7


Нашето училище е със статут на средищно училище и осигурява транспорт, обедно хранене и целодневно обучение.

Предимство на училището е целодневната организация на обучението, в която са сформирани 4 групи от ученици от І. до VІІІ. клас.

В Целодневното обучение са обхванати 99 ученици. Обучаваме и деца от селата Бистрилица, Котеновци, Гаганица, Боровци, Комарево, Мездрея и Ягодово.

Целодневното обучение позволява да се оптимизира образователния процес като се отделя повече време за работата върху индивидуалното развитие на учениците.

Този тип организация намалява информираната претовареност на учениците, защото учебното време се разпределя не само за провеждане на уроци, но и за по-пълноценен отдих и спорт, както и за организация на свободното време на учениците.

С Целодневното обучение отпада една много голяма грижа на родителите, които трябва да мислят непрекъснато за самоподготовката на децата им.

Целодневното обучение означава и повече занимания по интереси. Качеството на образователния процес нараства. Факт за това са отличните постижения, които учениците постигат в края на учебната година.

Резултатите показват, че е на лице интерес у учениците. Те са напълно подготвени в клас, без да бъдат допълнително натоварени вкъщи. Контролът на децата извън дома е целодневен. Учебният процес се разнообразява чрез изпълнението на модерни технологии. Развитие на творческите способности на учениците и участието им в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и други изяви.

Целодневната организация на учебния ден се осъществява в следните групи под ръководството на квалифицирани преподаватели:

Група за ЦОУД - 1. клас - ст. учител г-жа Даниела Петрова Иванова

Завършила ВТУ. ”Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност: ПНУП. Образователно-квалификационна степен бакалавър. Трудов стаж 18 години.

Група за ЦОУД - 2. клас - ст. учител г-н Методи Георгиев Шейнов

Завършил НУП във “ВПИ Благоев град”, Специалност Изобразително изкуство, степен магистър. Трудов стаж 28 години.

Група за ЦОУД – 3.-4. клас - ст. учител г-жа Петрана Цветанова Здравкова

Образование: Висше
Специалност: Начална училищна педагогика – СУ „Св. Климент Охридски“
Професионална квалификации:

  • 2. ПКС
  • Специализация - Гражданско образование
  • Оператор на компютри
  • „Базови и специфични компютърни умения на учители”
  • „Включващо обучение на деца със специални образователни потребности“

Стаж по специалността – 23 години

За контакти: e – mail: pzdravkova@abv. bq, тел. 0879068203

Група за ЦОУД - 5. – 8. клас - ст. учител г-жа Надя Тодорова Проданова

Завършила ЮЗУ ”Неофит Рилски“ - Благоевград с образователно-квалификационна степен магистър, със специалност География. Регионално развитие; ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” образователно-квалификационна степен магистър със специалност История. Българска история. С 15 години опит.

Училището успешно реализира целодневното обучение, насочено към опознаване на детската индивидуалност.

 

Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти (разпределение на часовете за деня):

1. Отдих – 2 часа

Учениците се хранят в училищната столова, специално пригодена за нуждите на целодневното обучение, и спортуват в залата за спорт.


 

2. Самоподготовка – 2 часа

В зависимост от потребностите на учениците, по време на самоподготовката в ПИГ се осигуряват консултации с учители–специалисти. Занятията се провеждат в 4 класни стаи, специално оборудвани за целодневно обучение.

3. Дейности по интереси – 2 часа

Дейностите по интереси се провеждат в оформени центрове – класните стаи за ПИГ, работилницата за малки в ПИГ, в стая оборудвана по проекта и салона. Изключително забавни за децата са дейностите, свързани с изработката на тъкан художествен текстил, с обработката на керамика и работата с хартия.
След приключване на целодневната организация на учебния ден, учениците от близките населени места се извозват с ученическите автобуси.
Дейности през 2014/2015 учебна година

7

29 май 2015

ТЪРЖЕСТВА

Учениците в ПИГ 1, ПИГ 2 и ПИГ 3-4 клас по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" активно се включиха в тържествата по повод приключване на учебната 2014/2015 година.
На тържествата присъстваха директорът на училището В. Недкова, учители, родители и ученици.
Доволни, горди и щастливи бяха децата от постигнатите резултати през изминалата година. Те рецитираха стихове, пяха песни, танцуваха фолклорни танци и изпълняваха театрални етюди, за да покажат знания и умения, усвоени не само по време на учебните занятия, но и в часовете по самоподготовка и в дейностите по интереси заедно със своите възпитатели Д. Петрова, Е. Иванова и П. Здравкова.
Весела ваканция, мили деца!

