ДНЕВЕН РЕЖИМ

2016 / 2017 г. 

1. – 2. КЛАС
08.00 – 08.35 ч. първи учебен час
08.35 – 09.00 ч. голямо междучасие
09.00 – 09.35 ч. втори учебен час
09.50 – 10.25 ч. трети учебен час
10.40 – 11.15 ч. четвърти учебен час
11.30 – 12.05 ч. пети учебен час
11.30 – 17.30 ч. занимания в група за ЦОУД

 
3. – 4. КЛАС
08.00 – 08.40 ч. първи учебен час
08.40 – 09.00 ч. голямо междучасие
09.00 – 09.40 ч. втори учебен час
09.50 – 10.30 ч. трети учебен час
10.40 – 11.20 ч. четвърти учебен час
11.30 – 12.10 ч. пети учебен час
12.20 – 13.00 ч. шести учебен час
12.00 – 18.00 ч. занимания в група за ЦОУД

 
5. – 8. КЛАС
7.50 – 08.30 ч. първи учебен час
8.40 – 09.20 ч. втори учебен час
9.20 – 09.50 ч. голямо междучасие
9.50 – 10.30 ч. трети учебен час
10.40 – 11.20 ч. четвърти учебен час
11.30 – 12.10 ч. пети учебен час
12.20 – 13.00 ч. шести учебен час
13.10 – 13.50 ч. седми учебен час
12.00 – 18.00 ч. занимания в група за ЦОУД


Допълнителен час на класа
 
КЛАС ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС
1.а Вторник 12.10 – 12.55
1.б Четвъртък 12.10 – 12.55
2.а Вторник 13.00 – 13.45
3.а Четвъртък 13.00 – 13.45
3.б Понеделник 13.00 – 13.45
4.а Вторник 12.15 – 13.00
5.а Четвъртък 13.00 – 13.45
5.б Петък 13.00 – 13.45
6.а Вторник 13.00 – 13.45
6.б Вторник 14.45 – 15.30
7.а Вторник 13.00 – 13.45
8.а Петък 13.00 – 13.45
ПГ Сряда 12.00 – 12.45
 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027