя своите емоции в този вълнуващ ден. Чрез обобщената и последна от поредицата "Моливко" ситуация децата показаха на своите родители колко много знаят и с гордост заявиха: "Здравей, първи клас!".
  Песничките и стихчетата бяха невероятен завършек на това мило тържество в годината, в която се празнува 130 години Предучилищно възпитание в България.

  PPG

   

  Сряда, 23 Май, 2012 19:47

  Екскурзия

  ZOO След вълненията около НВО дойде време и за така чаканата от нас екскурзия. Ние, учениците от 4.а клас, заедно с нашата класна ръководителка Г. Витанова на 19 май посетихме София. С голям интерес разгледахме Националния природонаучен музей и храм-паметника "Св. Ал. Невски". Много приятни емоции у нас предизвика посещението ни в зоологическата градина. Най-прекрасно беше, че заедно изживяхме незабравими моменти. Пожелаваме го и на вас!

  NIM-4 klas

   

  Събота, 19 Май, 2012 14:31

  Ден на музеите

  ETNOНие, участниците в СИП Млад журналист, посетихме къща музей „Иван Вазов” и Етнографския музей в Берковица на 18 май - Международен ден на музеите.
  В Етнографския музей ни впечатлиха дървените пластики на самобитния художник-приложник Христо Ташев. В  авторската му изложба „ От златните ръце на майстора” видяхме талант, въображение, магия.
  Музеят притежава богата експозиция, запознаваща ни  с бита и обичаите на хората от нашия край - уникати от сферата на народните обичаи, художественото творчество и занаяти, богато цветово многообразие в изработката на облекла и килими, накити, предмети на домашния бит.

  След музея ето ни в къщата, обитавана някога от писателя родолюбец Иван Вазов. СегаVazov  къща музей, тя впечатлява с интересна украса и богата наредба. Долапите, полиците, камината, стенописите и миндерлъците, тънката резба на таваните ни очароваха. Докоснахме се до епохата, в която е живял и творил поетът.
  "Животът ми в Берковица - пише творецът - съвпада с един от най-плодовитите периоди на моето творчество... Ето защо в експозицията, свързана с творческия път на поета, главно място е отделено на берковския му период.

  „Оттук окото волно прегради не намира.
  Вселената пред мене покорно се простира.
  Душата гордо диша. От тия планини
  умът към нещо светло, голямо се стреми;”

                                               Из „На Ком”
                                               Иван Вазов

  Посещението в музеите ни напомни колко ценно е нашето фолклорно и литературно наследство.
  Нека да уважаваме традициите си и да се гордеем, че сме българи!

   

  Четвъртък, 17 Май, 2012 18:09

  Изложба

  IzlojbaНа 16.05.2012 година ученици от нашето училище посетиха изложба, посветена на 140 годишнината на  читалище „Иван Вазов 1872″ - Берковица. Изложбата бе организирана съвместно с Окръжен държавен архив Монтана  и открита на 11 май 2012 г.
  Интересни за учениците бяха пишещата машина, киномашината, ръкописите на старобългарски език, театралните реквизити.
   

  Неделя, 13 Май, 2012 16:36

  Да изчистим България за един ден!

  Учители и ученици от нашето училище активно се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден”, проведена на 12.05.2012 година.

  Da chistim

   

  Събота, 12 Май, 2012 12:28

  Състезание по БДП

  BDPНа 10.05.2012 г. във връзка с НК „Участвам и променям” се проведе училищно състезание по пътна безопасност, в което взеха участие ученици от 2. до 8. клас. Бяха сформирани по 4 отбора от начален и от прогимназиален етап. Под вещото ръководство на В. Недева – председател на УКБДП, състезанието премина през 3 етапа: решаване на тест, подреждане на пъзел и викторина. В оспорваната битка между отборите състезателите показаха задълбочени знания за правилата по БДП и истински хъс за победа. Жури в състав: Н. Сашова, К. Георгиев и Г. Ангелова присъди 1. място на: отбор 2 при малките – Венцеслав Светлинов (2. клас), Ванеса Кирилова (3.а клас) и Стилиян Валентинов (4.а клас) и отбор 1 при големите – Светлозар Бориславов (5.б клас), Полина Ивайлова (6.б клас), Кристина Николаева (7.б клас) и Мирослава Николинова (8. клас).