7

25 април 2015

"ВРЕМЕ Е ДА ДАДЕМ ПРИМЕР"

С поход до Хайдушките водопади бе отбелязан 22 април – Ден на Земята, чието мото тази година е "Време е да дадем пример".
Там, сред природата, сред благоуханния мирис на зелено, сред ромона на бистрите поточета и шума на буйните води на Берковска река, децата от нашето училище се присъединиха към призива за опазване на планетата Земя и съхраняване на живота й. Активно участие в мероприятието взеха участниците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

7

22 април 2015

ДЕН НА ЗЕМЯТА

Днес учениците от ПИГ 3-4 клас се включиха в отбелязването на 22 април – Ден на Земята. Децата изработиха табло, припомниха си правилата за разделно събиране на отпадъци и призоваха за по-голяма отговорност при използването на природните ресурси.

7

27 март 2015

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ - НАГРАЖДАВАНЕ

Петъчният ден постави края на традиционната във Второ основно училище „Христо Смирненски” Седмица на творческите изяви, преминала като своеобразен празник за всички нас – деца, родители и учители.
С разнообразни средства на изкуството и под различна форма младите таланти показаха своите умения да творят, да фантазират и да преодоляват предизвикателства.
Грамоти и предметни награди директорът Виктория Недкова връчи на победителите в съответните направления: Най-добър четец – Ивелин и Радослав (2. клас), Теа и Анимира (3. клас), Мария Димитрова и Теди (4. клас); Епистоларен конкурс - Христа и Валери (6. клас), Джулия, Нанси и Златина (7. клас); Състезание по български език и литература – Боряна, Вероника и Моника Добромирова  (6. клас), Виктория, Диляна и Стилиян (7. клас); Конкурс за рисунка - Шана (1. клас), Вилиян (3. клас) и Александър (7. клас); Карнавален герой – Калия (3. клас) и Нанси (7. клас).
Директорът на училището връчи плакети с логото на учебното заведение на шестокласничките Христа Иванова и Моника Добромирова и на ученичките от 7.а клас Виктория Костова, Александрия Русимова, Диляна Анатолиева, Нанси Арсенова, Симона  Красимирова и Паолина Василева за активно участие и добро представяне в Областните кръгове на олимпиадите по различните предмети. Активно участие в творческите изяви взеха участниците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

7

26 март 2015

КАРНАВАЛ НА ЛЮБИМИ ФАНТАСТИЧНИ ПРИКАЗНИ И ФИЛМОВИ ГЕРОИ
Най-емоционалният и чакан момент от Седмицата на творческите изяви бе проведеният днес в салона на училището карнавал. Тридесет и седем деца представиха своите любими фантастични герои не само с костюми, в които бяха вложили много творческа фантазия, но и с култови реплики на героя. Пред зрителите оживяха Златното момиче, Баба Яга, ДяволчетоФют, Котаракът в чизми, Пипи Дългото чорапче, Спящата красавица, Червената шапчица, Снежанка, Алиса, Костенурката нинджа и още много обичани от децата герои. Най-много се вълнуваха гостите на карнавала – децата от предучилищните групи на детските градини „Звънче“, „Пролетна дъга“ и „Малина“.  Активно участие в карнавала взеха участниците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

7

25 март 2015

СЪСТЕЗАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Поредната проява в рамките на Седмицата на творческите изяви са проведените днес две състезания по БЕЛ. Своята езикова подготовка и грамотност показаха учениците от 6.а и 7.а клас в открит урок пред останалите ученици от прогимназиален етап. 
В рамките на един учебен час отборите трябваше да се справят с редактиране на текст, да покажат умения за анализ и разбиране на текст, да работят с тестови задачи. Вниманието на аудиторията беангажирано с презентацията на отделните кръгове от състезанието. Макар да не липсваше състезателен дух, целта на тези открити практики е преди всичко образователна. Освен граматически и правописни задачи, с които отборите се справиха много добре, учениците имаха възможност да чуят творби на Петя Дубарова, изпълнени с много въздействаща емоция от талантливиученици. Бяха прочетени и писма на участници в епистоларния конкурс на тема „Светът, в който искам за израсна“. На състезанията присъстваха директорът на училището и преподаватели. Активно участие в състезанието взеха участниците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

7

24 март 2015

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ

На 23 март 2015 с литературни четения бе даден стартът на Седмицата във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица под надслов „Фантастиката и фантазното в моя живот“, която се провежда в навечерието на Международния ден на детската книга. 
Децата от подготвителната група с интерес слушаха приказката „Принцът и костенурката“, а малките художници от 1. клас създадоха илюстрации на любими фантастични приказни герои. Оспорвано бе литературното четене във 2.а и 2.б клас, където бяха излъчени най-добрите четци на „Патиланско царство“ като непознат текст. Днес литературните четения продължиха втрети и четвърти клас.
Прекрасни рисунки украсиха къта за ученическо творчество от предварително обявения конкурс на тема „Моята среща с извънземни“.
В училището цари творчески дух и настроение. Предстоят още много интересни изяви, а победителите с нетърпение чакат своите награди в края на творческата седмица. Активно участие в мероприятието взеха участниците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

