2021 / 2022

ЗАПОВЕД ОРЕС: ЗАПОВЕД ПРИСЪСТВЕНО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ " изтегли тук.

ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС " изтегли тук.

2020 / 2021

ПЛАН: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА " изтегли тук.

01.01.2021 г.

Декларация: Декларация ОРЕС " изтегли тук.

Правилник: Правилник ОРЕС 2ОУ " изтегли тук.

Заявление: Заявление ОРЕС за по-малко от 30 деана " изтегли тук.

Заявление: Заявление ОРЕС за повече от 30 деана " изтегли тук.

15.09.2020 г.

часове ДНЕВЕН РЕЖИМ " изтегли тук.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ " изтегли тук.

15.09.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021г. " изтегли тук.

2019 / 2020

 

06.05.2020 г.

МЕРОПРИЯТИЕ - 24 май ИНИЦИАТИВА " ---> изтегли тук.

15.03.2020 г.

часове ДНЕВЕН РЕЖИМ " изтегли тук.

15.03.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 16.03.2020 ДО 29.03.2020г. " изтегли тук.

04.07.2019 г.

ЗАПОВЕД: ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" изтегли тук.

06.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" изтегли тук.

 

13 април 2018

В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА

На всеки ученик му са налага да учи стихотворение наизуст. Няма как! Учителите по БЕЛ го изискват, защото те знаят, че по този начин детето "тренира" паметта си, структурира информацията и се научава да изпълнява дадена задача до край. Учениците обаче се стряскат, когато получат такава задача, особено ако трябва да научат по-голямо лирическо произведение, каквото е поемата "Хайдути". С добавяне на състезателен елемент и разделяне на класа на отбори петокласниците декламираха поемата. Чрез жребий учениците бяха разпределени в 4 групи. Трима от тях бяха жури, два отбора от по пет души-състезатели. Всеки отбор си имаше суфльор, който при нужда помагаше на участника, а преброител отбелязваше колко пъти му е подсказано. Госпожата по литература бе само зрител. Единодушно журито избра за победител Натали. На второ място класира Лили, а на трето Александра.

 

11 април 2018

ИНОВАТИВЕН УРОК MATEMATIKA

На 11.04 в 5. а клас бе проведен поредният иновативен урок по математика на тема Лице на триъгълник.


 

11 април 2018

ИНОВАТИВЕН УРОК ОКОЛЕН СВЯТ

На 10 април, две седмици преди провеждане на открития урок на открито "Условия за живота на растенията" се организира опитна групова работа с учениците на г-жа Антонова. Класът се раздели на три групи и посади боб и леща в памук. Първата група постави растението на място, което е добре огрявано от слънцето. Растението на втората група нямаше достатъчно светлина, а третото растение бе покрито с буркан, но всички растения се поливат редовно.
С разказа "Милкиното дръвче", бе открит урока, който припомни на първокласниците, частите на растенията и определи условията, необходими за живота на растенията. С направените опити в групите, първокласниците запомниха всички условия за живот. С помощта на седмокласниците и г-н Куньов, малките ученици посадиха коледната елха в двора на училището.
Много гора!
Много вода!
Много живот!
Така приключи иновативният урок в 1. а клас по Околен свят.

 

10 април 2018

МУЗИКАЛНИ МЕЖДУЧАСИЯ ВЪВ 2.ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - ИНОВАТИВНТО УЧИЛИЩЕ В БЕРКОВИЦА

От началото на месец април във 2. ОУ "Христо Смирненски" музика звучи  за приятно преминаване на междучасията. Всяка седмица избрана  музика въздейства на учениците за тонизиране, релакс и подготовка за отговорната работа в часовете. Идеята е на директора на училището В. Недкова, която усилено работи за създаване на приятна и естетически оформена учебна среда. Учениците с удоволствие сядат на красиви пейки в коридорите - почиват и слушат избраната музика, приготвена за всяка седмица от учителя по музика Иван Павлов. Уроците са трудни, но когато е красиво и приятно, работата спори.

 

ИНОВАТИВНИ УРОЦИ

Групова дейност в час по литература  на тема "Митологична общност"
Учениците, разделени по групи създадоха племенни общности. В продължение на две седмици всяка група трябваше да извърши следното:
1. Избраха свой  жрец /водач/ на племето.
2. С помощта на учителя по изобразително изкуство изработиха фигурите на тотема, в зависимост от това какъв тотемен родител са си избрали.
4. Обмислиха и съчиниха свои митове - за сътворението на света или за сътворението на своя прародител.
5. Измислиха свой ритуален танц и намериха подходяща музика, на която да  играят.
След изпълнението на тези задачи учениците организираха представяне на митовете и ритуалите в чест на прародителя на общността пред публика. Беше определен и победител.