  Снимки от състезането

   

  Петък, 11 Май, 2012 12:10

  Национално състезание по информационни технологии

  TediТеди Тихомирова от Второ основно училище „Христо Смирненски” - Берковица днес заминава  за Велико Търново, за да участва в национално състезание по информационни технологии.
  ИТ Знайко се провежда в четири кръга и дава възможност на децата да проявят своите знания и умения, творейки в Paint, Power Point и Movie Maker.
  Първокласничката се класира за националния кръг в съревнование с още 100 нейни връстници от цяла България. Теди впечатли журито с рисунката си в Paint на тема Пролет и се нареди в челната десетка, допусната за участие в конкурса на национално ниво.
  Теди, желаем ти успех!
   

  Понеделник, 7 Май, 2012 15:43

  Среща-семинар

  На 11 май 2012 година ръководството на Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица кани учителите от ОУ, гр. Лом. Заедно колегите от двете училища ще проведат среща-семинар за обмяна на добри училищни практики и усвояване на средства по европейски проекти, свързани с образованието.
  По-късно Педагогическият екип на 2. ОУ „Христо Смирненски” ще бъде гост на учителите в Лом.
   

  Понеделник, 7 Май, 2012 15:30

  Безопасност на движението по пътищата

  Учениците от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица не спират да изненадват с добрата си подготовка по един важен за българите проблем – безопасността на движението по пътищата.
  Госпожа Веселка Недева ще проведе състезание-викторина на 10.05. 2012 година по БДП – възраст 2-4 и 5-8 клас. Отборите на класовете са заявили участие. В оспорвана битка, редом с правилата за безопасността, учениците ще се състезават за бързина и ще подреждат пъзели с пътни знаци.
  Успешно състезание!
   

  Понеделник, 7 Май, 2012 15:26

  Математичиско състезание

  На 05.05.2012 година се проведе XV математическо състезание „Свети Георги Победоносец” в сградата на Гимназия „Д-р Иван Панов” за ученици от 2. до 7. клас.
  Първото място зае бившата ученичка от 2. ОУ „Христо Смирненски” Радина Деянова Иванова от 5. клас, сега в ПМГ – Монтана. На 2. място се класира Светлозар Бориславов Велков – 5.б клас, 2. ОУ „Христо Смирненски”. Останалите участници от нашето училище - Даниела Росенова Георгиева, Патрисия Иванова, Глория Василева са класирани от 4. до 7. място с минимална разлика от точки.
  Искрени пожелания за нови успешни състезания!
  Браво, петокласници!
   

  Петък, 27 Април, 2012 20:39

  Открити уроци

  ReligiaВ две последователни седмици във 2. ОУ се проведоха открити уроци по БЕЛ и по Религия с преподавател Надя Тимчева. Присъстваха учители от 3.ОУ „Иван Вазов”, както и Виктория Недкова - директор  и Грациела Ангелова – помощник-директор в училището. Първокласниците впечатлиха гостите с уверените си отговори на поставените им въпроси. Мултимедийната презентация и към двата урока беше интересна и полезна за малките ученици.
   

  Четвъртък, 26 Април, 2012 21:39

  Ние вече сме грамотни

  Първокласниците от 2. ОУ „Христо Смирненски” с класни ръководители Емилия Янева и Надя Тимчева посрещнаха гостите на тържествата „Ние вече сме грамотни” в пролетно украсени класни стаи. По различен от обичайно приетия начин децата впечатлиха не с предварително заучени стихотворения, а с отговори на въпроси, свързани с родния български език.
  Стаите не успяха да поберат всички желаещи да гледат и да се възхитят на първокласниците, които след демонстрираните знания и умения гордо казаха:
  „Да, ние вече сме грамотни.”
  Искрени благодарности към двете класни ръководителки за положените усилия и професионално свършената работа!
   

  Сряда, 25 Април, 2012 21:31

  Отново чудесни резултати

  И тази година олимпиадата по български език и литература беше не само предизвикателство, но и психологическа бариера за учениците, особено за седмокласниците. С теста от 30 въпроса по БЕЛ и с трудния отговор на литературен въпрос успяха да постигнат необходимия брой точки на Общинския кръг само 13 седмокласници от цялата област. Шест от тях са от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица. С най-голям брой точки на Областния кръг на олимпиадата е Адриана Николаева от 7.а клас. Много добър резултат показаха и Гергана Симеонова, Деница Каменова, Исай Андреев, Йорданка Красимирова и Коста Тодоров. Много добра оценка на трансформиращия преразказ получи и Патрисия Иванова от 5.б клас.
  Поздравления за всички ученици, които с обич и желание овладяват  нормите на родния книжовен език, и пожелания за нови успехи!
   

