ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Състав на Обществения съвет:

Председател : Гергана Петрова Антонова-Ценова - родител

Членове:
1. Тодорка Ангелова Христова - родител
2. Емилия Борисова Братанова - родител
3. Людмила Ивайлова Каменова - родител
4. Радослав Георгиев Найденов - представител на финансиращия орган

Резервни членове:
1. Емилия Иванова Иванова - родител
2. Филонка Живкова Горанова - родител
3. Милкана Михайлова Джонова - родител
4. Силвия Георгиева Събева-Митова - родител

 

 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: info-1202002@edu.mon.bg, тел: 0879068185

	  All rights reserved 2. OU "HRISTO SMIRNENSKI" - BERKOVITSA
	  Design - U. Ivanov & V. Asenova