КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

2.а клас 3.а клас 3.б клас 4.а клас
Български език и литература 14.02.2017
14.03.2017
02.05.2017
13.02.2017
20.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
14.02.2017
14.03.2017
02.05.2017
29.05.2017
17.02.2017
10.03.2017
07.04.2017
05.05.2017
Английски език 27.03.2017
15.05.2017
01.03.2017
25.04.2017
15.05.2017
01.03.2017
25.04.2017
15.05.2017
16.02.2017
24.04.2017
15.05.2017
Математика 16.02.2017
22.03.2017
11.05.2017
27.02.2017
29.03.2017
17.05.2017
15.02.2017
28.03.2017
23.05.2017
21.02.2017
16.03.2017
19.04.2017
11.05.2017
Околен свят/ Роден край 13.03.2017
24.04.2017
08.05.2017
Човекът и природата 15.03.2017
11.05.2017
23.03.2017
11.05.2017
20.02.2017
03.04.2017
Човекът и обществото 10.03.2017
21.04.2017
08.05.2017
10.03.2017
21.04.2017
19.05.2017
09.03.2017
20.04.2017
18.05.2017


 

5.а клас 5.б клас 6.а клас 6.б клас 7.а клас 8.а клас
Български език и литература 14.02.2017
21.03.2017
26.04.2017
29.05.2017
14.02.2017
21.03.2017
26.04.2017
29.05.2017
10.03.2017
06.04.2017
01.06.2017
07.03.2017
04.04.2017
05.06.2017
06.03.2017
20.03.2017
18.04.2017
13.03.2017
21.04.2017
05.06.2017
Английски език 19.04.2017 24.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 27.03.2017 18.04.2017
Математика 13.03.2017
27.03.2017
24.04.2017
15.05.2017
02.03.2017
20.03.2017
20.04.2017
28.02.2017
22.03.2017
19.04.2017
06.03.2017
27.03.2017
24.04.2017
15.05.2017
07.03.2017
21.03.2017
24.04.2017
10.05.2017
13.02.2017
28.02.2017
05.04.2017
История и цивилизации/
цивилизация
09.03.2017
18.04.2017
06.06.2017
09.03.2017
18.04.2017
06.06.2017
03.04.2017
26.05.2017
03.04.2017
26.05.2017
06.04.2017
31.05.2017
16.03.2017
12.05.2017
География и икономика 27.02.2017
30.05.2017
27.02.2017
30.05.2017
20.02.2017
29.05.2017
20.02.2017
29.05.2017
13.03.2017
02.06.2017
28.04.2017
26.05.2017
Човекът и природата 07.03.2017
23.05.2017
08.06.2017
07.03.2017
23.05.2017
08.06.2017
17.02.2017
20.03.2017
03.05.2017
17.02.2017
20.03.2017
03.05.2017
Биология и здравно образование 14.03.2017
30.05.2017
08.03.2017
31.05.2017
Химия и опазване на околната среда 24.02.2017
21.04.2017
18.05.2017
20.02.2017
29.05.2017
Физика и астрономия 28.02.2017
28.03.2017
28.02.2017
28.03.2017
16.05.2017

 
 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027