ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП
Уникален номер в регистъра на АОП Предмет на поръчката Статус

9048455

Избор на изпълнител за "Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:

1. Доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от 1. до 8. клас във Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица

2. Доставка на индивидуално опакована закуска за учениците от 1. до 4. клас и ПГ във Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица

приключила

9037010

Предмет: Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до VIII клас във Второ основно училище "Христо Смирненски ", град Берковица

Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована закуска за учениците от І до ІV клас и ПГ във Второ основно училище "Христо Смирненски ", град Берковица

приключила
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027
All rights reserved 2. OU "HRISTO SMIRNENSKI" - BERKOVITSA
Design - U. Ivanov & V. Asenova