Правилник за дейността на училището

Правила - ИКТ

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Утвърден бюджет на 01.01.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Утвърден бюджет на 01.01.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1,
 e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027