Седмично разписание

2. СРОК

2016 / 2017 г.

1.а  клас 1.б клас 2.а клас

Понеделник
1. Математика 1. Математика 1. ФВС
2. БЕЛ 2. БЕЛ 2. БЕЛ
3. БЕЛ 3. Околен свят 3. Английски език 1.гр.
4. Музика 4. Музика 4. Околен свят
5. Ч.К. 5. Ч.К. 5. Ч.К.

Вторник
1. ФВС 1. ИИ 1. Математика
2. Технологии и предприемачество 2. ИИ 2. ЗИП ИТ 1.гр./ЗИП АЕ 2.гр.
3. БЕЛ 3. Математика 3. БЕЛ
4. Околен свят 4. ФВС 4. ИИ
5. УЧ-СД*1 5. ИУЧ БЕЛ 5. ЗИП ИТ 2.гр./ЗИП АЕ 1.гр.
6. Английски език 2.гр.

Сряда
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. ФВС
2. БЕЛ 2. БЕЛ 2. БЕЛ
3. Математика 3. ФВС 3. БЕЛ
4. Музика 4. ИУЧ АЕ 4. Математика
5. ИУЧ ИТ – 1. гр. 5. Математика 5. ДБТ

Четвъртък
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. БЕЛ
2. БЕЛ 2. БЕЛ 2. Математика
3. ИИ 3. Музика 3. Музика
4. ИИ 4. ИУЧ ИТ 4. Английски език 1.гр.
5. Математика 5. ДЧ-ФВС*1

Петък
1. ФВС 1. БЕЛ 1. Математика
2. ИУЧ БЕЛ 2. БЕЛ 2. БЕЛ
3. Математика 3. Математика 3. БЕЛ
4. ИУЧ АЕ 4. Технологии и предприемачество 4. Музика
5. ИУЧ ИТ – 2. гр. 5. УЧ-СД*1 5. Английски език 2.гр.
 
3. а клас 3.б клас 4.а клас

Понеделник
1. Английски език 1. Математика 1. Английски език
2. ФВС 2. Английски език 2. Музика
3. Математика 3. ФВС 3. Човекът и природата
4. БЕЛ 4. БЕЛ 4. БЕЛ
5. БЕЛ 5. Човекът и обществото 5. БЕЛ
6. Ч.К. 6. Ч.К. 6. Ч.К.

Вторник
1. Математика 1. Английски език 1. БЕЛ
2. ФВС 2. БЕЛ 2. БЕЛ
3. Английски език 3. БЕЛ 3. ФВС
4. БЕЛ 4. Математика 4. Английски език
5. Човекът и обществото 5. Музика 5. Математика
6. ЗИП ИТ 1.гр. 6. ДЧ-ФВС*1

Сряда
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. БЕЛ
2. БЕЛ 2. Математика 2. ФВС
3. ИИ 3. Английски език 3. ЗИП ИТ 1.гр./ЗИП АЕ 2.гр.
4. ИИ 4. ИИ 4. ЗИП ИТ 2.гр./ЗИП АЕ 1.гр.
5. Английски език 5. ИИ 5. Математика
6. ДЧ-ФВС*1

Четвъртък
1. Човекът и природата 1. ФВС 1. Математика
2. Математика 2. БЕЛ 2. Английски език
3. БЕЛ 3. ЗИП АЕ 3. БЕЛ
4. Музика 4. ДБТ 4. Човекът и обществото
5. ЗИП ИТ 5. Човекът и природата 5. ДБТ
6. ДЧ-ФВС*1

Петък
1. БЕЛ 1. БЕЛ 1. БЕЛ
2. Човекът и обществото 2. БЕЛ 2. Математика
3. ЗИП АЕ 3. Човекът и обществото 3. ФВС
4. Музика 4. ЗИП ИТ 2.гр. 4. ИИ
5. ДБТ 5. Музика 5. ИИ

За 1. клас  УЧ-СД*1: Миниволейбол
За 2. – 4. клас ДЧ-ФВС*1: Миниволейбол
 
5.а клас 5.б клас 6.а клас

Понеделник
1. БЕЛ  1. Английски език 1. Човекът и природата
2. История и цивилизации 2. Математика 2. БЕЛ
3. Английски език 3. БЕЛ 3. Математика
4. Математика 4. История и цивилизации 4. Английски език
5. Човекът и природата 5. ФВС 5. ИИ
6. ФВС 6. Човекът и природата 6. География и икономика
7. Ч.К. 7. Ч.К. 7. Ч.К.