7

26 февруари 2015

ИЗПЪЛНЕН С РОДОЛЮБИВ ДУХ ПРАЗНИК

За да имаме бъдеще като българи, трябва да знаем и тачим светлите дати от нашата история. 
За да имаме бъдеще, трябва да опазим децата си от грозното и пошлото на днешния ден и да възпитаваме и съхраняваме родолюбивото чувство в душите им. 
Днес, на 26 февруари 2015 година, в нашето училище учениците от 7. клас организираха малък, но емоционален празник.

Седмокласниците Александрия, Теодора, Стилиан, Дани и Виктория представиха в стихове Шипченската епопея и 3. март като велика дата в историята на България. Под съпровода на български възрожденски песни г-жа Ирена Борисова говори за величието на националния ни празник. 
Така душите на всички се изпълниха с чувство на почит към българщината, която ни е толкова необходима в днешно време. Активно участие в тържеството взеха участниците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

7

19 февруари 2015

ПОЧИТ ПРЕД ПАМЕТТА НА ЛЕВСКИ

За да се преклонят пред пламенното дело на Васил Левски, учениците от полуинтернатните групи по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" в нашето училище изработиха табла с информация за дома и рода, за съхранените вещи, писма и програмни документи на Апостола на свободата и създадоха рисунки с неговия лик. 
В дейностите по интереси на учениците бе предложен филм за Дякона, чрез който присъстващите се докоснаха до духовния мир и великото дело на най-великия син на България, а петокласничката Диана Павлинова представи презентация, в която разказа за бащината къща, родния град и възрожденската атмосфера, в която се е родил и израснал безсмъртният Апостол на българската свобода. 
На децата от ПИГ 1. клас, ПИГ 2. клас и ПИГ 3-4 клас бяха раздадени работни листове с въпроси, свързани с живота и делото на Левски.

7

16 януари 2015

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ 3 - 4 КЛАС

Интересни и забавни са заниманията в дейностите по интереси в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. В тези часове децата придобиват навици, изграждат умения,получават полезни знания. На 16 януари 2015 година третокласниците и четвъртокласниците с ръководител Петранка Здравкова показаха майсторство и талант при приготвянето на сандвичи. С много въображение те изработиха прекрасни кулинарни творби. Госпожа Здравкова запозна децата с правилата преди работа с хранителни продукти и представи историята на сандвича.

7

15 декември 2014

УЧАСТИЕ В КОЛЕДЕН БАЗАР

Учениците от ПИГ по проект „Подобряване качеството наобразование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" изработиха еко подаръци - украси, декорации, сурвачки, картички, създадени със стил и вдъхновение от естествени и рециклирани материали, с които се включиха в Коледния базар в град Берковица. С много любов учениците, под ръководството на своите възпитатели, създадоха прекрасни творби за незабравимо коледно настроение.

7

01 ноември 2014

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 „Народните будители! Хилядите знайни или незнайни безименни книжовници, зографи и учители, 1които от век във век, с измъчени тела и души, са правили така, че историята да диша…”
С тези думи започна тържеството във Второ основно училище  „ Христо Смирненски” - Берковица, посветено на Деня на народните будители. Главният учител Надя Тимчева представи презентация за историята на този ден, като проследи в стихове и проза имената на онези български будители, които всеки българин трябва да знае и помни. В тържеството активно се включиха ученици, които се обучават по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".
Дълбок поклон на учителя, на писателя, на художника и артиста, на публициста, на всички, които не се предават в битката за българщината, за да съществува, въпреки всичко, българският дух.
Това бе родолюбивият и признателен дух, който витаеше между учениците на 2. ОУ в навечерието на този само български празник.

7

26 октомври 2014

ВОЛЕЙБОЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Спортът е много важен за правилното израстване на нашите деца. Спортуването допринася за изграждането на различни качества от физическо, емоционално, психологическо и социално естество. В часовете за отдих учениците от ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" спортуват активно, участват в състезания и печелят награди.

Отборът на 7.а клас победи в проведеното състезание по волейбол този месец. След срещи между паралелките на финала се състезаваха отборите на 5. и 7.а клас. Първенци станаха седмокласниците след оспорвана игра. Победителите получиха поздравления за представянето си, торта и лакомства.