  Неделя, 22 Април, 2012 18:16

  Ден на Земята - 22 април

  DayДенят на Земята първоначално е обявен през 1970 г. в САЩ и Канада, като международен се чества от 1990 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Международната мрежа тази година фокусира вниманието и призовава международните и държавните институции, неправителствените организации, милионите хора по света за конкретни действия за решаване на въпросите, свързани с изменението на климата.

  Най-актуален и най-тревожен за нашето време проблем е проблемът за замърсяването на околната среда. Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията на човешката дейност. Ето защо всички ние трябва да се стремим да пазим природата чиста.

  Участниците в СИП Млад журналист с ръководител В. Асенова и преподавателката по история и география И. Борисова изработиха табло, с което показаха на всички ученици в училището как трябва да се грижим за опазването на богатството наречено природа.

   

  Вторник, 10 Април, 2012 17:07

  Трето място на Зонално първенство

  TenisТрето място завоюваха тенисистките от нашето училище на Зоналното първенство по тенис на маса за момичета и момчета 5-7 клас, което се проведе на 04.04.2012 година в град Враца. Надпреварата е част от програмата на „Ученически игри 2012“.

  След оспорвана игра с отборите на Роман и Видин, нашите момичета останаха трети.
   

  7 Април , 2012 19:37

  Децата на Берковица - цветята под Ком

  На Цветница отново поздравихме идващия Великден с активно участие в инициативата на Борислав Великов – „Децата на Берковица-цветята под Ком”. Учениците от 2. ОУ изпълниха великолепен танц – „Пролетен валс”, а костюмите на Виктория Костова и Стилиян Валентинов от 4.а клас бяха класирани на 1. място в конкурса за най-атрактивен пролетен костюм.
  Браво на малките танцьори и на ръководителите им В. Недева и Г. Витанова!
   

  Понеделник, 2 Април, 2012 22:41

  Литературен карнавал

  2 AprilС парад на любими приказни герои завърши седмицата на литературните изяви, обявена в училището по повод 2 април – Международен ден на детската книга и 207 години от рождението на Х. Кр. Андерсен.
  Осемнадесет герои с подготвени от учениците реплики от любимите творби оживяха пред очарованата публика – Червената шапчица, Хитър Петър, Снежанка, Палечка, Пепеляшка, Алиса, Снежната кралица, момичето от „Сливи за смет”... Под умелото емоционално ръководство на г-жа Тимчева тържеството се превърна в истински празник.
  То започна с прочитане на обръщение, с което мексиканският писател Франсиско Инохоса ежегодно изпраща своето послание към децата по света по повод Международния ден на детската книга. Директорът на училището г-жа Недкова отличи с книги и грамоти 20 ученици, сътворили есета, стихотворения и рисунки по обявения конкурс на тема „Добро, доброта, добротворство”. Книги получиха и най-добрите четци от начален етап, участвали през седмицата в проведените литературни четения. За най-хубавите костюми на литературни герои също бяха раздадени книги, като за член на журито бе поканен бившият директор на училището г-н Райков. Така бе осъществен девизът на Международния ден на детската книга – „Подари на детето книга- подари му празник”.
   

  Четвъртък, 29 Mарт, 2012 12:53

  Открит урок по информационни технологии

  Голям интерес предизвика урокът по информационни технологии във връзка с инициативата ОТКРИТИ ВРАТИ във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица, проведен вчера – 28.03.2012 година.
  Учениците от 4.а клас и тяхната преподавателка Катя Статкова показаха на присъстващите гости впечатляващи знания и умения, които успешно използват в обучението по ИТ. Гостите получиха покани за карнавал на приказни герои, които бяха  изработени в учебния час.
  Множеството награди на ученици от 2.ОУ „Христо Смирненски” от национални конкурси по ИТ през настоящата 2011/2012 учебна година потвърждават повишения интерес на децата към този предмет.
  Квалифицираните педагози и модерно оборудваната техническа база са важна предпоставка за успешно обучение.
   

  Сряда, 28 Mарт, 2012 14:06

  Борис Комарски с награда от конкурса „Водата – извор на живот”

  BobiБорис Комарски от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица се върна от Бургас със специалната  наградата на ОДК- Бургас. Да припомним, че шестокласникът се състезава с  представители от цялата страна в първия кръг и беше допуснат да защити  презентазията си на национално ниво.
  С уменията си в областта на информационните технологии  и със знанията си, свързани с водата  Боби доказа, че „Това, което иска водата не е пречистване, а УВАЖЕНИЕ!” – основен акцент в творбата му.

  Пожелаваме успех на Боби и в бъдещи конкурси, както и на ръководителката му в СИП Млад журналист - В. Асенова!
   