Вторник
1. Математика 1. Музика 1. ИТ
2. Човекът и природата 2. История и цивилизации 2. БЕЛ
3. БЕЛ 3. Математика 3. Английски език
4. История и цивилизации 4. БЕЛ 4. Музика
5. Музика 5. География и икономика 5. Математика
6. География и икономика 6. Човекът и природата 6. ФВС
7. УЧ-СД*1 7. УЧ-СД*1

Сряда
1. Математика 1. ИИ 1. БЕЛ
2. БЕЛ 2. ИИ 2. БЕЛ
3. БЕЛ 3. Английски език 3. Човекът и природата
4. Английски език 4. БЕЛ 4. ФВС
5. ИИ 5. БЕЛ 5. Математика
6. ИИ 6. Математика 6. Английски език
7. ДЧ-ФВС*1

Четвъртък
1. Човекът и природата/ИУЧ Човекът и природата 1. БЕЛ 1. БЕЛ
2. Математика 2. Математика 2. История и цивилизация
3. ИТ 3. Човекът и природата/ИУЧ Човекът и природата 3. Музика
4. БЕЛ 4. Музика 4. Математика
5. Музика 5. ФВС 5. ДТИ
6. ФВС 6. ИТ 6. ДТИ

Петък
1. География и икономика 1. Английски език 1. ЗИП БЕЛ
2. ИУЧ БЕЛ 2. ИУЧ Математика 2. Английски език
3. Английски език 3. Технологии и предприемачество 3. Човекът и природата
4. ИУЧ Математика 4. ФВС 4. История и цивилизация
5. Технологии и предприемачество 5. География и икономика 5. ЗИП БЕЛ
6. ФВС 6. ИУЧ БЕЛ 6. ЗИП Математика
 
6.б клас 7.а клас 8.а клас

Понеделник
1. ИИ 1. География и икономика 1. Математика
2. Английски език 2. ИИ 2. Химия и ООС
3. География и икономика 3. ИИ 3. Физика и астрономия
4. Човекът и природата 4. БЕЛ 4. БЕЛ
5. БЕЛ 5. Математика 5. БЕЛ
6. Математика 6. Английски език 6. ИИ
7. Ч.К 7. Ч.К. 7. Ч.К.

Вторник
1. Английски език 1. Биология и ЗО 1. БЕЛ
2. Музика 2. Английски език 2. Математика
3. Математика 3. Музика 3. Биология и ЗО
4. ИТ 4. Математика 4. Английски език
5. ФВС 5. БЕЛ 5. Физика и астрономия
6. БЕЛ 6. Физика и астрономия 6. Музика

Сряда
1. Човекът и природата 1. Английски език 1. БЕЛ
2. Математика 2. БЕЛ 2. ИТ
3. ЗИП ИИ 3. Математика 3. Математика
4. БЕЛ 4. География и икономика 4. Биология и ЗО
5. ДТИ 5. ФВС 5. Английски език
6. ДТИ 6. История и цивилизация 6. ФВС
7. ДЧ-ФВС*1

Четвъртък
1. История и цивилизация 1. Математика 1. Музика
2. Музика 2. БЕЛ 2. БЕЛ
3. Математика 3. БЕЛ 3. ФВС
4. Английски език 4. ФВС 4. История и цивилизация
5. БЕЛ 5. Химия и ООС 5. Математика
6. БЕЛ 6. БЗО 6. Английски език
7. ДЧ-ФВС*1 7. ДЧ-ФВС*1

Петък
1. Човекът и природата 1. Технологии 1. ЗИП Математика
2. ФВС 2. Химия и ООС 2. География и икономика
3. ЗИП БЕЛ 3. ИТ 3. История и цивилизация
4. Английски език 4. ЗИП Математика 4. ЗИП Биология и ЗО
5. ЗИП Математика 5. ЗИП БЕЛ 5. ЗИП БЕЛ
6. История и цивилизация 6. ЗИП БЕЛ 6. Технологии

За 5. клас УЧ-СД*1: Волейбол
За 6. – 8. клас ДЧ-ФВС*1: Волейбол
 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027