2022/2023
учебна година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Утвърден бюджет на 01.01.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Утвърден бюджет на 01.01.2021 г.

Правила - ИКТ

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Утвърден бюджет на 01.01.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Утвърден бюджет на 01.01.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1,
 e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027