  Сряда, 28 Март, 2012 13:56

  Директор за един ден

  DenitsaДеница Каменова бе Дирeктор за един ден на Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица  вчера  - 27.03.2012 година .  Нейна помощничка беше Виктория Костова.  
  Управлението на училището за един ден от ученици е част от инициативата ОТКРИТИ ВРАТИ,  стартирала в учебното заведение на 26.03.2012 година.  
  Деница Каменова и  Виктория Костова  връчиха награди и грамоти на ученици участвали и спечелили конкурси. Те поздравиха Борис Комарски за спечеленото от него призово място в Националния конкурс „Водата – извор на  живот” и участниците в Националното състезание ИТ Знайко – Карла Асенова, Теди Тодорова, Христа Иванова, Яна Янкова, Александрия Русимова, Биляна Петрова, Виктория Костова, Доброслав Петров и Иван Савов.

  Denitsa

   

  Сряда, 22 Март, 2012 15:42

  Борис Комарски участва в Национален конкурс

  Борис Комарски от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица днес представя Северозападна България на Националния конкурс „Водата – извор на живот”, който ще се проведе от 9.30 ч. в зала „Г.Баев” на Културен център „Морско казино”, град Бургас. След допуснатите до защита 22 презентации е и творбата на Боби. Темата на конкурса е “Пази водите, съхрани природата!” и в него участват ученици от цялата страна в две възрастови групи – VI-VII и IX-XII клас. Регламентът на състезанието изисква изготвяне на презентации, засягащи проблеми, свързани с този ценен дар от природата – водата. Опазването на водите чисти и съхранението им за бъдещите поколения е глобална тема, залегнала в презентацията на шестокласника. Умението му да убеждава и отстоява своето мнение са предпоставка да очакваме нашето момче да се върне с награда от Бургас. Успех!

  По същото време и в училището бяха представени презентации на тема: "Водата - извор на живот" от шестокласничките Лили Иванова, Десислава Георгиева, Полина Ивайлова и Полина Крумова. Организтори на мероприятието бяха П. Димитрова, В. Асенова и П. Христова.
   

  Вторник, 20 Март, 2012 14:20

  НЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

  AgresiaВторо основно училище „Христо Смирненски” - Берковица откри кампанията „ Мога да обичам”. Постави начало за взаимодействие на заинтересованите страни - родители, ученици и учители за ограничаване на агресията.
  Педагогическият съветник  проведе с родителите обучителен модул на тема „Детската агресивност”.
  Шестокласниците Борис Комарски, Анжелика Бендурска, Цветелинка Георгиева и Полина  Иванова, Ана-Мария Герасимова и Коста Тодоров от 7.а клас представиха
  презентации пред учениците на тема: „ Аз не съм мишена”,  „Агресията” и „Не на насилието”.
  Възпитаниците на училището придобиха умения за разпознаване на агресията и се запознаха с начините как  да я предотвратят преди да се е  проявила.
   

  Понеделник, 19 Март, 2012 9:16

  Ученически спортни игри

  GirlНа 17.03.2012 г. в Младежки дом  - Монтана се проведе  Областно пъвенство по тенис на маса (5. – 7. клас).
  Момичетата от Второ основно училище „Христо Смирненски” завоюваха 1. място и ще се борят за победа на Зонално първенство на 04.04.2012 г. в град Враца. Момчетата се класираха на 2. място след оспорван финал с отбора на Бойчиновци.

  Boy

   

  Събота, 17 Март, 2012 10:48

  Състезание IT Знайко

  ITВ момента се провежда трети кръг от Националното състезание по информационни технологии IT Знайко, в което участват 9 ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица.
  IT Знайко се провежда всяка година в четири кръга и дава възможност на децата да проявят своя талант и въображение като рисуват в Paint или творят в Power Point или Movie Maker.
  Пожелаваме успешно представяне на състезанието!

  09.03.2012 година

  Проект Bread

  BreadПрез месец февруари участниците в СИП Млад журналист се включиха в проект, свързан с хляба.
  Целта е учениците да получат повече информация за този ценен продукт и да контактуват с ученици от различни страни.
  Участието е възможно благодарение на e - twinning обучението, достъпно в интернет.
   

  08.03.2012 година

  Международен ден на жената

  8. MarchСтихове на Евтим Евтимов и Блага Димитрова рецитераха на 8. март  ученици от 7.а клас. На фона на завладяващата песен „Не остарявай, любов”, седмокласниците поздравиха своите преподавателки, като им пожелаха здраве, професионални успехи и незабравими мигове.