 

ИНОВАТИВЕН УРОК ГЕОГРАФИЯ

В динамика премина урокът от иновативното обучение на учениците от 5. клас по география и икономика на тема "Климат и климатични пояси и области на Африка".
Отделните групи имаха задача да разчетат климатограми на различни климатични пояси, определят средна годишна температура, температурна амплитуда, годишно количество валежи.
Всеки участник от групата изпълни конкретна задача. Говорителят представи заключението пред класа.

 

ПРАЗНИК НА ЦИФРИТЕ В 1А КЛАС

Иновативен 1.а клас зарадва родители и учители с Празник на цифрите.
Със стихове за математиката, весели песни и драматизация на "Бабината сметка учениците забавляваха своите гости, а за награда всеки получи грамота за иновативни математици и парче торта. Публиката постави задачки-закачки на първокласниците, учителите ги поизпитаха върху усвоения материал по математика.

 

12 декември 2017

РАБОТНА СРЕЩА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

На 11.12.2017г. се проведе вътрешноквалификационно практическо обучение на преподавателите от иновативното методическо обучение.
Г-жа Виктория Недкова представи пред екипа презентация, илюстрираща организацията и ръководството на груповата учебна дейност, чиято основна цел е изграждане на лидери в мултикултурна среда.
В своята презентация Директорът на училището бе анализирал и обобщил спецификите и изискванията на груповата учебна дейност. Бяха изяснени важни изисквания за този метод на работа, а именно: състав и формиране на групите, функционално значение на груповата работа, структуриране на учебния процес и апробирани модели за групово обучение.

 

20 септември 2017

ПЪРВИТЕ ИНОВАТИВНИ КЛАСОВЕ В ГР. БЕРКОВИЦА СА 1А И 5А КЛАС ОТ “ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХР. СМИРНЕНСКИ“

Вече е факт, че 2. ОУ “Христо Смирненски” е в списъка на Иновативните училища за 2017/2018г. - голяма гордост и отговорност! Първокласниците и петокласниците с класни ръководители г-жа Лилия Антонова и г-жа Мадлена Алексиева ще са първите ученици в нашия град, при които чрез иновативни методи учителите ще целят да изградят в тях уверени лидери, да събудят любовта към знанията, която ще им помогне в живота.
Основни цели на проекта са подобряване на резултатите от обучението, мотивация за учение и намаляване отсъствията по неуважителни причини. С доказани и нови методи на преподаване класните ръководители и учителите г-жа Поля Димитрова, г-жа Петя Христова и г-жа Ирена Борисова, преподаватели по предметите Човек и природа, Математика и География и икономика, ще провокират творческите идеи у учениците си. Ще се работи за създаване на уверени в себе си личности, които да могат аргументирано да се мотивират при решаване на задачите. Груповата учебна дейност е приложима във всички предметни области и всички видове уроци.
Важно е не само учителят да бъде креативен, но и да използва креативността на учениците, така че нещата в училище наистина да изглеждат различно, така че на децата да им е интересно и да правят нещата с удоволствие.
В края на първата 2017/2018 година, се очаква учениците да знаят да работят по групи, да могат да диференцират качествата на лидер в групата, който да разпределя задълженията в групата. Учениците трябва да могат да изпълняват стъпки от карта със задачи, да показват коректност в поведението и да оказват взаимопомощ.

 

18 септември 2017

СЕПТЕМВРИ НИ ПОСРЕЩА В ТАЯ ЕСЕН,
ПРОТЕГНАЛ ДЛАН НА ТЕБЕ И НА МЕН.
В УЧИЛИЩЕТО НЕКА ВЛЕЗЕМ С ПЕСЕН.
ЗАПОЧВА ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН!

Отново е 15.09. Празнува цяла България: онези, които тепърва ще влязат в училище и тези, които за пореден път ще прекрачат училищния праг, но пораснали с едно лято, копнеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, опазили тайните им, да вдишат въздуха на класната стая, натежал от правила, формули, разкази; от смях и лудории.
Във 2.ОУ “Христо Смирненски“ празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г-жа В. Недкова – директор на училището. Зам.-кметът на Община Берковица г-н Радослав Найденов поздрави присъстващите и прочете поздравителен адрес от кмета на Община Берковица. Водосвет за здраве и успешно начало на новата учебна година извърши Негово благоговейнство отец Евгений.
Духовият оркестър към училището и към Читалище „Иван Вазов - 1872“ с ръководител Иван Павлов поздрави присъстващите с музикално изпълнение.
Най-малките ни ученици – първокласниците, с вълнение прекрачиха за първи път свещения праг на родното училище и за първи път чуха школския звънец.
Успешна нова учебна година на всички!


 

 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027
All rights reserved 2. OU "HRISTO SMIRNENSKI" - BERKOVITSA 
Design - U. Ivanov & V. Asenova