7

30 септември 2014

ПРАЗНИК НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Повече от половин век Второ основно училище празнува своя празник на рождената дата на1Христо Смирненски – 30 септември. Облечени в училищните униформи, тържествени и развълнувани, учениците от 7.а клас с класен ръководител Валя Крумова представиха литературно-музикална програма. Незабравимите образи от картините на големия град в стиховете на „Старият музикант“, „Уличната жена“, „Цветарка“, „Жълтата гостенка“, „Братчетата на Гаврош“, сатиричните стихотворения „Зъботраканица“, „Кихавица“, „Черешка“ докоснаха душите и сърцата на ученици и учители. Особено вълнуваща бе песента „Ний“, изпълнена под съпровод на акордеон от г-н М. Шейнов. С вярата за щастливо детство, радост, светлина и красота в утрешния ден, въплътени в стихотворението „Вяра“, завърши кратката програма на седмокласниците. Сърдечен поздрав към всички отправи директорът на училището г-жа В. Недкова.2

В рамките на празника бяха проведени щафетни игри между ППГ и 1. клас, футболна среща и топка над въже между четвъртите класове, състезание по волейбол, бадминтон, тенис на маса и баскетбол, в които участваха ученици от всички ПИГ по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" .

Поколения ще прекрачват прага на училището с чувство на преклонение, обич и признателност към „слънчевото дете на българската поезия“ Христо Смирненски.

29 септември 2014

ЧЕТИ С МЕН!

Ученици от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица, които се обучават в ПИГ 5-8 по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес",   активно се включиха в кампанията за насърчаване четенето и грамотността „Чети с мен“. В истински празник се превърна участието им в инициативата, която обединява всички в каузата на "четящите хора". 
2Приказки, басни, повести, романи, разкази бяха жанровете, с които участваха учениците в мероприятието. С книга в ръка и добро настроение те се докоснаха до любимите си български писатели и поети, споделяха заглавия, любими цитати, книги, лични текстове, идеи, общуваха чрез словото и четенето един на друг.
Участието в кампанията ще продължи през цялата година със състезания, литературни конкурси, срещи с изявени местни литературни творци.

7

16 септември 2014

ОБНОВЕНОТО НИ УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС"

Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица отвори 1 гостоприемно врати за своите ученици. С всяка изминала година училището се разхубавява с помощта на спонсори и чрез реализирането на множество проекти, един от които е проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.  
На 15 септември учениците влязоха в ремонтирани класни стаи, оборудвани с нови мебели, съвременен санитарен възел, фитнес зала, изнесена класна стая. Компютърният кабинет посрещна децата изцяло обновен. Училищният стол е уютно място за хранене, а физкултурниятсалон предразполага  за спорт с нови уреди. Прекрасно място за спортуване е и баскетболното игрище с мека настилка. 
Великолепно озелененият  двор с цветна градина, иглолистни дървета, кестени  доставя естетическа наслада за очите. Съвместните усилия на ръководството и на колектива на учебното заведение за качествено образование и по-добра материална база дават положителен резултат.

342

7

15 септември 2014

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПИГ 5 - 8

Днес, 15 септември,  Второ основно училище „Христо Смирненски” –1Берковица гостоприемно посрещна своите ученици. Училищният двор беше огласен от смях и песни. Септемврийското утро бе озарено от щастливи усмивки и жадни за знание очи. 3
Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците отправи г-жа В. Недкова – директор на училището.
  Много родители уважиха тържеството по случай новата учебна година. Литературно - музикална програма, подготвена от г-жа В. Крумова - преподавател по БЕЛ и г-жа Н. Преданова - възпитател ПИГ 5-8, представиха седмокласничката Джулия Недкова  и петокласниците Натали, Кристиян, Кристофър, Злати,2Венцеслав и духовата музика към училището. Първокласниците Борис, Цветина, Петър и Мария с трепет рецитираха стихове.
Най-малките ученици с вълнение прекрачиха свещения праг на родното училище и за първи път чуха школския звънец.
Успешна нова  2014 / 2015 учебна година!

Дейности през 2013/2014 учебна година

7

28 Април, 2014

НОВО ОБОРУДВАНЕ

Във Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са оборудвани три класни стаи. Нови шкафове, маси, столове и чинове са на разположение на учениците, които подготвят уроците си в ПИГ 1, ПИГ 2, ПИГ 5-8 клас. Прекрасните условия, създадени в училището, са предпоставка за приятно пребиваване на децата през целия ден. Г-жа Недкова - Директор на учебното заведение, активно се включи в дейностите, свързани с поставянето на новото оборудване.