  ***
  Как тревожно е да си жена.
  Красота и усмивка да бъдеш
  сред всекидневния сив кръговрат,
  вярност -срещу изменчивия вятър,
  нежност-в загрубелия свят.

  ***
  Отговорност е да си жена.
  Бъдещето да носиш в утроба.
  Да продължиш в един детски вик
  дългата мълчалива целувка.

  ***
  Саможертва е да си жена.
  И до ранена, разбита гръд
  чистите извори да защищаваш
  просто за да съществува светът.

  Горда съм, че съм родена ЖЕНА.

  Б. Димитрова
  Освен празник на майката, 8. март е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.
   

  07.03.2012 година

  IT Знайко

  GramotaКарла Асенова отново се представи блестящо в поредния кръг от състезанието по информационни технологии - IT Знайко.
  Първокласничката се класира за третия кръг от Националния конкурс с рисунка на тема Коледа, създадена в програма Paint.
  Да й пожелаем успешно представяне при следващото й участие!

  Risunka

   

  01.03.2012 година

  БАБА МАРТА

  1 martНавсякъде по света хората празнуват идването на пролетта с радост и надежда, но само в България се посреща такъв празник с традиции от старите времена.    
  С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай  е закичването с мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март - деня на пристигането на Баба Марта. PI
  Седмица преди празника участниците в СИП Приложни изкуства представиха своите изкусно изработени мартенички. Малките таланти проявиха творчество и сътвориха  мартенски  символи от солено тесто, бели и червени конци и плат.
  STУченици от всички класове се включиха в изработването на мартенички в Първомартенската работилница в училището, а днес се проведе конкурс, в който бяха наградени най-красивите творения.Slavina

  В ПИГ 3-4 клас също се проведе състезание за създаване на най-красива мартеница. Организатор на мероприятието беше В. Недкова - директор на училището.
  Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания, представени в пословици и приказки, името ѝ е свързано с името на месец "март". Три са месеците, които са персонифицирани в българските митични представи - януари, февруари и март. Януари и февруари са представени като братя с лют Tхарактер - Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла.
  Честита Баба Марта!
   

  20.02.20 12 година
  Васил Левски

  LevskiДнес учениците от училището почетоха паметта на българския революционер и идеолог Васил Левски. Неговото дело и днес ни кара да се гордеем, че сме българи.
  Дяконът, Игнатий или просто Левски – едни от многото имена, с които е известен Васил Иванов Кунчев . Той е основна фигура в българското освободително движение. Организира Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Идеологията му вдъхновява много българи. Днес той е национален герой, а името му се произнася с уважение и признателност. Апостолът на свободата остава в историята с делото си, посветено на свободата на България. Той е безспорен пример за поколенията, носител на националната идея, образ на революцията.

  Ученици от училището заедно с преподавателката по история и география И. Борисова изработиха табло, в което представиха живота и делото на този бележит българин  - Васил Левски.
   

  23.12.2011 година

  Коледно настроение

  HolidayКоледа и Нова година са любимите празници на децата. Ето защо във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица се стремим да ги направим още по-очаквани и по-желани.

  В първия ден от тази седмица шестокласничките Цветелинка Георгиева и Полина Крумова и седмокласничките Кристина Георгиева и Маринела Ивайлова запознаха учениците от училището с обичаите на Бъдни вечер и на Коледа. Облечени в национални носии те ни напомниха, че трябва да почитаме българските традиции. Презентацията (изработена от П. Христова и В.Асенова) представена от ученичките даде ценни знания за тези светли празници. ppg

  И тази година децата от Предучилищна група посрещнаха Дядо Коледа,който ги зарадва с прекрасни подаръци. Тържеството се проведе в занималнята на новообзаведения корпус на училището. На празника присъстваха родителите на бъдещите първокласници и г-жа Недкова – Директор на учебното заведение, които искрено се забавляваха със стихотворенията и песничките, изпълнени от малките палавници.

  stОбщоучилищното тържеството, посветено на предстоящите празници, зарадва децата. В детски център Камбанка” те пяха коледни песни, рецитираха и се веселяха. Изработените от тях лакомства заслужаваха похвала. Четвъртокласникът Стилиян Димитров беше вложил изключителен талант при изработката на вкусен макет от сметана и бисквити.

  Весели празници!
   

  21.12.2011 година

  Конкурс за рисунка „Берковица през зимата“

  Първото издание на конкурса е по идея на Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица и ще се провежда и занапред в дните преди Коледа.

  Жури в състав: Христо Михайлов, Валентин Герасимов, Методи Шейнов, Ани Рангелова и Валентин Пешков, награди участниците в две възрастови групи I – IV клас и V – VIIIклас.

