ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Име, презиме, фамилия Длъжност трудов стаж, г. Специалност
Виктория Каменова Недкова Директор 36 Начална училищна педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Грациела Павлова Ангелова Заместник-директор по учебната дейност
Преподавател по БЕЛ 5.-8. клас
14 Българска филология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: ІV
Надя Исаева Тимчева Главен учител 1.-4. клас
Класен ръководител на 2.а клас
28 Начална училищна педагогика, специализация: Труд и творчество
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: І
Допълнителна професионална квалификация: Религия
Силвия Георгиева Миронова Старши учител в подготвителна група 30 Предучилищна педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър Професионалноквалификационна степен: V
Галина Витанова Кирилова Старши учител 1.-4. клас
Класен ръководител на 1.а клас
25 Начална училищна педагогика, специализация: Физическо възпитание
Образователно-квалификационна степен: магистър
Допълнителна професионална квалификация: Учител по немски език в начален етап
Катя Костадинова Статкова Старши учител 1.-4. клас
Класен ръководител на 1.б клас
33 Начална училищна педагогика, специализация: Свободноизбираеми, извънкласни, извънучилищни дейности по интереси
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: ІV
Рени Крумова Стоянова Старши учител 1.-4. клас
Класен ръководител на 3.а клас
27 Начална училищна педагогика, специализация: Трудово обучение
Образователно-квалификационна степен: магистър Професионалноквалификационна степен: ІV
Димитрина Красимирова Амброзиева Старши учител 1.-4. клас
Класен ръководител на 3.б клас
22 Начална училищна педагогика, специализация: Трудово обучение
Образователно-квалификационна степен: бакалавър Предучилищна педагогика
Лилия Антонова Аспарухова Старши учител 1.-4. клас
Класен ръководител на 4.а клас
19 Начална училищна педагогика и чужд език
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионалноквалификационна степен: V
Нина Сашова Кръстева Старши учител, чужд език 1.-4. клас
Преподавател по английски език
20 Предучилищна педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: V
Допълнителна професионална квалификация: Начална училищна педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика и чужд език
Елка Иванова Русинова Старши учител 1.-4. клас
Преподавател по ФВС
35 Физическа култура Образователно-квалификационна степен: магистър
Валя Крумова Петрова Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по БЕЛ 5.-8. клас
Класен ръководител на 5.а клас
38 Българска филология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: ІV
Петя Христова Ангелова Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по математика 5.-8. клас
Класен ръководител на 5.б клас
26 Физика и математика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: V, допълнителна професионална квалификация: Информатика, Трудово политехническо обучение
Поля Иванова Димитрова Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 5.-8. клас
Класен ръководител на 6.а клас
15 Биология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: V, допълнителна професионална квалификация: Химия; Човекът и природата
Обучител за провеждане на обучения, свързани с интеграцията на ромските деца в образователната система на гр. Берковица
Тодор Красимиров Илиев Учител общообразователен предмет
Преподавател по ФВС 5.-8. клас
Класен ръководител на 6.б клас
12 Физическо възпитание
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионалноквалификационна степен: V, професионална квалификация: Треньор по волейбол Треньор по плуване Воден спасител Фитнес инструктор
Алеко Йосифов Куньов Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по математика, физика и астрономия 5.-8. клас
Класен ръководител на 7.а клас
29 ТПО, специализация: Компютърно обучение
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: V, допълнителна професионална квалификация: Физика и математика; Информационни технологии 5.-8. клас
Ирена Борисова Панталеева Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по история и цивилизация/и,  география и икономика 5.-8. клас
Класен ръководител на 8.а клас
23 История
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионалноквалификационна степен: ІV, допълнителна професионална квалификация: География
Николинка Иванова Заркова Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по английски език 5.-8. клас
34 Руска филология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: V, допълнителна професионална квалификация: Английска филология
Мадлена Кирилова Алексиева-Истаткова Учител общообразователен предмет
Преподавател по БЕЛ 5.-8. клас
15 Българска филология
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Допълнителна професионална квалификация: Журналистика, Финансов мениджмънт
Албена Вергилова Василева Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по изобразително изкуство 5.-8. клас
21 Трудово обучение и изобразително изкуство
Образователно-квалификационна степен: бакалавър, Художник декоратор Художник иконописец
Костадин Димитров Георгиев Старши учител 1.-4. клас, логопед 29 Дефектология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Даниела Петрова Иванова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден 1. клас 17 Предучилищна и начална училищна педагогика
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Методи Георгиев Шейнов Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден 2. клас 30 Начална училищна педагогика, специализация: Изобразително изкуство
Образователно-квалификационна степен: магистър
Петрана Цветанова Здравкова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден 3.-4.  клас 23 Начална училищна педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионалноквалификационна степен: ІІ, допълнителна професионална подготовка: Развиване на гражданска култура в предучилищна и училищна подготовка
Надя Тодорова Проданова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден 5.-8.  клас 15 География
Образователно-квалификационна степен: магистър
Допълнителна професионална квалификация: История
Иван Павлов Гаврилов Старши учител общообразователен предмет
Преподавател по музика 5.-8. клас
20 Музикална педагогика
Образователно-квалификационна степен: бакалавър Акордеон-инструментален профил
 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027