7

28 Април, 2014

22 АПРИЛ - ДЕН НА ЗЕМЯТА

Презентация по повод 22 април - Ден на земята бе представена в нашето училище. Учениците имаха възможност да се запознаят с ролята на човека за съхраняване живота на Земята и опазване на природата от замърсяване.
В съботния ден, 26 април 2014 година, който бе определен за почистване, се включиха всички ученици от нашето училище, а за да покажат своята признателност и обич към нашата планетата и наложителната и неотложна нужда за нейната защита, петокласниците засадиха кестенови дървета в двора на училището. С мероприятието те изразиха своята ангажираност към екологичните проблеми. В мероприятието се включи и директорът на нашето училище г-жа В. Недкова. Седмокласници, включини в проект "Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", посетиха Хайдушките водопади.

7

09 Април, 2014 17:19

СПОРТНИ ИГРИ В ППГ

Нови спортни уреди по проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" получиха децата от Подготвителна група при Второ основно училище „Христо Смирненски” - Берковица. Оборудването зарадва малките палавници и разнообрази ситуациите по физическо възпитание и игрова култура. Гост в часовете по физическо възпитание бе г-жа Недкова - Директор на училището ни.

7

28 Март, 2014 14:58

ДЕН НА ТРИТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ден на трите безопасности се проведе днес във Второ 8основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. Състезанието премина през три етапа. 
В 12:00 часа в учебното заведение бе проведена евакуация. Присъстващите в училището трябваше за кратко време да напуснат помещенията поради възникнал пожар. Учението премина успешно и всички ученици, учители и служители напуснаха сградата. 
След проведеното противопожарно занятие бе извършена демонстрация по гражданска защита. Четвъртокласници и седмокласници, включине в проект "Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане нацелодневната организация на учебния процес", показаха на всички как се поставя противогаз и какво е неговото предназначение. 
В третия етап на състезанието колоездачи от училището демонстрираха своите умения. Накрая бе дадена възможност на всички, които желаят, да покажат как управляват велосипед. Активно в мероприятието се включиха г-жа Недкова - Директор, г-жа Ангелова - Пом.-директор и всички учители.

7

24 Март, 2014 15:06

22 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВОДАТА

6В нашето училище бе отбелязан 22 март - Международен ден на водата. Шестокласници и седмокласници, включине в проект "Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане нацелодневната организация на учебния процес", посетиха Хайдушките водопади, а Христа, Микаела, Поли и Моника от 5.а клас запознаха учениците със значението на водата за живота на Земята. В мероприятието взе участие и г-жа Недкова - Директор на училището.

7

23 Март, 2014 17:31

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ В ПИГ

Вече трета година 2. ОУ „ Христо Смирненски” работи по проект BG051РО001-3.1.06 5"Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". В часовете за организиран отдих и спорт и в занимания по интереси учениците с желание използват доставените спортни игри и съоръжения. Активно се включват в организирани състезания между отделните групи. В мероприятията, свързани с проекта, активно участва и директорът на нашето училище - г-жа Недкова.

7

28 Февруари, 2014 16:45

 БАБА МАРТА

4По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в дейностите по интереси децата от ПИГ изработиха мартенички, които днес бяха предложени на първомартенския базар. В базара взеха участие г-жа В. Недкова - Директор на училището, г-жа Н. Проданова - възпитател ПИГ 5-8, г-н М. Шейнов - възпитател ПИГ 2 и г-жа Д. Красимирова - възпитател ПИГ 3-4.

7

28 Февруари, 2014 12:02

 ДВА ПРАЗНИКА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

В навечерието на двата хубави, обичани и преди всичко много български празници ученици и учители от Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица проведоха днес вълнуващо тържество. Затрогващо е желанието на децата да организират 3и участват в подобни инициативи. С много емоции малките ученици от 2.а клас, включине в проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” под ръководството на г-н М. Шейнов и г-жа Г. Витанова пяха и рецитираха стихове за Баба Марта. Членовете на Ученическия съвет Виктория, Диляна, Теодора и Доброслав, със съдействието на г-жа З. Кръстева, представиха презентация за българските обреди и ритуали, свързани с първомартенския празник, от далечни времена до днес. Гост на тържеството бе г-жа Виктория Недкова - Директор на училището.
За България и националния ни празник декламираха Светослав, Калоян, Габриела, Мария, Александрия, Теодора и Христа. С този рецитал, подготвен от г-жа В. Крумова, учениците ще вземат участие в Общоградското тържество, което ще се проведе на 3 март.

7

20 Февруари, 2014

ИЗРАБОТВАМЕ МАРТЕНИЦИ

2По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в дейностите по интереси децата от ПИГ с усърдие и вълнение изработват мартенички. В създаването на мартенските символи активно участие вземат възпитателите и директорът на училището - г-жа В. Недкова.