  Интересът към конкурса беше много голям, а рисунките са подредени в детски център „Камбанка“.

  Ето и наградените във възрастова група I – IVклас:

  I място - Дилянка Анатолиева Йоцова от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – 4.а клас и Елена Ивайлова от 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – 4.б клас.

  II място - Доброслав Станиславов Петров и Александрия Константинова Русимова от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – 4.а клас.

  III място - Габриела Людмилова Борисова от ОУ „Георги С. Раковски“с. Бързия – 3. клас и Нанси Арсенова Михова от 3. ОУ „Иван Вазов“ – 4.б клас.

  Във възрастова група V – VIII клас:

  I място – Деница Каменова от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – 7.а клас и Васил Андонов от 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – 7.а клас.

  II място – Юлиана Алексиева от 3. ОУ „Иван Вазов“ – 7.б клас и Светлозар Велков от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – 5.б клас.

  III място – Цвета Григориева – от 3. ОУ „Иван Вазов“ – 6. клас и Пресияна Вълкова от 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – 5. клас.

  Поощрителни награди получават:

  Анита Пъкова - 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“

  Иванджелин Младенова - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Анна-Мария Герасимова - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Стефани Герасимова - 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“

  Ивета Димова - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Христа Юлиянова - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Симона Здравкова - 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“

  Стефани Николова - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Димитър Мирославов - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Никол Генова - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Цветелина Руменова - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Габриела Евалин - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Борислав Яврийски - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Елица Горелска - 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“

  Станимир Асенов - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Мария-Антоанета Рангелова - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Кристиян Иванов - 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“

  Инна Найденова - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Силвана Трифонова - ОУ „Георги С. Раковски“ - Бързия

  Иван Иванов - 3. ОУ „Иван Вазов“

  Яна Янкова - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Теодора Гълъбова - 2. ОУ „Христо Смирненски“

  Наградените картини ще бъдат включени в календар, който ще бъде подарен на участниците.

  Благодарим на всички за участието в конкурса!
   

  14.12.2011 година

  Успех на национално състезание

  grПовече от 10 години във Второ основно училище „Христо Смирненски“ преподавателите поинформационни технологии обучават ученици от 1. до 8. клас. Отличната подготовка на учителите и впечатляващата материална база са предпоставказа засиления интерес на децата към информационните технологии.

  С прекрасни резултати ни зарадва очарователната първокласничка Карла Асенова, която се представи блестящо на Националното състезание по информационни технологии IT Знайко. Свои рисунки, изработени в Paint, изпратиха 124 деца на нейната възраст, но класираните са само 20.k Карла ще участва във втория кръг на състезанието през януари 2012 година и е единствената ученичка от Община Берковица, показала такъв отличен резултат.

  Браво, Карла!

  Поздравления и за преподавателя - г-жа Катя Статкова!
   


  07.12.2011 година

  Ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ посетиха литургията в църквата „Св. Николай Чудотворец” на Никулден


  7На Никулден се почита паметта на Св. Никола МирликлийскиЧудотворец, наричан още и Николай Угодник. Провъзгласен е за епископ на град Мир по времето на император Константин Велики. Умира през 342г. Като духовен баща на Мир дарявал сила и живот на болните и угнетените. Прочут е със своите чудеса при спасяването на моряци и кораби от морската стихия. Затова на този ден се слага край на есенно - зимния риболов. Уловът се пренася в жетва на светеца.

  С тържествена литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Дометиан бе отбелязан храмовия празник - 140 години от освещаването на църквата „Св. Николай Чудотворец” в Берковица.

  След литургията владиката благослови присъстващите миряни и ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица.
  Към училището функционира СИП Религия, който запознава учениците с традициите и ценностите на християнската религия. Като спомен от празника децата получиха малки книжки с молитви за здраве и благоденствие.
   

  01.12.2011 година 12

  Световен ден за борба срещу СПИН


  Във връзка с 1. декември - Международния ден за борба срещу СПИН във Второ основно училище „Христо Смирненски“ - Берковица се проведе мероприятие, организирано със съдействието на педагогическия съветник Зоя Кръстева.
  Тази сутрин учителите бяха посрещнати на входа на училището от ученици, които раздадоха символите за борба срещу СПИН - червени лентички, а на учениците - брошури и рекламни материали.За този ден те изработиха специално табло с информация за болестта СПИН.

