"Квалификация на педагогическите специалисти"


 

Първа тема на обучението: "Компетентностният подход в обучението", Парк хотел "Севастократор", с. Арбанаси, 08.07. - 09.07.2022 г., обучителна организация РААБЕ, 22 участници. . ".

 
 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027