7

19 Февруари, 2014

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА

С чувство на уважение и обич тази сутрин бе отбелязана 141 годишнина от обесването на Апостола. Гост на мероприятието бе г-жа В. Надкова - Директор на училището.
Със силни и изключително въздействащи думи г-жа Тимчева представи делото на този 1най-велик българин за всички времена. Мило и затрогващо прозвучаха стиховете, изпълнени от Александра Николова и Александра Петрова от 1.а клас и Натали Мирославова от 4. клас. Джулия от 6.а клас декламира авторското си стихотворение „Неугасващият пламък”. 
Още 13 ученици от училището, вдъхновени от личността на Левски, написаха есета и стихотворения. Всички те са поставени в изготвения от преподавателите по БЕЛ В. Крумова и В. Асенова и преподавателката по история и цивилизация И. Борисова кът, посветен на Апостола. 
Помощник - директорът г-жа Гр. Ангелова поздрави и благодари на участниците във възпоменанието, като подари портрета на Левски с неговите завети и по една многоцветна химикалка на всички творци. Учениците, участващи в рецитала и конкурса, са включени в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

7

30 Януари, 2014 15:47

В ЧАСОВЕТЕ ПО ФВС

В часовете по ФВС учениците използват спортните съоръжения и материали, доставени по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Учениците представиха пред г-жа В. Недкова - Директор на училището, урок по ФВС, в който използваха новите спортни съоръжения.

7

20 Януари, 2014 16:33

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ

Оборудване по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” получи Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. 
Във времето за отдих децата вече ще разполагат с нови баскетболни, кошове, боксови ръкавици, футболни врати, вратарски ръкавици, мрежи и комплекти ракети за тенис на маса, обръчи. На дванадесетте пейки учениците ще почиват след своите занимания.
През месец декември, миналата година, във физкултурния салон на учебното заведение бяха поставени нови мрежи за волейбол и за бадминтон. В дейностите по интереси децата ще могат да рисуват с водни бои, флумастери и тебешири и да моделират с пластелин. Учениците ще могат да се забавляват с образователните, опознавателните и занимателните игри.
През месец октомври и ноември за спортната подготовка на учениците бяха доставени спортни дюшеци и шведски стени, за самоподготовката им – маркери и гъби за бяла дъска, а за организирания отдих и заниманията по интереси – моливи, блокчета за рисуване, гланцови блокчета, скицници, флумастери, дъски и ножчета за работа с пластелин, образователни и опознавателни игри, пъзели, цветни листа и шах. Г-жа Недкова - Директор на училището ни, се включи в разпределянето и подреждането на новите съоръжения и ученически пособия.

7

09 Януари, 2014 16:51

НОВИ ПЕЙКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПИГ

,По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в училището бяха поставени нови пейки, на които децата ще почиват след активната учебна и спортна дейност. Г-жа Недкова - Директор на учебното заведение, активно се включи в дейностите, свързани с поставяне на съоръженията.

7

20 Декември, 2013 18:55

КОЛЕДЕН БАЗАР

,Децата от ПИГ по проект „Подобряване на качеството наобразованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” изработиха прекрасни коледни сувенири, които ще бъдат изложени днес на Коледния базар в нашия град. Съвети и помощ при изработката на прекрасните изделия учениците получиха от своите възпитатели г-жа Д. Красимирова, г-жа Д. Петрова, г-жа Н. Проданова, г-н М. Шейнов и от г-жа В. Недкова - Директор на училището.

8

19 Декември, 2013 17:36

ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГНА

Вчера малките палавници от ППГ и ПИГ 1. клас по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” посрещнаха Дядо Коледа. Децата поздравиха добрия старец с коледни песни и стихчета, а той ги зарадва с прекрасни подаръци. Гост на тържеството бе г-жа В. Недкова - Директор на нашето училище.

8

18 Декември, 2013 14:25

ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ ОЧАКВАТ С НЕТЪРПЕНИЕ КОЛЕДА

В навечерието на Коледа и Нова година учениците от 2.а клас, участници в проекта 4„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, активно се включиха в изработването на картички и сурвачки, които ще бъдат предлагани на Коледния базар в нашия град. Жителите на Берковица имат възможност да видят прекрасните изделия на второкласниците в Етнографския музей и да се запознаят с традициите на Бъдни вечер и Коледа.
Малките творци посетиха музея на 11.12.2013 година, където разгледаха своите сурвачки и научиха какви обичаи се изпълняват в Коледната нощ.
С нетърпение децата броят оставащите до Рождество Христово дни, защото според преданията точно тогава небето се разтваря и всяко желание непременно се сбъдва. В организацията на мероприятието активно се включи и г-жа Недкова - Директор на нашето училище.

Повече снимки можете да видите на facebook страницата на училището

8

16 Декември, 2013 13:54

ЗАЕДНО ДА УКРАСИМ КОЛЕДНАТА ЕЛХА

,Вълнуващо и забавно беше за децата украсяването на елхата в нашето училище. Децата от ПИГ по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” накичиха коледното дърво с прекрасни играчки и гирлянди. Директорът на училището г-жа В. Недкова активно се включи в украсяването на елхата.