  През голямото междучасие Анжелика Бендурска и Мария Ангелова от 6.б клас, Деница Каменова и Йорданка Ценкова от 7.а клас, Габриела Георгиева и Борис Емилов от 6.а клас представиха презентации, с които запознаха присъстващите с вируса ХИВ.
  Учениците повишиха своята информираност за рисковете и последиците от безотговорното поведение към здравето си.
   

  13.11.2011 година
  Волейбол

  volСпортът е много важен за правилното израстване на нашите деца. Спортуването допринася за изграждането на различни качества от физическо, емоционално, психологическо и социално естество.
  За да мотивираме учениците да спортуват повече, във Второ основно училище „Христо Смирненски“ проведохме Вътрешно първенство по волейбол между отборите на класовете от прогимназиален етап.t
  В петък, 11.11.2011 година, се състоя Финалният кръг между отборите на 6.а клас и 7.а клас.
  След оспорвана игра волейболистите от 7.а клас надделяха над съперниците си с 3:0 гейма. Победителите получиха торта с фотореалистична плака на Националния отбор по волейбол на България – мъже. Срещата беше изключително оспорвана, състезателите мотивирани за победа, а публиката възторжено подкрепяше участниците.
  Успех и в бъдещите състезания на младите волейболисти и на техния ръководител Тони Илиев!
  И да не забравяме, че спортът е формулата за добро здраве!
   

  09.11.2011 година
  Изложба

  izДнес малките художници от СИП Приложни изкуства показаха своя талант при рисуването върху стъкло. Те организираха изложба, в която представиха творбите си - анимационни герои, цветя, великденски и коледни мотиви.
  Успех на любителите на изкуството и на тяхната ръководителката Нина Сашова при изпълнението на следващите им проекти !
   

  08.11.2011 година
  BTV НЕКА ГОВОРЯТ...С РОСЕН ПЕТРОВ
  Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица ще получи от предаването „Нека говорят...с Росен Петров„ мултимедийни продукти, свързани с 1330-та годишнина от основаването на Българската държава, включени в рубриката Операция „Слава”. С предоставените материали ще бъдат обучавани в родолюбие и патриотизъм всички ученици в училището.
   

  08.11.2011 г.

  Награждаване

  Днес, 08.11.2011 година, в присъствието на всички ученици и учители от Второ основно училище „Христо Смирненски“ бяха връчени от директора на училището Виктория Недкова, спечелените от участниците грамоти и награди в конкурса за опазване на река Дунав и притоците й.
   

  07.11.2011 г.k
  Награда от конкурс за опазване на река Дунав

  Река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците й са една от най-важните речни системи в Европа. Реката е от изключително значение за България и всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила.
  С цел популяризиране на Деня на Дунав (29. юни) и запазването на природата беше организиран конкурс за детско творчество на тема “Бъди активен, защити реките”.
  Вдъхновени от величествената река и нейните притоци Десислава Георгиева и Станислав Кръстев, ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица, участваха със свои творби изработени от материали, събрани по брега на реката. Завладени от креативност и вдъхновение шестокласниците изработиха уникални триизмерни (3D) творби. За сътворените от тях „екологични” произведения те получиха грамоти и награди.
  Участвайки в състезанието, учениците не само научиха много за Дунавския басейн, но и станаха важен участник в инициативите за опазването му.
   

  01.11.2011 г.
  1. ноември – Ден на народните будители

  1На 1. ноември България отбелязва един от своите големи празници – Деня на народните будители.
  Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Сред тях са имената на : св. Иван Рилски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.
  Датата 1. ноември не е избрана случайно – по стар стил това е денят на Свети Иван Рилски, небесен покровител на България. Живял в края на ІХ и първата половина на Х век, отшелникът-чудотворец проповядвал скромност, трудолюбие, съчувствие към страдащите, почит към книжнината и духовността. Светецът е основател и на най-големия манастир у нас – Рилския.
  За да отдадем заслужената признателност към най–светлите имена на българското духовно минало ние, учителите и учениците от Второ основно училище „Христо Смирненски“, представихме урок по родолюбие, с който припомнихме имената на будителите, поддържали огъня на духовността и силата на българина. Христина Тошковска, Силвия Миронова и Алеко Куньов , преподаватели в училището, ни върнаха към нашето минало, към онзи „низ от светли имена“ на българи, които не оставиха от България само парче земя. С помощта на презентация (изработена от В. Асенова) представяща радетелите на българския дух успяхме да се докоснем до сърцата на всички.
  Последва концерт на вокалните групи „Вълшебство“ с ръководител Христина Тошковска и „Усмивка“ с ръководител Бисерка Костадинова. Изпълненията на малките певци ни накараха да се гордеем, че сме българи. На фона на презентация за България звучаха песните: „Вяра, надежда, любов“, „Пътнико свиден”, „Обичам те, майко България“ и т. н. Гергана от 7. клас изпълни две музикални композиции на пиано.
  Концертът завърши с изпълнение на танцьори от Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“.
  Народните будители. Без тях ние щяхме да бъдем само парче земя. Един спомен от миналото. Или прах. И нищо повече. И нищо друго. Затова ние ги славим до ден днешен. Затова само ние, българите, имаме думата будител и само ние имаме и техния празник.
  Дълбок поклон пред тяхната всеотдайност!
   

