ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


 

13 април 2018

В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА

На всеки ученик му са налага да учи стихотворение наизуст. Няма как! Учителите по БЕЛ го изискват, защото те знаят, че по този начин детето "тренира" паметта си, структурира информацията и се научава да изпълнява дадена задача до край. Учениците обаче се стряскат, когато получат такава задача, особено ако трябва да научат по-голямо лирическо произведение, каквото е поемата "Хайдути". С добавяне на състезателен елемент и разделяне на класа на отбори петокласниците декламираха поемата. Чрез жребий учениците бяха разпределени в 4 групи. Трима от тях бяха жури, два отбора от по пет души-състезатели. Всеки отбор си имаше суфльор, който при нужда помагаше на участника, а преброител отбелязваше колко пъти му е подсказано. Госпожата по литература бе само зрител. Единодушно журито избра за победител Натали. На второ място класира Лили, а на трето Александра.
 

11 април 2018

ИНОВАТИВЕН УРОК MATEMATIKA

На 11.04 в 5. а клас бе проведен поредният иновативен урок по математика на тема Лице на триъгълник.
 

11 април 2018

ИНОВАТИВЕН УРОК ОКОЛЕН СВЯТ

На 10 април, две седмици преди провеждане на открития урок на открито "Условия за живота на растенията" се организира опитна групова работа с учениците на г-жа Антонова. Класът се раздели на три групи и посади боб и леща в памук. Първата група постави растението на място, което е добре огрявано от слънцето. Растението на втората група нямаше достатъчно светлина, а третото растение бе покрито с буркан, но всички растения се поливат редовно.
С разказа "Милкиното дръвче", бе открит урока, който припомни на първокласниците, частите на растенията и определи условията, необходими за живота на растенията. С направените опити в групите, първокласниците запомниха всички условия за живот. С помощта на седмокласниците и г-н Куньов, малките ученици посадиха коледната елха в двора на училището.
Много гора!
Много вода!
Много живот!
Така приключи иновативният урок в 1. а клас по Околен свят.

 

10 април 2018

МУЗИКАЛНИ МЕЖДУЧАСИЯ ВЪВ 2. ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - ИНОВАТИВНТО УЧИЛИЩЕ В БЕРКОВИЦА

От началото на месец април във 2. ОУ "Христо Смирненски" музика звучи  за приятно преминаване на междучасията. Всяка седмица избрана  музика въздейства на учениците за тонизиране, релакс и подготовка за отговорната работа в часовете. Идеята е на директора на училището В. Недкова, която усилено работи за създаване на приятна и естетически оформена учебна среда. Учениците с удоволствие сядат на красиви пейки в коридорите - почиват и слушат избраната музика, приготвена за всяка седмица от учителя по музика Иван Павлов. Уроците са трудни, но когато е красиво и приятно, работата спори.

 

ИНОВАТИВНИ УРОЦИ

Групова дейност в час по литература  на тема "Митологична общност"
Учениците, разделени по групи създадоха племенни общности. В продължение на две седмици всяка група трябваше да извърши следното:
1. Избраха свой  жрец /водач/ на племето.
2. С помощта на учителя по изобразително изкуство изработиха фигурите на тотема,в зависимост от това какъв тотемен родител са си избрали.
4. Обмислиха и съчиниха свои митове - за сътворението на света или за сътворението на своя прародител.
5. Измислиха свой ритуален танц и намериха подходяща музика, на която да  играят.
След изпълнението на тези задачи учениците организираха представяне на митовете и ритуалите в чест на прародителя на общността пред публика. Беше определен и победител.

 

ИНОВАТИВЕН УРОК ГЕОГРАФИЯ

В динамика премина урокът от иновативното обучение на учениците от 5. клас по география и икономика на тема "Климат и климатични пояси и области на Африка".
Отделните групи имаха задача да разчетат климатограми на различни климатични пояси, определят средна годишна температура, температурна амплитуда, годишно количество валежи.
Всеки участник от групата изпълни конкретна задача. Говорителят представи заключението пред класа.
 

ПРАЗНИК НА ЦИФРИТЕ В 1А КЛАС

Иновативен 1.а клас зарадва родители и учители с Празник на цифрите.
Със стихове за математиката, весели песни и драматизация на "Бабината сметка учениците забавляваха своите гости, а за награда всеки получи грамота за иновативни математици и парче торта. Публиката постави задачки-закачки на първокласниците, учителите ги поизпитаха върху усвоения материал по математика.

 

20 септември 2017

ПЪРВИТЕ ИНОВАТИВНИ КЛАСОВЕ В ГР. БЕРКОВИЦА СА 1А И 5А КЛАС ОТ “ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХР. СМИРНЕНСКИ“

Вече е факт, че 2. ОУ “Христо Смирненски” е в списъка на Иновативните училища за 2017/2018г. - голяма гордост и отговорност! Първокласниците и петокласниците с класни ръководители г-жа Лилия Антонова и г-жа Мадлена Алексиева ще са първите ученици в нашия град, при които чрез иновативни методи учителите ще целят да изградят в тях уверени лидери, да събудят любовта към знанията, която ще им помогне в живота.
Основни цели на проекта са подобряване на резултатите от обучението, мотивация за учение и намаляване отсъствията по неуважителни причини. С доказани и нови методи на преподаване класните ръководители и учителите г-жа Поля Димитрова, г-жа Петя Христова и г-жа Ирена Борисова, преподаватели по предметите Човек и природа, Математика и География и икономика, ще провокират творческите идеи у учениците си. Ще се работи за създаване на уверени в себе си личности, които да могат аргументирано да се мотивират при решаване на задачите. Груповата учебна дейност е приложима във всички предметни области и всички видове уроци.
Важно е не само учителят да бъде креативен, но и да използва креативността на учениците, така че нещата в училище наистина да изглеждат различно, така че на децата да им е интересно и да правят нещата с удоволствие.
В края на първата 2017/2018 година, се очаква учениците да знаят да работят по групи, да могат да диференцират качествата на лидер в групата, който да разпределя задълженията в групата. Учениците трябва да могат да изпълняват стъпки от карта със задачи, да показват коректност в поведението и да оказват взаимопомощ. 

УЧЕБНА СРЕДА 

Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027
All rights reserved 2. OU "HRISTO SMIRNENSKI" - BERKOVITSA
Design - U. Ivanov & V. Asenova