8

09 Декември, 2013

ПЕТОКЛАСНИЦИ ПОСЕТИХА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

През месец ноември петокласниците от нашето училище, включени в проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, посетиха Националния етнографски музей по повод Деня на отворените врати. В мероприятието се включи и г-жа В. Недкова - Директор на училището.
Акцент тази година бе „ Имало едно време у дома“.7  Основната идея за изложбата е да ни върне в едно малко позабравено и поизмислено "едно време“, когато да се задомиш е означавало да създадеш семейство, когато вкъщи е имало „къщи“, когато голяма част от покъщнината е била домашно направена и когато къщата е била закриляна от домашен дух и спомени.
Замисълът на експозицията е да покаже и разкаже по интерактивен и интересен начин за съвременния човек технологията на „производство” на традиционния дом – от строежа на къщата и огнището, през изработване на някои знакови предмети от домашната покъщнина и приготвянето на хляба, до характерни домашни женски и мъжки занаяти и детски игри. Щрих при представянето са както специфичните технологични техники и процеси със съответните суровини, материали и инструменти, така и свързаните с тях народни вярвания, обредни практики, словесен и музикален фолклор.
На фона на изложбата „Имало едно време у дома” бяха организирани следните прояви: месене на обредни хлябове, изработване на играчки от природни материали, правене на бижута от цветна тел и камъчета, тъкане на стан, ателие „Грънчарство”, ателие „Дърворезба”, настолни игри, правене на „шарена сол”, ателие „Художествено плетиво”, игра ”Стани фолклорист”, разучаване на български народни хора.
Още от входа учениците бяха грабнати от различните дейности и инициаторите ги потопиха в атмосферата на миналото. Всяко дете изработи своето уникално бижу, омеси обреден хляб, като постави различни фигурки от тесто, символизиращи важни моменти от живота на българина - дома, нивата, кошарата. Всички взеха дейно участие в компютърната игра „Стани фолклорист” и с охота даваха своите отговори, ползвайки знанията си от часовете по литература.

В приятната атмосфера между експозициите и предлаганите дейности учениците, забавлявайки се, приложиха своите умения и обогатиха знанията си за бита на народа ни в миналото.

7

14 Ноември, 2013 17:22

ДИДАКТИЧЕСКИ ИГРИ

,Дидактически игри по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” се използват активно в дейностите по интереси в ПИГ 3-4 клас.

ОСИГУРЕНИ РАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ

,В началото на тази учебна година за децата, включени в целодневна форма на обучение, бяха осигурени раници, тефтерчета и химикалки.

5

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2013 – 2014

02.09.2013 г. - 16.09.2013 г.

В началото на месец септември 2013 г. деца от ,всички Полуинтернатни групи взеха активно участие в подготовката на тържеството по случай новата 2013 - 2014 учебна година.
Организатори на мероприятието бяха М. Шейнов – възпитател ПИГ 2. клас, Н. Тимчева – главен учител, В. Крумова – преподавател по БЕЛ и В. Недкова – директор на училището.

8


Дейности през 2012/2013 учебна година

27.02.2012 година

Изработване на мартеници в дейностите по интереси - ПИГ 3-4 клас. Състезание за създаване на най-красива мартеница.

09.03.2012 година
Информиране на обществеността за условията на целодневното обучение. Представяне на дейностите по интереси в училището.

15.03.2012 година

Изложба - базар на пролетни картички от учениците в ПИГ 3-4 клас

19.03.2012 година
Изложба
Представяне на изработените от учениците изделия от хартия.

26.03.2012 година

Закупуване на нови станове и транспортирането им до училището.

29.03.2012 година

Закупуване на прежди, необходими за дейностите по интереси в ПИГ.

04.04.2012 година

Доставка на керамични фигури и съдове за украса в ПИГ.

05.04.2012 година
Рисуване върху керамични съдове вдейностите по интереси в ПИГ. Организатор на мероприятието - В. Недкова-директор на училището.

09.04.2012 година
Проведена среща с родителите на бъдещите първокласници с цел запознаването им с условията на целодневното обучение в училището.

18.04.2012 година

Изложба на керамични изделия, украсени по време на заниманията по интереси в ПИГ.

27.04.2012 година
Запознаване на учителите с инструкцията по проекта и възникнали проблеми по време на дейностите.

14.05.2012 година
Изложба в ДЦ "Камбанка"
Представяне на изработените керамични изделия от учениците в дейностите по интереси.

16.05.2012 година
Изложба на тъкан художествен текстил.