  30 Септември , 2011 14:35

  Патронен празник

  Днес Второ основно училище „Христо Смирненски ” с гордост чества своя патронен празник.
  В свежото пролетно утро училищният двор се изпълни с радостни възгласи, цветя и усмивки. Госпожа Валя Крумова впечатли всички присъстващи с блестящото си изпълнение на стихотворението „Юноша”. Учениците от 7.а клас представиха литературно - музикална композиция. Много настроение и аплодисменти предизвика и индивидуалното изпълнение на Десеслава Георгиева от 6.а клас с песента „Благодаря”.

  Юноша
  Аз не зная защо съм на тоз свят роден,
  не попитах защо ще умра,
  тук дойдох запленен и от сивия ден,
  и от цветната майска зора.

  Поздравих пролетта, поздравих младостта
  и възторжен разтворих очи,
  за да срещна Живота по друм от цветя
  в колесница от лунни лъчи.

  Но не пролет и химн покрай мен позвъни,
  не поръси ме ябълков цвят:
  пред раззинали бездни до черни стени
  окова ме злодей непознат.

  И през облаци злоба и демонска стръв
  черна сянка съзрях да пълзи —
  златолюспест гигант се изправи сред кръв,
  сред морета от кръв и сълзи.

  В полумрака видях изтерзани лица,
  вред зачух плачове като в сън
  и жестока закана на гневни сърца
  се преплете с оковния звън.

  Аз познах свойте братя във робски керван,
  угнетени от Златний телец;
  и човешкия Дух — обруган, окован,
  аз го зърнах под трънен венец.

  И настръхнал от мрака на тази земя,
  закопнях, запламтях и зова:
  — Ах, блеснете, пожари, сред ледна тъма!
  Загърмете, железни слова!

  Нека пламне земята за пир непознат,
  нека гръм да трещи, да руши!
  Барикаден пожар върху робския свят!
  Ураган, ураган от души!...

  И тогава — залюбен в тълпите, пленен
  от лъчите на нова зора, —
  без да питам защо съм на тоз свят роден,
  аз ще знам за какво да умра.

  Христо Смирненски

   

  19 Септември, 2011 16:32

  Да уважаваме своите традиции

  Когато една традиция се поддържа, интересът към нея непрекъснато се повишава. Това доказахме на 18. септември ние, любителите на природата от Второ основно училище „Христо Смирненски“. След първите два учебни дни, макар и в единствения почивен ден, 48 ученици и четирима ръководители този път напълнихме и двата автобуса на училището, за да покорим красавеца на Северозападния ни Балкан връх Ком.
  Случихме на хубаво време, имахме добро настроение, планината бе доста гостоприемна – балканската вода студена, а високите борове и клековете ни приветстваха. Изобщо... като на планина. Точно в 12.00 часа на обяд поздравихме родния ни град от 2016 метра надморска височина. Хубаво е, че срещнахме и други туристи на връщане от върха. След традиционното хубаво хапване и игрите на чист въздух се прибрахме щастливи, макар и уморени. Чака ни още една учебна година. Но през месец юни, в последната събота преди края й, ще поемем отново към върха. Нали традициите трябва да се уважават...
   

  15 Септември , 2011 13:39

  15ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  За поредна година Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица отвори врати за своите ученици. Училищният двор отново бе огласен от весел смях и песни. Слънчевото септемврийско утро бе озарено от щастливи усмивки и жадни за знание очи. Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г- жа Емилия Костадинова – главен специалист по образование и г- жа Виктория Недкова – директор на училището. Тържествен водосвет извърши архимандрит Петър. Гости на празника бяха още бивши директори и преподаватели в училището.
  Много родители уважиха тържеството посветено на откриването на новата учебна година. Вокална група „Усмивка” забавляваха всички с прекрасни песни. Ученици от 5. б клас поздравиха присъстващите с рецитал, а първокласници с трепет и вълнение рецитираха стихове.

  Успешна нова учебна 2011 / 2012 година!

 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027