31.05.2012 година
Тържество по случай приключването на 2011/2012 учебна година, в което децата от ПИГ 3 – 4 клас се включиха с фолклорен танц.

19.06.2012 година
Запознаване на обществеността с условията на целодневното обучение в училището.

11. и 12. 07.2012 година

Лятна академия за ученици, участващи в Целодневното обучение. Багрене на естествени материали /вълна и памук/ с растителни бои.

28.09.2012 година

Засаждане на цветя. Грижа за училищните алеи.

29.10.2012 година

Подготовка за Патронен празник на училището с учениците от ПИГ.

16.11.2012 година

Провеждане на тренинг в ПИГ - 1 клас във връзка с БДП.

7

05.12.2012 година

Участниците в СИП Млад журналист проведоха интервю с Виктория Недкова - директор на 2. ОУ "Христо Смирненски" - Берковица. Госпожа Недкова отговори на въпроси, свързани с провежданото целодневно обучение в училището.

Интервюто можете да прочетете тук

6

11.12.2012 година

Ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица проведоха урок сред природата, за да отбележат Международния ден на планините - 11 декември. Организатор и участник в мероприятието беше г-жа Виктория Недкова - директор на училището.
Образът на планината присъства в българския фолклор. Още в миналото хората са вярвали в свръхестествената й сила и са се прекланяли пред нея. Българската планина съхранява нашето историческо минало, културното ни наследство, природните забележителности.

4

25.01.2013 година

От няколко години във 2 ОУ "Христо Смирненски" - Берковица активно се провеждат часове по гражданско образование. Учениците получават помощ при професионалното си ориентиране, информират се за вредите от тютюнопушенето и алкохола, научават за трафика на хора, разговарят с учители по интересуващите ги теми.

Учениците от 5.а клас, заедно с г-жа Недкова, изработиха табла, свързани с вредите от тютюнопушенето и алкохола.

3

19.02.2013 година

Изработване на табло в ПИГ 5-8 клас за 140 години от обесването на Васил Левски.

2

01.03.2013 година

Изложба-базар на мартеници, изработени от учениците в ПИГ 3-4 клас.

1

07.05.2013 година

Участниците в полуинтернатните групи от 2. до 8. клас получиха тениски с логото на проекта BG051P0001 - 3. 1. 06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ С ДЕЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ

РИСУВАНЕ ВЪРХУ  КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ И БАГРЕНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРАЛИ С РАСТИТЕЛНИ БОИ

29.07.2013 г. - 02.08.2013 г.

В периода от 29.07.2013 г. до 02.08.2013 г. учениците, включени в целодневното обучение към 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица вплитаха багрите на природата в красиви керамични изделия, които ще бъдат представени на изложба - базар за 50-годишния юбилей на училището. Те се учиха да багрят естествени материали (вълна и памук) с бои, извлечени от различни растения.
Ръководители на лятната академия бяха Д. Петрова – възпитател ПИГ 1. клас, И. Борисова – преподавател по история и цивилизация и В. Недкова – директор на 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица.

ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРТИНИ ОТ СЕМЕНА

15.08.2013 г. - 31.08.2013 г.

От 15.08.2013 г. до 31.08.2013 г. децата, включени в целодневното обучение към учебното заведение изработваха картини от различни семена. Любими детски герой оживяха в ръцете на малките творци. Боб, леща, ориз, черен пипер, ленено и синапено семе, макарони бяха материалите, от които учениците сътвориха прекрасни картини, които ще присъстват на изложбата – базар, посветена на 50-годишния юбилей на училището.
Ръководител беше г-жа Д. Красимирова - ст. възпитател ПИГ 3-4 клас.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТИЛ

15.08.2013 г. - 31.08.2013 г.

Това лято децата вече имаха възможност даизработват пана на голям стан. Във втората половина на август, вплитайки разноцветните прежди, те приложиха техниките за тъкане, научени по време на работа с малък стан.
Ръководител бе г-жа Л. Антонова – ст. възпитател.

НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ

02.09.2013 г. - 13.09.2013 г.

В периода от 02.09.2013 г. до 13.09.2013 г. под звуците на прекрасните български фолклорни ритми децата от целодневното обучение към училището танцуваха Дунавско хоро и Ръченица. Хореографията е дело на г-жа Д. Красимирова – ст. възпитател ПИГ 3-4 клас и И. Павлов – преподавател по музика. Подготвеният танц ще бъде представен на празничния концерт по случай 50-годишния юбилей.

ДА ПОЧИСТИМ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

05.09.2013 г.

Днес учениците от целодневното обучение, заедно с възпитателите, почистиха двора на училището и прилежащите тротоари. Всички бяха много ентусиазирани, за да е красиво и привлекателно училището за първия учебен ден.

 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027